Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Verdere toename vertrouwen varkenshouders in eerste kwartaal 2018
5/17/2018


Het vertrouwen in de varkenshouderij is in het eerste kwartaal van 2018 iets verder toegenomen. De stijging die in het vierde kwartaal van 2017 werd ingezet, houdt ook het eerste kwartaal van 2018 aan; de index steeg met 2 punten naar 19 punten. Opvallend was dat de onderliggende indexen een tegengestelde ontwikkeling lieten zien. De huidige situatie, vertaalt naar een stemmingsindex, werd door ondernemers sterk minder goed beoordeeld (-11,5 punten) terwijl ondernemers wel veel positiever waren over de bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar. Deze index steeg juist met 13 punten en is weer positief.De stemming van ondernemers over de huidige situatie op hun bedrijf is in het eerste kwartaal van 2018 behoorlijk gezakt nadat het in het vorige kwartaal tot bijna recordhoogte was gestegen. Ondernemers in de varkenshouderij die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex, laatste 12 maanden), geven niet echt een verklaring voor deze daling. Deze conjunctuurindex (laatste 12 maanden) bleef nagenoeg gelijk en ook in de onderliggende factoren zat niet veel verandering.  

De verwachtingen voor de middellange termijn (toekomstverwachting) en de verwachte situatie voor de komende 12 maanden maken wel dezelfde ontwikkeling door. Zowel de toekomstverwachting voor over 2 à 3 jaar als de verwachting voor de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden steeg. De stijging van de productie en de iets betere gemiddelde prijs die wordt verwacht zijn echter onvoldoende om de kosten, die zullen gaan toenemen, op te vangen zodat omzet en winst boven het nulpunt uit gaan komen. De index blijft ondanks de voorzichtige stijging dus negatief. Dat geeft aan dat inmiddels al vier kwartalen achter elkaar meer ondernemers negatief zijn dan positief over de bedrijfssituatie de komende 12 maanden.   Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page