Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Leghennenhouderij

Hogere prijzen van eieren door schaarste in 2017
12/18/2017

De eierprijzen zijn in 2017 gemiddeld 17% gestegen door kleiner aanbod van eieren. Fipronil leidt tot vernietiging van eieren en minder productie door ruien of vroegtijdig doden van leghennen.


De EU-commissie schat dat de eierproductie in de EU iets lager is dan in 2016. De belangrijkste oorzaak is de fipronil-crisis. Vooral Nederland is daardoor getroffen en wordt de productie van consumptie-eieren op jaarbasis ruim 7% lager geraamd. De opbrengstprijzen lagen in het eerste halfjaar hoger dan in 2016. Vooral in het tweede kwartaal waren de eierprijzen onverwacht gunstig. Traditioneel heeft de eiermarkt het moeilijk na Pasen. Dit jaar viel de prijsdaling echter mee en werd snel een evenwicht gevonden dankzij de goede vraag door pakstations en de eierverwerkende industrie. In juni en juli daalden de eierprijzen wel iets door minder consumptie.

Fipronil leidt tot hoge eierprijzen
Al snel na het begin van fipronil-crisis eind juli gingen de eierprijzen stijgen door het eiertekort als gevolg van de vernietiging van eieren en minder productie door ruien of vroegtijdig doden van leghennen. Circa een kwart van de Nederlandse bedrijven met leghennen is daardoor sinds eind juli in meer of mindere mate getroffen. De overige bedrijven hebben niet de lasten van lagere eierproductie, maar wel de baten van de sterk gestegen eierprijzen. Het aanbod van eieren is lang niet toereikend voor de vraag. Door alle marktpartijen wordt aan de eieren getrokken. De verwerkende industrie moet blijven produceren en ook de supermarkten willen hun schappen vol hebben, waardoor hoge prijzen moeten worden betaald. In het vierde kwartaal neemt de vraag seizoensmatig toe en wordt het gebrek aan eieren steeds duidelijker, wat zich vertaalt in ongekend hoge prijzen.


Grote verschillen tussen marktsegmenten
Gemiddeld zijn in 2017 de eierprijzen (inclusief contracten) 17% hoger dan vorig jaar. Bij de marktsegmenten zijn er wel grote verschillen te zien. De marktprijzen van scharreleieren stijgen in 2017 gemiddeld 30% en de (verrijkte) kooieieren zelfs met 45%. De prijzen van vrije uitloopeieren worden 22% hoger geraamd dan in 2016. Echter, de contractprijzen zijn dit jaar vrijwel onveranderd. Vooral bij biologische eieren en vrije uitloopeieren wordt gewerkt met contracten. Vorig jaar waren de contractprijzen juist verhoogd door de grote vraag vanuit de VS vanwege de gevolgen van vogelgriep in 2015. Vanuit Duitsland is toenemende vraag naar vrije uitloopeieren waardoor ook het aandeel gecontracteerde productie van vrije uitloopeieren groter is geworden.

Bedrijven met vaste eierprijzen behalen dit jaar geen hoger inkomen, zoals bedrijven die voor de vrije markt produceren en verschoond zijn gebleven van fipronil-blokkades. Daar staat tegenover dat bedrijven met contracten in slechtere marktomstandigheden ook niet direct worden geraakt door een forse achteruitgang van de inkomens. De inkomensschommelingen zijn dus kleiner dankzij de vaste eierprijzen en ook de pakstations hebben baat bij een stabiele aanvoer van eieren tegen vastgestelde prijzen.

Dit verslagjaar hebben de opbrengstprijzen van slachtkippen zich enigszins hersteld van de halvering vorig jaar. De prijzen van jonge hennen zijn licht gestegen. De voerprijs is op jaarbasis onveranderd, maar vertoonde in het eerste halfjaar een lichte stijging, gevolgd door een daling tegen het einde van het jaar. Met enige vertraging volgden de mengvoerprijzen de gedaalde grondstoffenprijzen in het eerste halfjaar. Maar door oplopende prijzen van grondstoffen vanaf het derde kwartaal, is de prijsdaling van legmeel gestagneerd. Er wordt wel steeds meer GMO-vrij legmeel gebruikt omdat de Duitse markt dat wil.

Lagere export en meer import
De EU heeft in de eerste drie kwartalen 12% minder eieren en eiproducten uitgevoerd dan in dezelfde periode van 2016. Japan blijft veruit de grootste afnemer van eiproducten vanuit de EU en Zwitserland de grootste afnemer van eieren. De Verenigde Staten waren in de afgelopen twee jaren de derde exportbestemming, maar zijn nu ver teruggevallen. De EU voerde in de eerste drie kwartalen 15% meer eieren in dan in 2016. Circa een derde daarvan komt uit India, dat Oekraïne van de eerste plaats verdrong.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page