Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Zeugenhouderij

Opnieuw hogere prijzen van biggen, voer iets duurder
12/18/2017

De biggenprijzen zijn in 2017 verder gestegen na het hersteljaar 2016 en kwamen gemiddeld 20% hoger uit. Dit is het gevolg van de grotere vraag naar biggen als gevolg van een gunstige varkensmarkt. De gemiddelde voerprijs in de zeugenhouderij is 1% hoger dan in 2016.

2017 was ook een gunstig jaar voor de zeugenhouders, na het eerdere herstel in 2016. Deze piek van de varkenscyclus was op veel bedrijven ook hard nodig om betalingsachterstanden in te lopen en de reserves te versterken. Het gunstige resultaat is vooral te danken aan de 20% prijsstijging van de verkochte biggen. De biggenprijzen profiteren van de goede vraag omdat ook de vleesvarkensprijzen in het lopende verslagjaar verder zijn gestegen. De gemiddelde opbrengstprijs per big ligt dit jaar ruim 10% boven het niveau van de voorlaatste piek in 2013. De biggenprijzen waren vooral in de eerste helft van 2017 zeer hoog. In het vierde kwartaal verloren de biggenprijzen duidelijk terrein door een zwakkere vraag als gevolg van lagere vleesvarkensprijzen. Het prijsniveau eind 2017 is relatief laag en duidt op minder gunstige prijsverwachtingen voor de nabije toekomst.

Iets meer biggen uitgevoerd
Nederland heeft in het eerste halfjaar van 2017 iets meer biggen uitgevoerd dan vorig jaar. Ruim twee derde van Nederlandse biggen gaat naar Duitsland, met Belgiƫ als tweede bestemming op ruime afstand. Maar de uitvoer naar Polen was in de eerste helft van jaar fors lager dan in 2016. Naar Spanje gaan wel meer biggen, na een dip in 2016, ondanks dat daar de biggenproductie verder is gestegen. Door de productiviteitsverbetering zijn ieder jaar minder zeugen nodig om hetzelfde aantal biggen te produceren.
Nederland is een belangrijke exporteur van biggen, maar heeft grote concurrentie van biggen uit Denemarken op de Duitse en Poolse markt. In Denemarken is een trend gaande naar minder vleesvarkenshouderij, terwijl de biggenproductie toeneemt. Het toegenomen Deense biggenoverschot wordt voornamelijk afgezet in Duitsland en Polen.

In navolging van de vleesvarkens zijn ook de verkoopprijzen van slachtzeugen verder gestegen (+26%). De prijzen voor opfokzeugen stijgen ook door de koppeling aan de biggenprijzen. Gemiddeld zijn de opfokzeugen 8% duurder dan in 2016. 

Hogere voerprijzen

Vooral door relatief hoge prijzen van veevoergrondstoffen begin dit jaar, waren ook de mengvoerprijzen wat hoger dan in 2016. Op jaarbasis is de prijs van zeugenvoer 2% gestegen. Biggenkorrel is iets minder gestegen (+0,5%) in 2017 omdat daarin relatief veel eiwitrijke grondstoffen in zijn verwerkt, die nauwelijks duurder zijn geworden. [RH1] De afgelopen jaren schommelden de prijzen van biggenkorrel ook minder dan van zeugenbrok.[MHvd2] 


 [RH1]Deze zin is niet logisch. Minder gestegen want grondstoffen zijn minder gedaald...

 [MHvd2]Arjan,

 

Deze tekst spoort niet met de bijbehorende figuur waarin je stijgen/dalen/groterr/kleiner niet kan plaatsen. Graag kritische blik en aangepaste tekst die past bij de kop dat de voerprijzen licht zijn gestegen.

Vooral door relatief hoge prijzen van veevoergrondstoffen begin dit jaar, waren ook de mengvoerprijzen wat hoger dan in 2016. Op jaarbasis is de prijs van zeugenvoer 2% gestegen. Biggenkorrel is iets minder gestegen (+0,5%) in 2017 omdat daarin relatief veel eiwitrijke grondstoffen in zijn verwerkt, die nauwelijks duurder zijn geworden. De afgelopen jaren schommelden de prijzen van biggenkorrel ook minder dan van zeugenvoer.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page