Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders blijft groot
11/22/2018


Opengrondstuinders hebben in het derde kwartaal van 2018 iets meer vertrouwen gekregen in hun onderneming. De Agro Vertrouwensindex stijgt naar 24 punten. De reden voor deze stijging is vooral de toename van de stemming van de huidige situatie op het bedrijf (4 punten) bij een beperktere stijging van de index voor de middellange termijn (0,5 punt). De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar.
Met name de index die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft stijgt. De stemmingsindex stijgt met 4 punten naar 28 punten. Ondernemers uit de bloembollen, bomen en opengrondsgroenten en fruit zijn in het derde kwartaal, op glastuinbouwers na, best positief gestemd, dit ondanks de recente droge periode. Omdat deze sector uit 4 subsectoren bestaat is het lastig precies aan te geven wat de oorzaak hiervan is. 

Ondernemers die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex laatste 12 maanden) beoordeelden hun bedrijfssituatie sterk minder gunstig dan in het tweede kwartaal. De daling betreft 15 punten waardoor de index negatief is geworden. Hierdoor zijn er meer ondernemers negatief over de laatste 12 maanden dan er ondernemers positief zijn. Volgens ondernemers stijgen vooral de kosten (-20 punten) en valt de opbrengstprijs terug (-15 punten). Ook de productie is lager gewaardeerd. Hierdoor blijven de indexen voor omzet en winst ook sterk achter op het niveau van de vorige meting. Opvallend is wel dat in de voorgaande 3 jaren in het derde kwartaal, deze conjunctuurindex altijd negatief was. Mogelijk spelen dus ook seizoensinvloeden een rol. 

De verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers iets hoger ingeschat dan over het tweede kwartaal van 2018. De index stijgt met een half punt tot ruim 20 punten en is ten opzichte van andere sectoren opvallend hoog. 

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) stijgt met 8 punten en hiermee zijn er net meer ondernemers positief dan negatief. De index komt uit op 5 punten. Men is dus voorzichtig positief voor de komende 12 maanden. Vooral verwachten ondernemers dat de opbrengstprijs zal gaan toenemen. De verwachtingen voor iets hogere kosten en een hogere productie zijn gelijk aan elkaar. De omzet- en winstverwachtingen zijn hierdoor wel beter dan een kwartaal geleden.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page