Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Melkveehouderij

Hogere melkprijs en hogere voerprijzen in de melkveehouderij
3/30/2022

De melkprijs voor gangbare en biologische melk is in 2021 respectievelijk met ruim 9,5% en 4,5% gestegen ten opzichte van 2020. De verwachting is dat de krachtvoerprijs 15% zal toenemen. 

Zuivelnoteringen
De zuivelnoteringen over 2021 ontwikkelden zich positief. De meeste noteringen stegen in 2021 rond de 40% in prijs. De boternotering realiseerde zelfs een stijging van 66%. Aan het begin van 2021 waren de zuivelnoteringen wel 10 tot 15% gedaald ten opzichte van begin 2020 en hadden ze zich deels hersteld van de coronadip in april 2020. Toen lagen de meeste zuivelnoteringen 20 à 30% lager dan begin 2020. Omdat ongeveer de helft van de Nederlandse melk tot kaas wordt verwerkt, is de prijsontwikkeling hiervan belangrijk. De EU kaasprijs steeg in 2021 met ongeveer 1% ten opzichte van 2020.

De volatiliteit in de zuivelmarkt is wederom groot. Dit wordt goed weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. Deze is in het eerste kwartaal van 2021 met bijna een kwart gestegen om daarna bijna de helft van deze winst weer te verliezen. In de loop van augustus begon de index weer te stijgen en kwam die in december een paar procenten boven het niveau in april uit. Gemiddeld is de index in 2021 met 29% gestegen in vergelijking met 2020. De Italiaanse en Nederlandse spotprijzen stegen tot begin februari om daarna tot half april te dalen. Daarna werd met kleine onderbrekingen een stijging ingezet. Uiteindelijk lag de prijs in november circa 10 euro per 100 kg hoger dan het niveau in 2020. Voor de Nederlandse spotprijs is dit verschil nog iets meer opgelopen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat deze spotprijzen maar op een klein deel van de melk betrekking hebben.

Handel in zuivelproducten
In Nederland wordt de meeste melk tot kaas verwerkt (in 2020 was dit 57%). Over de eerste 9 maanden van 2021 nam de wereldhandel in kaas toe (+3,4%). De export van kaas vanuit de EU nam met 1% toe; die van boter nam af met 19% als correctie op de forse stijging van 24% in 2020. Vanuit de VS nam de export van magere melkpoeder met 12% toe. Omdat Nieuw-Zeeland een groot aandeel heeft in de wereldhandel, dragen de veranderingen in de exportstromen substantieel bij aan het volume van de wereldhandel en hebben daardoor een sterke invloed op de prijs. Over het eerste halfjaar van 2020 nam de bijdrage van Nieuw-Zeeland aan de wereldhandel voor kaas en niet-magere melkpoeder resp. toe met 16 en 10%. Belangrijke exportbestemmingen van de EU zijn Japan, China en de VS. Het Verenigd Koninkrijk staat op nummer 1 sinds de Brexit.

Prijzen 
De gemiddelde melkprijs voor 2021 zal met ruim 9,5% toenemen en naar verwachting uitkomen op bijna 40 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling en toeslagen. Door de sterk gestegen grondstofprijzen is het krachtvoer fors in prijs gestegen (+15%). Deze stijging komt onder andere door een grote Chinese vraag naar voer en lagere voorraden dan verwacht door tegenvallende oogsten (VS en Canada). De prijzen voor nuchtere stierkalveren hebben zich in 2021 fors hersteld (+49%) van de prijsdaling in de 2 voorgaande jaren (samen ruim 50%).


Biologische melkprijs versus gangbaar
De prijs voor biologische melk in 2021 is geraamd op 52,2 euro per 100 kilogram melk, inclusief nabetaling: 2,3 euro hoger dan in 2020. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk; dit kwam vooral door de lage gangbare melkprijs terwijl het verschil in 2013 8 eurocent per kg was mede door de hoge gangbare prijs. In 2021 wordt een plus op de biologische melkprijs ten opzichte van de gangbare melkprijs van 12,5 eurocent per kilogram melk geraamd.

Voor biologische melk wordt de gemiddelde melkprijs voor 2018 geraamd op 49,50 euro per 100 kilogram inclusief nabetaling, ruim 2% lager dan in 2017. Sinds 2013 is de biologische melkprijs losgekoppeld van de gangbare melkprijs. Beide prijzen bewegen sindsdien onafhankelijk van elkaar. Vooral in 2016 was het verschil groot: gemiddeld 20 eurocent per kilogram melk. In 2018 zal dit naar verwachting afgenomen zijn tot gemiddeld 11,5 eurocent per kilogram melk.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page