Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouderij stabiel
5/11/2020

Het vertrouwen bij ondernemers in de varkenshouderij is al vier kwartalen stabiel. Ook recente ontwikkelingen hebben blijkbaar geen invloed op ondernemers in deze sector. Door deze stabiele cijfers en sterke fluctuaties in andere sectoren is de varkenshouderij nu de sector met het meeste vertrouwen in de land- en tuinbouw. In het eerste kwartaal is de stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft, gestegen met 7 punten tot 40 punten. Dit is de hoogste score sinds de meting begon in 2013. Ondernemers schatten de economische situatie voor de middellange termijn voor hun bedrijf lager in. De index daalde met 5 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.


Het agro vertrouwen is met ruim 12 punten nagenoeg gelijk aan het langlopende gemiddelde van deze sector. Door sterke dalingen in andere sectoren is momenteel dit de sector met het meeste vertrouwen in de eigen onderneming.
  
De huidige stemming op het bedrijf is nog niet eerder zo goed geweest. De index steeg met 7 punten tot ruim 40 punten. Ondernemers profiteren van gunstige marktomstandigheden blijkt onder andere uit de liquiditeitsmonitor. Het langlopende gemiddelde ligt op 14 punten.  

Als ondernemers terugkijken op het jaar (conjunctuurindex laatste 12 maanden) zijn ondernemers nog altijd positief ondanks een daling van 9 punten. In het eerste kwartaal van 2020 staat de index op 28 punten. Vooral de index over de opbrengstprijs daalde ten opzichte van het vorige kwartaal. Ondernemers waren iets positief over de productie en ook de kosten hadden een positievere invloed op de bedrijfsvoering. Ondanks dat waren varkenshouders minder tevreden over de omzet en winst dan een kwartaal gelden. Ondanks deze mutaties worden de indicatoren, op de kosten na, allemaal nog positief beoordeeld.  

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn zijn opnieuw afgenomen. Blijkbaar verwachten ondernemers niet dat de huidige situatie op de middellange termijn blijft bestaan. Dit keer daalden de verwachtingen die ondernemers hebben in hun bedrijf op de middellange termijn met 5 punten. De index staat op -9 punten. Aan het begin van vorig jaar stond de index nog op +30 punten.
 
Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden zijn ondernemers somberder geworden. De index staat na een daling van 21 punten op -19. Dat betekent dat er meer ondernemers negatief zijn over hun bedrijfsontwikkeling op de korte termijn. Men verwacht dat de opbrengstprijzen sterk zullen dalen. De index daalde met 38 punten. De kosten nemen naar verwachting af. Ondanks de lagere verwachte kosten zullen omzet en winst sterk afnemen.  

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u de  barometer agrarische sectoren raadplegen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page