Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Melkveehouderij

Hogere melkprijzen in de melkveehouderij
12/18/2017

De melkprijs voor gangbare melk is in 2017 met 25% gestegen ten opzichte van 2016. De biologische melkprijs is in dezelfde periode vrijwel gelijk gebleven. De krachtvoerprijs is gemiddeld genomen iets hoger dan vorig jaar.Zuivelnoteringen
De volatiliteit in de zuivelmarkt is de laatste jaren groot. Dit wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. De index halveerde in 2014. Na een vervolgens kwakkelende periode vond in de tweede helft van 2016 een structurele stijging plaats. In 2017 wordt het bereikte niveau van eind 2016 vastgehouden. De index ligt in 2017 dan ook gemiddeld 25% hoger dan in 2016.

Handel in zuivelproducten
Over de eerste zes maanden van 2017 is er een toename in de wereldhandel in kaas (+6,9%). De meeste melk wordt tot kaas verwerkt. Ook mager melkpoeder liet een stijging zien (+15%). De wereldhandel in niet-mager melkpoeder (-5,3%) en boter en boterolie (-11,4%) daalde ten opzichte van 2016. De vraag naar melkvet is groot. Door gestegen prijzen van kaas, boter en boterolie is de totale verhandelde waarde van deze producten toegenomen. Dit ondanks een daling in het verhandelde volume van boter en boterolie.

Interventie
Vanwege lage melkprijzen is eind 2015 en 2016 veel boter, kaas en mager melkpoeder via interventie in particuliere opslag beland. In 2017 zijn vrijwel al deze voorraden afgebouwd. Wel is de voorraad mager melkpoeder in EU-interventie in 2017 toegenomen van 350.000 ton in januari tot bijna 400.000 ton eind november. Verkopen hieruit vinden maar mondjesmaat plaats vanwege de afgenomen vraag naar mager melkpoeder en de relatief hoge prijs waartegen de voorraden zijn ingekocht.

Prijzen 
Sinds oktober 2016 heeft de melkprijs de opwaartse trend weer gevonden. Sindsdien ligt deze elke maand hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. De gemiddelde melkprijs voor 2017 wordt geraamd op 40,64 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling. Dit is een stijging van 25% ten opzichte van 2016. De gestegen melkprijs is vooral te danken aan de toegenomen vraag naar melkvet in 2017. Zo is de prijs van boter in de eerste helft van 2017 met 35% gestegen. Ook de prijs van kaas liet in dezelfde periode een stijging zien van meer dan 10%. De vraag naar eiwitten blijft achter, waardoor veel mager melkpoeder in EU-interventie is beland. 
 
Tegen het eind van 2017 komen de prijzen steeds meer onder druk te staan. Prijzen voor kaas, poeders en vooral boter laten in de laatste maanden van 2017 een daling zien. De garantieprijs van FrieslandCampina voor december daalt dan ook voor het eerst licht dit jaar. Verwacht wordt dat de dalende prijzen een voorbode zijn voor mindere tijden in 2018. Er wordt wereldwijd meer melk geproduceerd dan er vraag naar is; ook hangen er nog grote voorraden mager melkpoeder boven de markt.

Prijzen voor nuchtere kalveren (+44%) en melkkoeien (+10%) zijn in 2017 met gestegen vanwege een toenemende vraag. Ook is er een groter aanbod als gevolg van het fosfaatreductieplan. Vergeleken met eerdere jaren zijn er in het eerste halfjaar van 2017 meer kalveren geĆ«xporteerd. Wel laat eind 2018 de kalverprijs een daling zien, al komt de gemiddelde prijs van 2017 nog ver boven die van 2016 uit. Krachtvoerprijzen stijgen met iets meer dan 1%. Verschil met gangbaar neemt af
Voor biologische melk wordt de gemiddelde melkprijs voor 2017 geraamd op 52,50 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling, een kwart procent lager dan in 2016. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs, beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 cent per kilogram melk. In 2017 is dit afgenomen tot gemiddeld 12 cent per kilogram melk.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page