Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen van opengrondstuinbouwondernemers fluctueert beperkt
8/26/2021

Opengrondstuinders hebben in het tweede kwartaal van 2021 aangegeven nog altijd veel vertrouwen te hebben in hun onderneming. De index daalde beperkt met ruim 3 punten naar ruim 19 punten. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging van de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. Deze stemmingsindex bleef stabiel terwijl de verwachtingen van ondernemers over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn 6 punten af nam.
Het vertrouwen onder opengrondstuinbouwbedrijven is na een dip in het eerste kwartaal van 2020 en een sterke stijging in het tweede kwartaal van 2020 sinds het derde kwartaal van 2020 nagenoeg stabiel op ruim 20 punten. Ondanks een daling van 3 punten hebben opengrondstuinbouwondernemers samen met de galstuinbouwondernemers nog het meeste vertrouwen in hun ondernemers in het tweede kwartaal. De index van ruim 19 punten is nog maar net hoger dan het langlopende gemiddelde voor deze sector die bestaat uit zowel tuinders in de bloembollen, boomkwekerij, fruitsector en de vollegrondsgroenteteelt.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, bleef nagenoeg onveranderd op 33 punten. Daarmee is de stemmingsindex van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector nog altijd zeer positief. Alleen de glastuinbouwsector komt aan dit niveau. Ook is dit niveau hoger dan het langlopende gemiddelde (20 punten) van deze sector.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie ook nagenoeg gelijk aan een kwartaal eerder. Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat gestegen kosten en de toegenomen productie en opbrengstprijzen elkaar nagenoeg in evenwicht hielden.

De verwachte economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers lager beoordeeld dan een kwartaal geleden (-6 punten). Met een index van 7 punten zijn deze ondernemers bijna het hoopvolst voor de middellange termijn van alle land- en tuinbouwsectoren. Alleen de pluimveehouders zijn nog iets positiever. Wel ligt de index onder het langlopende gemiddelde (17 punten).

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) liet een beperkte daling zien. De index nam 4,5 punten af naar een totaal van -4 punten. Er zijn dus nu weer net iets meer ondernemers negatief over de komende 12 maanden dan positief. Maar het verschil is natuurlijk minimaal. Van onderliggende indicatoren daalde vooral de index van de productie. Ook verwachten ondernemers dat de kosten verder zullen stijgen. De verwachting is dat dit niet volledig zal worden gecompenseerd door een hogere (verwachte) opbrengstprijzen. Omzet en winst zullen dalen, is de verwachting van ondernemers in de boom-, bloembollen-, fruit- en de vollegrondsgroenteteelt.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page