Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Akkerbouw

Hoger prijsniveau voor oogst 2021, behalve voor uien
3/30/2022

De geraamde prijsontwikkeling van de akkerbouwgewassen voor oogst 2021 is overwegend positief. Alleen voor uien is een prijsdaling voorzien ten opzichte van oogst 2020.


Aardappelen
Aardappelen zullen naar verwachting meer opbrengen dan een jaar eerder. Doordat het zetmeelgehalte van de zetmeelaardappelen hoger is dan vorig jaar wordt een lichte prijsstijging ingerekend. Consumptieaardappelen oogst 2019 en 2020 (met name de fritesaardappelen) kenden een moeizame prijsvorming als gevolg van de coronacrisis. Door de lage afzet van frites was de prijs laag. Voor oogst 2021 is de prijsvorming beter. Er wordt een duidelijke prijsstijging voorzien. De contractprijzen lagen wel op een iets lager niveau dan een jaar eerder.

Suikerbieten
Ook voor de suikerbieten wordt een hogere prijs gerealiseerd voor oogst 2021. Cosun betaalde zowel voor de quotumbieten als de surplusbieten een hogere prijs uit dan voor oogst 2020. Er is gemiddeld een prijsstijging van 11% gerealiseerd. De wereldmarktprijs voor suiker steeg sterk in 2021; dit heeft mede bijgedragen aan de betere bietenprijs.
 
Uien
Als gevolg van de hoge uienproductie door een uitbreiding van het areaal en een hogere productie per hectare is de prijs van uien fors onderuit gegaan. Voor oogst 2021 wordt rekening gehouden met een prijsdaling van bijna 30%.

Granen
Door een lagere productie van tarwe in enkele grote tarweproducerende landen is het mondiale aanbod geringer dan een jaar eerder. Dit leidt tot duidelijk hogere tarweprijzen wereldwijd. Ook de gerstprijs gaat mee in deze tendens. Door de oorlog in Oekraïne stegen de graanprijzen in maart erg hard. Oekraïne en Rusland zijn belangrijke spelers op de wereldwijde graanmarkt. Er is een prijsstijging van tarwe geraamd voor oogstjaar 2021 van 30%.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page