Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Sterke daling vertrouwen bij varkenshouders
8/23/2018


Het vertrouwen in de varkenshouderij is in het tweede kwartaal van 2018 sterk afgenomen. De daling betrof 16 punten en de index bleef nog maar net positief met 3 punten. Het is een tijd geleden dat de index van deze sector zo laag was. Voor het laatst was de index begin 2016 dicht bij het nulpunt. Dit nulpunt wordt bereikt als evenveel ondernemers negatief als positief denken over hun onderneming in de huidige situatie en de situatie over 2-3 jaar. Zowel de huidige situatie op het bedrijf als ook de verwachting voor over 2 à 3 jaar werd negatiever beoordeeld (beide -16 punten).De stemming van ondernemers over de huidige situatie op hun bedrijf is net als in het eerste kwartaal van 2018 in het tweede kwartaal van 2018 behoorlijk gezakt. Hiermee komt de index op 11 punten uit. Ondernemers in de varkenshouderij die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex, laatste 12 maanden), geven maar één hoofdverklaring waarom deze index zo is gezakt: de opbrengstprijs. Deze index zakte met ruim 51 punten. Ook viel de productie terug (6 punten). Ondanks de beter beoordeling over de invloed van de kosten op de bedrijfsvoering de afgelopen 12 maanden moest ook de omzet en winst flink inleveren. De totale index die 12 maanden terugkijkt daalde met 34 punten en staat dik in het &39;rood&39; (-30).

De verwachtingen voor de middellange termijn (toekomstverwachting over 2-3 jaar) en de verwachte situatie voor de komende 12 maanden maken dezelfde negatieve ontwikkeling door. De verklarende factoren geven aan dat de ondernemers in de varkenshouderij voor de komende 12 maanden een verslechtering van de opbrengstprijzen verwachten, hogere kosten zullen moeten gaan maken en de productie zullen zien afnemen. De omzet daalt hierdoor beperkt, verwachten de ondernemers, maar de winst zal met een daling van 24 punten sterk lager uitpakken en fors negatief bijdragen aan de bedrijfsvoering.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page