Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouderij stabiel
3/3/2020

Het vertrouwen bij ondernemers in de varkenshouderij is al drie kwartalen stabiel. Na een piek in het eerste kwartaal is de Agro Vertrouwensindex op 13 punten blijven staan. Ook de achterliggende indexen laten een stabilisatie zien. In het vierde kwartaal is de stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft in het vierde kwartaal op 33 punten blijven staan. Dit is het hoogste niveau van alle land- en tuinbouwsectoren. De middellangetermijnverwachting van ondernemers is juist de laagste (-4 punten). Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.


Over de huidige situatie op het bedrijf zijn varkenshouders in de recentste meting nog altijd zeer positiever gestemd. De index is stabiel op 33 punten. Het langlopende gemiddelde ligt op 11 punten en momenteel ligt de index dus veel hoger.  

Als ondernemers terugkijken op het jaar (conjunctuurindex laatste 12 maanden) zijn ondernemers net zo positief als een kwartaal geleden. In het vierde kwartaal van 2019 stond de index, net als een kwartaal geleden, op 37 punten. Vooral de index over de opbrengstprijs staat zeer hoog en steeg verder in het vierde kwartaal. Ondernemers waren iets minder positief over de productie en ook de kosten hadden een negatievere invloed op de bedrijfsvoering. Ondanks dat waren varkenshouders meer tevreden over de omzet en winst dan een kwartaal gelden.  

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn dit jaar sterk afgenomen. Blijkbaar verwachten ondernemers niet dat de huidige situatie op de middellange termijn blijft bestaan. Dit keer daalden de verwachtingen die ondernemers hebben in hun bedrijf op de middellange termijn niet verder. Na het derde kwartaal waren er meer ondernemers die negatief oordelen dan positief. Dit is in het vierde kwartaal dus nagenoeg onveranderd gebleven. De index staat namelijk nog altijd op -4 punten. Aan het begin van het jaar stond de index nog op +30 punten.
 
Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden houden, voor het derde kwartaal achter elkaar, ondernemers elkaar in evenwicht. De index staat dicht bij nul (1 punt). Dat betekent dat er bijna evenveel ondernemers positief als negatief vooruitkijken.
Men verwacht dat de kosten zullen stijgen en dat de productie minder zal zijn. Wel is men positiever dan een kwartaal geleden over de opbrengstprijs en omzet. Ook verwachten meer varkenshouders dat de winst de komende 12 maanden zal afnemen. De index daalde ruim 8 punten naar iets minder dan 5 punten.  

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u de  barometer agrarische sectoren raadplegen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page