Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Vleesvarkenshouderij

Opbrengstprijzen biggen en vleesvarkens fors hoger, voer iets duurder
12/18/2017


Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn de prijzen van vleesvarkens en biggen toegenomen. De opbrengstprijzen van vleesvarkens in 2017 stegen met 10%, maar de prijsstijging van biggen was nog sterker (+20%). De varkenscyclus heeft zijn top bereikt dankzij gunstige exportmarkten. De prijzen van vleesvarkensvoer stegen ook iets in 2017, na de prijsdalingen in drie voorgaande jaren.


Iets lagere productie in 2017
In 2016 werd een recordhoeveelheid geproduceerd van 23 miljoen ton varkensvlees. Dat was 1,4% meer dan in 2015. Het aanbod van slachtvarkens in 2017 is door de EU-commissie 1 tot 2% lager geraamd, vooral door 2% lagere productie in het eerste halfjaar. In Frankrijk, Nederland, Italië, Polen en Duitsland nam de productie af, terwijl die in Spanje met 0,5% steeg. Tegen het einde van het jaar wordt die achterstand bijna ingelopen door toenemende productie en grotere voorraden. Oorzaken zijn vooral de 1% grotere zeugenstapel en de productiviteitstijging.

In 2016 was de zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees 114 % in de EU-28, wat betekent dat ruim 14% van het varkensvlees (inclusief bijproducten) naar niet-EU-landen wordt uitgevoerd. 
In Nederland wordt circa twee derde van de productie uitgevoerd
In Nederland wordt circa twee derde van de productie uitgevoerd. De zelfvoorzieningsgraad in de EU zal verder toenemen door de hogere productie en licht dalende consumptie. De hogere euro/dollar-verhouding is daarbij ongunstig voor de Europese export naar derde landen. De varkensvleesmarkt profiteerde in de afgelopen jaren van de goede afzetmogelijkheden voor varkensvlees(producten) in Azië. Vooral China vraagt veel varkensvlees, maar daar neemt de productie wel weer toe door nieuwe investeringen in grote, moderne bedrijven en tegelijkertijd verdere sluiting van kleine, achtergebleven bedrijfjes.

Export staat onder druk
De export van varkensvlees door de 28 EU-lidstaten is de eerste drie kwartalen van 2017 10% lager dan in dezelfde periode in 2016. De vleesexport naar de meeste landen loopt goed, met uitzondering van China. Die export is in de eerste 9 maanden ruim 30% gedaald, maar blijft wel het belangrijkste bestemmingsland voor de EU. Nederland is de zesde exporteur naar China en kon de daling van vleesexport voor een deel compenseren door een grotere export van bijproducten. De EU exporteert wel meer varkensvlees naar andere Aziatische landen, zoals Japan, Zuid-Korea en de Filipijnen. Ook naar de VS ging 29% meer varkensvlees. De VS produceert dit jaar 3% meer varkensvlees, wat op de wereldmarkt afgezet moet worden; dit zorgt voor een prijsdrukkend effect.

Hogere voerprijzen
Vooral door relatief hoge prijzen van veevoergrondstoffen begin dit jaar, waren ook de mengvoerprijzen wat hoger dan in 2016. Op jaarbasis is de prijs van vleesvarkensvoer 1,5% gestegen. De prijzen van vleesvarkensbrok 1,08 EW schommelen sinds begin 2017 tussen 23 en 24 euro per 100 kg en zijn medio 2017 tijdelijk iets gestegen door hogere prijzen van veevoedergrondstoffen.

Op jaarbasis zijn de opbrengstprijzen van vleesvarkens 10% hoger geraamd. In het eerste kwartaal lagen de prijzen ruim 20% boven het niveau van vorig jaar. In het tweede kwartaal kregen de prijzen nog een flinke boost met een piek van 1,71 euro per kg in juni. Daarna verloren echter de opbrengstprijzen stap voor stap steeds meer terrein. In november was de opbrengstprijs al 22% lager dan het hoogste niveau van juni. Een daling tegen het einde van het jaar is wel in lijn met het langjarige seizoenpatroon, maar dit jaar was de achteruitgang fors. Desondanks was het prijsniveau gemiddeld duidelijk hoger dan in 2016. Gemiddeld zijn de vleesvarkensprijzen in 2017 geraamd op 1,59 euro per kg. De vleesvarkenshouders moesten wel fors meer betalen voor de biggen die 20% duurder werden. 


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page