Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Geen beweging in vertrouwen onder pluimveehouders
3/3/2020

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het vierde kwartaal van 2019 nauwelijks veranderd. Net als in het derde kwartaal staat de index in het vierde kwartaal op ruim 11 punten. Normaal gesproken fluctueert de index in deze sector meer. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex, daalde beperkt (-2,5 punt). Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar steeg echter sterker met 5 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.


De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het vierde kwartaal van 2019 met ruim 4 punten gestegen. De stemmingsindex ligt nu op ruim 25 punten en ligt dicht aan tegen het langlopende gemiddelde van de stemming in deze sector (24 punten). 

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn er nog altijd meer pluimveehouders negatief dan positief. Maar tussen het derde en het vierde kwartaal verbeterde de index wel met 10 punten. Met name omdat de opbrengstprijs veel beter is beoordeeld dan in het vorige kwartaal. Overigens zijn alle onderliggende indicatoren beter beoordeeld dan een kwartaal geleden, de kosten uitgezonderd. Ondanks dat de indexen veelal sterk verbeterd zijn, blijven nog altijd meer ondernemers negatief over de opbrengstprijs, omzet en winst dan positief. Alleen de productie draagt nu weer op een positieve manier bij aan de bedrijfssituatie op een pluimveebedrijf.

Pluimveehouders zijn negatiever geworden over hun bedrijfssituatie voor de middellange termijn. De index daalde in het vierde kwartaal met bijna 4 punten en is hierdoor net onder de nulgrens gezakt. De hoge pieken en diepe dalen van deze index lijken het laatste jaar wat af te vlakken en bewegen steeds meer rondom het nulpunt.

De verwachting van de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden is bij ondernemers opnieuw negatief. Wel steeg de index in het vierde kwartaal 3 punten maar bleef de index net onder het nulpunt. Sterk andere inzichten dan een kwartaal geleden waren er voor wat betreft de kosten en omzet. Naar verwachting zullen de kosten sterk gaan stijgen. De index daalde met 17 punten tot -38. Omdat de productie en de opbrengstprijzen hoger worden ingeschat steeg ook de index van de omzet met bijna 20 punten. Deze beide ontwikkelingen maakt dat ondernemers de winst nagenoeg gelijk aan het vorige kwartaal hebben ingeschat.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page