Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Leghennenhouderij

Gemiddelde eierprijs stijgt bijna 4%, maar wel met grote verschillen tussen segmenten. Flinke stijging van de voerprijs en slachtkippen.
3/30/2022

De marktprijzen van scharreleieren zijn iets gedaald in 2021. Maar daar staan hogere contractprijzen tegenover, waardoor de gemiddelde eierprijs bijna 4% is gestegen. De voerprijzen zijn op jaarbasis 19% hoger en de trend is stijgend.


De eiermarkt is ook in 2021 sterk beïnvloed door de uitbraak van Covid-19 vorig jaar en de maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. Daartoe behoorde ook de tijdelijke sluiting van restaurants en foodservice in 2020 die doorliep tot dit voorjaar waardoor de eierstromen tijdelijk flink verschoven. De afzet van gewone scharrel- en kooieieren naar de horeca en andere foodservicebedrijven heeft forse klappen gekregen door de tijdelijke sluitingen, waarvan vooral de supermarkten hebben geprofiteerd. Ook de vraag van de verwerkende industrie naar eieren nam af door minder behoefte aan verwerkte producten.

Begin 2021 was de eierconsumptie redelijk gunstig, maar er was wel een tweedeling. De vraag naar tafeleieren was goed, vooral van eieren met Beter Leven keurmerk sterren die in supermarkten worden verkocht. De prijs van eieren in de luxere segmenten (vrije uitloop, Beter Leven keurmerk, biologisch) verloopt voor het grootste deel volgens vaste afspraken. Scharreleieren zijn niet meer verkrijgbaar in supermarkten en de afzet van gewone scharrel- en kooieieren naar de horeca was nog lange tijd zwak door de coronamaatregelen.

Pasen viel vroeg in 2021. In de aanloop daarvan liepen de eierprijzen op door een grotere vraag naar tafeleieren, ook in het buitenland. Dat is belangrijk voor de prijsvorming want twee derde van de eieren wordt over de grens afgezet. Met name in Azië is de afzet van grote hoeveelheden eieren weggevallen door vogelgriep. Dit jaar is er ook minder aanbod in de EU door een kleinere leghennenstapel. Na Pasen zijn de eierprijzen gedaald. Dat is een gebruikelijk patroon en met de zomer in aantocht zakken de eierprijzen meestal door de lagere consumptie. Door de lange ophokplicht tegen het risico van vogelgriep, kwam meer prijsdruk op de eieren voor de verwerkende industrie. De tafeleieren waren wel redelijk prijshoudend dankzij de goede vraag. De versoepelingen van de coronaregels en ruimere openingstijden van de horeca in juni zorgden aanvankelijk voor een positief sentiment op de eiermarkt. Maar traditioneel zakten de eierprijzen in de zomer door de lagere consumptie. De verkopen via retail daalden, waardoor steeds meer eieren naar de verwerkende industrie gingen.

In het derde kwartaal van 2021 is de markt echter gedraaid. Tijdens de coronamaatregelen stegen de winkelverkopen sterk en was de vraag door horeca, foodservice en festivals veel kleiner. Toen de gebruikelijke verhoudingen terugkeerden, zijn de gewone eieren voor de industrie belangrijker geworden. Maar vooral de kooieieren zijn schaars. Door ruimingen vanwege vogelgriep in Polen zijn de voorraden daar flink geslonken en komen er minder kooieieren naar Nederland. Oekraïne exporteert ook minder naar de EU-markt. Maar ook wereldwijd worden er minder leghennen gehouden en is dat gunstig voor de prijsvorming van eieren. Op jaarbasis zijn de marktprijzen van kooieieren 9% hoger, terwijl de scharreleieren iets goedkoper zijn dan in 2020.Grote verschillen tussen marktsegmenten
Gemiddeld zijn in 2021 de eierprijzen (inclusief contracten) bijna 4% hoger geraamd aan vorig jaar. Bij de marktsegmenten zijn er wel grote verschillen te zien. De marktprijzen voor scharreleieren zijn op jaarbasis iets gedaald en die van kooieieren stegen met 9%. Genoemde prijsschommelingen gelden niet voor bedrijven met contractprijzen die voor langere tijd (één of meer koppels) vaste eierprijzen ontvangen. Vooral bij biologische en vrije uitloopeieren wordt overwegend met contracten gewerkt. Vorig jaar is door de coronacrisis de vraag naar eieren in supermarkten gestegen. Daarvan hebben vooral de prijzen van biologische eieren, vrije uitloopeieren en het Beter Leven keurmerk geprofiteerd. Dat vertaalde zich in hogere contractprijzen voor nieuw afgesloten contracten tussen legpluimveehouders en pakstations. Maar de eieren in het biologische- en Freiland-segment kampen intussen met een groter aanbod dan vraag. De afzetmogelijkheden zijn vooral in Duitsland afgenomen door de lange ophokplicht vanwege vogelgriep begin dit jaar in Nederland.

Fors hogere voerprijzen, hogere prijzen voor jonge hennen en slachtkippen
De voerprijzen zijn op jaarbasis met 19% gestegen. De voerprijzen stijgen al vanaf eind 2019 en de trend is nog steeds opwaarts. Dat is gevolg van de hogere prijzen voor veevoergrondstoffen, vooral van granen, die voor de legsector belangrijk zijn. Oorzaken van hogere graanprijzen zijn vooral de tegenvallende oogsten in de Verenigde Staten en Canada. In navolging daarvan stijgen ook de andere prijzen van voergrondstoffen. De grondstoffenmarkt blijft krap; dat geldt zowel voor granen als voor eiwitrijke grondstoffen. In de legsector wordt vooral GMO-vrij legmeel gebruikt omdat de Duitse markt dat eist. De jonge hennen zijn 4% duurder geworden en de prijzen van slachtkippen zijn 17% gestegen in 2021.

Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page