Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouders blijft op en neer gaan
5/28/2019

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het eerste kwartaal van 2019 weer opgeveerd. Na een daling bij de afgelopen twee metingen was het vertrouwen vrij laag. In het eerste kwartaal van 2019 steeg de index ruim 9 punten. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex daalde 4 punten. Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar steeg echter sterk met bijna 20 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.


De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het eerste kwartaal van 2019 gedaald met bijna 4 punten. Ondanks deze daling is de stemmingsindex voor het eerst sinds begin 2017 weer wat stabieler na vele fluctuaties door marktomstandigheden. De stemmingsindex ligt met 22 punten gelijk aan die van de totale land- en tuinbouw.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden waren pluimveehouders sterk negatief en dit heeft zich in deze recente meting voortgezet (-10 punten). Alle onderliggende factoren worden negatiever beoordeeld. De kostenindex verbeterde wel iets maar bleef nog altijd negatief. Vooral de opbrengstprijzen en in mindere mate de productie zijn minder goed beoordeeld dan een kwartaal gelden. Mede hierdoor zijn de indexen van omzet en winst ook lager. Alleen in het 2de kwartaal van 2013 was de conjunctuurindex (terugkijkend) lager.

Pluimveehouderijbedrijven hebben hun beeld van hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar sterk naar boven bijgesteld ten opzichte van een kwartaal geleden. De index steeg bijna 20 punten naar bijna plus 9 punten. Hierdoor zijn er weer meer ondernemers positief dan negatief over de middellange termijn van het bedrijf.

De verwachting over de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden is net als de middellange termijn negatief. Hoewel deze sterk verbeterde sinds de vorige meting. De index steeg wel met 13 punten waardoor de index op -2 punten is komen te staan. Met name zijn de verwachtingen over de productie en de opbrengstprijs naar boven bijgesteld. Hoewel men iets positiever was over de kosten, blijft deze negatief bijdragen aan de bedrijfssituatie. De omzetindex is nu weer positief maar de winstverwachtingen bij ondernemers blijft ondanks een verbetering nog negatief.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page