Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen onder pluimveehouders beperkt gestegen
11/25/2019

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2019 met enkele punten gestegen tot ruim 11 punten. Normaal gesproken fluctueert de index meer. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex, daalde beperkt (-2,5 punt). Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar steeg echter sterker met 5 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.


De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het derde kwartaal van 2019 met 2,5 punt beperkt gedaald. De stemmingsindex ligt nu op 21 punten en is hoger dan voor de totale land- en tuinbouw. 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn er nog altijd meer pluimveehouders negatief dan positief. Dit beeld veranderde niet tussen het tweede en het derde kwartaal. Ook bij de onderliggende factoren verschoven de indexen niet sterk. Een negatieve correctie op de productie van -6 punten was de sterkste verandering. De index blijft negatief met -19 punten.  

Na een sterke daling van het beeld wat pluimveehouderijbedrijven hebben van hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar in het tweede kwartaal van 2019 zet het herstel in het derde kwartaal voorzichtig in. De index steeg 5 punten en staat weer net boven de nullijn (+3 punten).

De verwachting over de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden is bij ondernemers opnieuw negatief. Wel steeg de index in het derde kwartaal 2 punten. Dat is echter onvoldoende om de index boven de nullijn uit te laten komen. De index veranderde vooral omdat ondernemers minder ontevreden zijn over de invloed van de kosten op de bedrijfsvoering.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page