Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen pluimveehouders onderuit
11/22/2018


Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2018 sterk gedaald. De index neemt af met 9 punten. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex, gaat met bijna 17 punten omlaag. Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar daalt ook met 3 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het derde kwartaal van 2018 sterk gedaald (-17 punten) maar fluctueerde in eerdere recente metingen sterk. De sector heeft vanaf december 2017 en de eerste maanden van 2018 te maken gehad met een ophokplicht in verband met de dreiging van de verdere verspreiding van de vogelgriep. Hierdoor heeft een deel van de ondernemers minder omzet gerealiseerd omdat de eieren niet verkocht konden worden als vrije-uitloopeieren. Dit is voor ondernemers met dit type eieren extra zuur omdat de vraag in de aanloop naar Pasen altijd hoger is. Na de meeting over het tweede kwartaal is de ophokplicht vervallen en lijken de acute gevolgen van de fipronilaffaire achter de rug, wat vermoedelijk voor een opleving van de stemming zorgde. De prijzen voor vleeskuikens zijn in het afgelopen kwartaal beter geweest dan in dezelfde periode in 2017 maar de eierprijzen zijn het derde kwartaal lager. Mogelijk zijn deze ontwikkelingen in de sector redenen geweest voor een sterk fluctuerende stemmingsindex van het afgelopen jaar.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn ook hier pluimveehouders minder positief geworden. Alle onderliggende factoren van deze index gaan naar beneden. Vooral de productie en kosten zijn een stuk minder goed beoordeeld dan een kwartaal gelden. De index staat nog net boven nul. Dat betekent dat er net meer ondernemers positief zijn dan negatief over de afgelopen 12 maanden.

Pluimveehouderijbedrijven hebben hun beeld van hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van een kwartaal geleden. De index daalt met 3 punten naar 6 punten in totaal.

De verwachting over de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden stijgt in tegenstelling tot de verwachtingen voor de wat langere termijn. Ondanks dat is de index wel negatief gebleven. Voor de komende 12 maanden verwachten ondernemers dat de opbrengstprijs zal stijgen bij een wat lagere productie. Door deze ontwikkelingen komen, volgens ondernemers, omzet en winst op een hoger niveau te liggen. Wel verwachten ondernemers dat de kosten zullen gaan stijgen.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page