Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondtuinbouw kent sterke daling
8/27/2019

Opengrondtuinders hebben in het tweede kwartaal van 2019 opnieuw aan vertrouwen verloren. De index daalde 8 punten. Sinds eind 2018 is het vertrouwen al met 10 punten gedaald en ligt inmiddels onder het niveau van de totale land - en tuinbouw. Het Agrovertrouwen was in deze sector in de periode 2016-2018 altijd hoog maar daar lijkt nu een einde aan zijn gekomen. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar.De index, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde met bijna 8 punten naar 20 punten. Een dergelijk lage stemmingsindex is sinds het derde kwartaal van 2016 niet meer voorgekomen. Ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij- , opengrondgroenten- en fruitsector behoren sinds eind 2018 niet meer tot de meest positieve ondernemers in de land- en tuinbouw. De index is nog wel iets hoger dan het landelijke gemiddelde.

Ondernemers die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex laatste 12 maanden) beoordeelden hun bedrijfssituatie iets gunstiger. Ondanks de stijging van de index met 1,5 punt blijft de index negatief. Dit is nu al 4 kwartalen op rij het geval. Ondernemers waren iets positiever over alle onderliggende factoren dan in het eerste kwartaal van 2019, met de kosten als uitzondering.   

De verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers lager ingeschat dan over het eerste kwartaal van 2019. De index daalde met 8 punten tot ruim 9 punten.

Ook de conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde. De index nam af met ruim 3 punten en is met 2,5 punt nog net positief. Men is dus behoorlijk verdeeld over de verwachting voor de komende 12 maanden. Ondernemers verwachten iets lagere kosten, maar ook een lagere productie bij een gelijkblijvende opbrengstprijs ten opzichte van een kwartaal geleden.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page