Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Pluimveehouders doen stapje terug qua vertrouwen
8/26/2021

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het tweede kwartaal van 2021 beperkt gedaald. De daling van de Agro Vertrouwensindex bij de pluimveehouders bedroeg ruim 5 punten en komt op ruim 13 punten. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex kreeg met een daling van 9 punten een forse negatieve correctie. Ook het vertrouwen in het bedrijf op de middellange termijn van 2 à 3 jaar nam af. Hier bleef de daling echter beperkt tot 1,5 punt. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.Door de daling van de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij met ruim 5 punten is de index in het tweede kwartaal van 2021 op ruim 13 punten uitgekomen. Hierdoor ligt de index boven die van de totale land- en tuinbouw maar is lager dan het langlopende gemiddelde van 16 punten.

De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het tweede kwartaal van 2021 met bijna 9 punt gedaald tot 18 punten. Hiermee duikt de stemming weer onder het langlopende gemiddelde voor deze sector van 24 punten. De stemming was sinds het derde kwartaal van 2020 gestegen maar is nu weer teruggezakt op dat niveau.
Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn pluimveehouders niet sterk van mening veranderd. De index steeg weliswaar 2 punten maar is nog altijd sterk negatief. Maar bij de onderliggende indicatoren zijn er wel sterke verschillen met een kwartaal eerder. Zo nam de kostenindex met bijna 25 punten af, wat een kostenverhoging betekent, terwijl de opbrengstprijsindex juist sterk toenam (21 punten). Bij een beperktere toename van de productie leverde dit wel een sterke omzetstijging op maar geen hogere winstindex.

Pluimveehouders denken nagenoeg hetzelfde over de economische situatie op het bedrijf voor de middellange termijn als in het vorige kwartaal. De index daalde met slechts 1,5 punt tot ruim 9 punten. Hiermee komt de index ook weer dichter tegen het langjarige gemiddelde van 8 punten te liggen.

Ook voor de verwachtingen op korte termijn (conjunctuur vooruitkijkend) is de sector iets negatiever geworden. De index daalde met een kleine 4 punten tot een index van ruim 2 punten. Hiermee zijn er nog net iets meer ondernemers positief dan negatief voor de komende 12 maanden. Pluimveehouders zijn over het algemeen verdeeld over de korte termijn gezien dat deze index eigenlijk altijd rondom het nulpunt blijft. Ten opzichte van het vorige kwartaal waren voor bijna alle achterliggende indicatoren de indexen lager. Alleen de mutatie voor wat betreft de kosten was beperkt positiever dan een kwartaal eerder, terwijl dit keer de productie-index de negatiefste mutatie kende.

Voor actuele ontwikkelingen in de pluimveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren leghennenhouderij en vleeskuikenshouderij raadplegen.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page