Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen bij varkenshouders in eigen onderneming sterk gegroeid
5/28/2019

Het vertrouwen in de varkenshouderij is in het eerste kwartaal van 2019 sterk toegenomen. De index steeg met ruim 17 punten en is nu de sector waarvan de ondernemers het meest optimistisch zijn. De index staat nu op ruim 27 punten, ruim 12 punten boven het gemiddelde van de land- en tuinbouw. De stemming op het bedrijf was opperbest. Deze index steeg met bijna 20 punten. Ook zijn ondernemers positiever over de middellange termijn. Hier verdubbelde de index van 15 naar 30 punten. Beide indexen vormen samen de Agro- Vertrouwensindex..Over de huidige situatie op het bedrijf zijn ondernemers in de varkenshouderij dus sterk positiever dan een kwartaal geleden. Naar de redenen voor deze stijging wordt in deze meting niet gevraagd dus oorzaken voor deze stijging kunnen niet hard gemaakt worden. Het vermoeden is echter dat ondernemers positief zijn omdat in China varkenspest heerst en hierdoor de marktvraag in Nederland zal gaan stijgen. Dit blijkt ook uit de barometer agrarische sectoren.   

Ook als ondernemers terugkijken op de laatste 12 maanden zijn ze veel positiever dan een kwartaal geleden. Ook deze index verbeterde sterk; van -33 naar plus 6 punten. De totale index is weer positief en dat was voor het laatst het geval in het eerste kwartaal van 2018. Men kijkt zowel op de opbrengstprijs als op de productie veel positiever terug dan in de vorige meting. Ook de kosten, hoewel die nog een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering, werden positiever gewaardeerd.

De verwachtingen van ondernemers voor de middellangere termijn zijn ook sterk positiever dan een kwartaal eerder. De index verdubbelde van 15 naar 30 punten en was niet eerder zo hoog. Door de stijging is deze sector in het eerste kwartaal van 2019 verreweg de positiefste sector in de land- en tuinbouw als het gaat om verwachting op de middellange termijn. De situatie was in het tweede kwartaal van 2018 nog heel anders. De index lag toen nog onder het nulpunt.

Ook de verwachte situatie voor de komende 12 maanden maakt een positieve ontwikkeling door. De index stijgt 21 punten en komt op plus 32 punten uit. De verklarende factoren geven aan dat de ondernemers in de varkenshouderij voor de komende 12 maanden een sterke verbetering van de opbrengstprijzen verwachten. Ook de productie wordt iets hoger ingeschat. Door de verwachte lagere kosten zullen omzet en winst zeer sterk stijgen, verwachten ondernemers in de varkenshouderij.
voor de komende 12 maanden een sterke verbetering van de opbrengstprijzen verwachten. Ook de productie wordt iets hoger ingeschat. Door de verwachte lagere kosten zullen omzet en winst zeer sterk stijgen, verwachten ondernemers in de varkenshouderij.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page