Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen onder pluimveehouders blijft op peil
5/11/2020

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het eerste kwartaal van 2020 nauwelijks veranderd. Net als in het vierde kwartaal van 2019 staat de index in het eerste kwartaal van 2020 iets boven de 10 punten. Normaal gesproken fluctueert de index in deze sector meer. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex, daalde beperkt (-5 punten). Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar steeg met enkele punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.


De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het eerste kwartaal van 2020 met ruim 4 punten gedaald. De stemmingsindex ligt nu op bijna 21 punten en ligt dicht aan tegen het langlopende gemiddelde van de stemming in deze sector (24 punten). 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn er nog weer iets meer pluimveehouders negatief dan positief. De index daalde van -9 naar -12 punten. Met name omdat de productie lager werd beoordeeld. Ook de opbrengstprijs viel volgens meer ondernemers lager uit dan in het vorige kwartaal. De kosten vielen juist iets positiever uit. Omzet en winst droegen minder positief bij aan de bedrijfsvoering. 

Pluimveehouders zijn verdeeld over de economische situatie op het bedrijf voor de middellange termijn. De index steeg in het eerste kwartaal met 2,5 punt maar beweegt zich al enkele kwartalen rond het nulpunt. Hierbij zijn evenveel ondernemers positief dan wel negatief gestemd.

Net als de verwachtingen voor de middellange termijn is ook voor de kort termijn (conjunctuur vooruitkijkend) de sector verdeeld over hun verwachtingen. Voor de komende 12 maanden zijn er net iets meer ondernemers negatief dan positief over hun economisch vooruitzicht van hun bedrijf. De index steeg ruim 2 punten maar bleef net onder het nulpunt met -2,5 punt. Sterk andere inzichten dan een kwartaal geleden waren er niet. De kosten uitgezonderd. Deze zullen naar verwachting minder negatief rusten op de bedrijfsvoering. De kostenindex steeg 13 punten.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page