Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Iets meer vertrouwen bij varkenshouders in eigen onderneming
11/22/2018


Het vertrouwen in de varkenshouderij is in het derde kwartaal van 2018 iets toegenomen. Dit compenseert de sterke daling bij de vorige kwartaalmeting enigszins. Ondanks de kleine verbetering van ruim 3 punten is het vertrouwen in deze sector het laagste van alle land- en tuinbouwsectoren. De index verbeterde iets omdat de toekomstverwachting sterker toenam dan de stemming van de index over de huidige situatie op het bedrijf.Voor de middellangere termijn zijn er weer meer ondernemers positief dan negatief. Dit was in het tweede kwartaal nog andersom. De index stijgt met 13 punten en klimt hierdoor naar 10 punten na de meting over het derde kwartaal. Over de huidige situatie op het bedrijf zijn ondernemers echter minder tevreden dan in het tweede kwartaal van 2018. Na de meting over het derde kwartaal daalt deze naar 4 punten en zijn er dus nog maar net meer ondernemers positief dan negatief gestemd.  

De afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex, laatste 12 maanden), geeft een duidelijk beeld waarom men in een minder goede stemming verkeert. Alle onderliggende factoren van de index zijn negatiever beoordeeld. De conjunctuurindex die terugkijkt op de afgelopen 12 maanden neemt met 13 punten af. Omdat deze index al negatief was komt de index op -43 punten. Alleen in 2015 was de index lager.

De verwachting voor de middellange termijn (toekomstverwachting over 2-3 jaar) en de verwachte situatie voor de komende 12 maanden maakt juist een positieve ontwikkeling door. De verklarende factoren geven aan dat de ondernemers in de varkenshouderij voor de komende 12 maanden een sterke verbetering van de opbrengstprijzen verwachten. Ook een hogere productie ligt in het verschiet. Hierdoor stijgen ook omzet en winst. Een uitzondering op deze positieve ontwikkelingen zijn de verwachte hogere kosten.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page