Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Prijzen
     
Prijzen
Select an indicator
Jaarprijzen per sector - Akkerbouw

Prijzen akkerbouwgewassen lager dan vorig jaar
12/18/2017

Door de hogere productie van de meeste akkerbouwgewassen vergeleken bij vorig jaar ligt het prijspeil voor oogstjaar 2017 onder het niveau van vorig jaar.

Aardappelen
Doordat zowel het areaal consumptieaardappelen werd uitgebreid als de productie per hectare toenam ten opzichte van vorig jaar is de productie in 2017 met 25% toegenomen. Voor de vrije marktprijzen betekent dit een aanzienlijke daling. De contractprijzen die begin 2017 werd afgesloten, lagen nog wel op een hoger niveau dan het jaar ervoor. Mede door de lage consumptieaardappelprijzen zal naar verwachting de prijs voor pootaardappelen ook lager zijn dan het recordniveau van vorig jaar.

Suikerbieten
De suikerbietproductie per hectare was hoog in 2017. Daarnaast was ook het suikergehalte goed, ongeveer 17%. Door de uitbreiding van het areaal na afschaffing van het quotum is er veel suiker beschikbaar. Toch wordt de prijs van quotumbieten geraamd op het niveau van vorig jaar. Doordat een deel van bieten als surplusbieten en overschotbieten wordt afgerekend, zal het gemiddelde prijsniveau voor de bieten lager liggen dan vorig jaar. Er is een prijsdaling geraamd van 5%.

Uien
De uienprijs wordt lager geraamd dan vorig jaar. Door de hoge productie is de uienprijs aan het begin van het afzetseizoen lager dan vorig jaar. Er zijn veel uien beschikbaar, deels ook omdat de kwaliteit onvoldoende is voor lange bewaring. De geƫxporteerde hoeveelheden zijn groot. Of dit ruimte biedt voor een prijsopleving later in het seizoen is moeilijk te voorspellen.

Granen
De productie van tarwe was in 2017 hoog, niet alleen in Nederland maar ook elders. De voorraden waren voldoende om aan de toenemende vraag te voldoen. Bij de start van het oogstseizoen waren de prijzen beter dan in 2016; dit wordt weerspiegeld in een hogere jaarprijs voor kalenderjaar 2017 dan voor 2016. In het najaar zakten de prijzen echter onder het prijsniveau van een jaar eerder. Voor oogstjaar 2017, dat doorloopt in 2018, wordt daarom een prijsdaling geraamd.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page