Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen in opengrondstuinbouw flink hoger
7/27/2020

Opengrondstuinders hebben in het tweede kwartaal van 2020 sterk aan vertrouwen gewonnen. De index steeg met 14 punten. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging van de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. De stemmingsindex steeg met 18 punten. De verwachtingen van ondernemers over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn steeg met 10 punten.De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg met 18 punten naar bijna 32 punten. Daarmee is de stemmingsindex  van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij- , opengrondsgroente- en fruitsector een positieve uitschieter ten opzichte van de andere sectoren in het tweede kwartaal van 2020.   

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie positiever dan een kwartaal geleden. De index steeg met 11 punten en is daardoor weer positief (8 punten). Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat vooral de opbrengstprijzen beter zijn beoordeeld. Ook de kosten kregen een iets positievere beoordeling. Bij een iets lagere productie stegen de indexen voor de omzet en winst sterk (respectievelijk 20 en 24 punten). 

Hoewel de verwachte economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar door ondernemers beter werd beoordeeld dan een kwartaal geleden (+10 punten) staat de index nog slechts op 5 punten. Dus is men heel voorzichtig optimistisch en is men nog niet op het niveau dat in 2019 werd gehaald. Ook ligt de index nog veel lager dan het langlopende gemiddelde.

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) herstelde wel van de grote achteruitgang in het eerste kwartaal van 2020. De index steeg 10 punten maar met - 7 punten zijn er nog steeds meer ondernemers negatief voor de komende 12 maanden dan positief. Hoewel de meeste verklarende factoren herstel lieten zien (de kosten en de productie uitgezonderd) liggen de meeste indexen onder nul of dicht bij het nulpunt. Dit geeft aan dat, ondanks het herstel, net iets meer ondernemers negatief zijn dan positief. Herstel was vooral te zien bij de index voor de opbrengstprijzen. Ook de indexen voor de omzet (+16 punten) en winst (+29 punten) kwamen weer in de buurt van het nulpunt.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page