Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen onder pluimveehouders neemt af
8/27/2019

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald met ruim 5 punten ten opzichte van. het eerste kwartaal in 2019. Het vertrouwen in deze sector blijft op en neer gaan. Na een daling in de laatste twee kwartalen van 2018 was er een opleving in het eerste kwartaal van 2019. En nu weer een daling. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex, steeg beperkt (+1,4 punt). Het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar daalde echter sterker met 11 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij


De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald met ruim 5 punten. De stemmingsindex ligt met 24 punten vrij hoog vergeleken met andere agrarische sectoren. Alleen glastuinbouwondernemers zijn positiever over de huidige situatie op het bedrijf.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn er nog altijd meer pluimveehouders negatief dan positief, ondanks een stijging van de index van -25 naar -19 in het tweede kwartaal van 2019. Alle onderliggende factoren worden positiever beoordeeld dan een kwartaal geleden maar blijven allemaal negatief. De kostenindex verbeterde wel iets maar bleef nog altijd negatief. Vooral de index van de productie, opbrengstprijzen en omzet lag hoger dan een kwartaal geleden.

Na een sterk herstel van het beeld wat pluimveehouderijbedrijven hebben van hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar in het eerste kwartaal van 2019, daalde de index nu weer. De index steeg in het eerste kwartaal met bijna 20 punten en moet daarvan nu weer 11 punten inleveren. Hierdoor zijn er weer meer ondernemers negatief dan positief over de situatie op het bedrijf voor de middellange termijn.

De verwachting over de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden is bij ondernemers, net als bij de middellange termijn, negatiever geworden. De index daalde 7 punten waardoor de index op -9 punten uitkomt in het tweede kwartaal van 2019. Met name zijn de verwachtingen over de productie sterk teruggelopen (-16). Ook de opbrengstprijzen worden iets lager ingeschat. Verder verwacht men dat de kosten zullen toenemen. Bij alle indicatoren zijn er meer ondernemers negatief dan positief, uitgezonderd de opbrengstprijs. Deze is nog net positief en staat op 2 punten.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page