Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouders in vrije val
8/26/2021

Het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij is in het tweede kwartaal van 2021 sterk afgenomen. De index daalde sterk met bijna 22 punten en komt hiermee nog net boven het nulpunt uit. De afname was zowel te danken aan een lagere stemmingsindex (-17 punten) als van een lagere verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn (-26 punten). Uit beide indicatoren wordt de Agro Vertrouwensindex samengesteld.
Met een Agro Vertrouwensindex van 1 punt ligt het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij ver onder dat van de totale land- en tuinbouw en ook onder het langjarige gemiddelde van deze sector. Door deze sterk negatieve correctie is het ook gelijk de sector met het minste vertrouwen in de eigen onderneming. Hoewel dit een grote mutatie is van kwartaal op kwartaal is dit niet geheel ongebruikelijk in deze sector. Het langlopende gemiddelde voor deze sector ligt tussen de 12 en 13 punten.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft, daalde in het tweede kwartaal met 17 punten. De stemmingsindex komt hiermee op 14 punten en dat is precies het langlopende gemiddelde voor deze index voor de varkenshouderij.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn ondernemers ook negatiever dan een kwartaal eerder (7,5 punten). De index komt hiermee op -30 punten. De daling komt vooral omdat de kosten sterk zijn gestegen volgens de achterliggende indicatoren. Deze index daalde met ruim 20 punten. Ook de opbrengstprijzen speelden volgens ondernemers een negatievere rol in de afgelopen 12 maanden. De opbrengstprijzenindex daalde met 4 punten. De productie werd net iets beter beoordeeld dan een kwartaal eerder waardoor de omzetindex nog iets kon toenemen De kostentoename drukte te veel op de bedrijfsvoering om de winstindex te doen stijgen. Deze index ging dan ook met 16 punten omlaag.

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn daalden zeer sterk (-26 punten). De index komt hierdoor op -11 punten en ligt daarmee sterk onder het langlopende gemiddelde van 11 punten. Nog niet eerder waren de verwachtingen van ondernemers in deze sector zo slecht.

Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden zijn ondernemers evenmin positief. De index daalde hier ook sterk namelijk met 26 punten. De index is hierdoor weer sterk onder nul gekomen. De index staat nu op -19 punten. Dat betekent dat ondernemers met een pessimistische kijk op de komende 12 maanden nu in de meerderheid zijn. Alle onderliggende verklarende factoren scoorden ook negatiever dan een kwartaal geleden, de kosten uitgezonderd. Met name van de opbrengstprijzen verwacht men de komende 12 maanden weinig. Deze index daalde met 39 punten tot -16 punten. Ook geeft men aan dat men verwacht dat de productie zal teruglopen (-10 punten).

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page