Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders veruit het grootst
5/17/2018


Opengrondstuinders hebben in het eerst kwartaal van 2018 opnieuw meer vertrouwen gekregen in hun onderneming. De Agro Vertrouwensindex steeg naar 26 punten. Dit is net iets lager dan de recordhoogte van 30 punten in het vierde kwartaal van 2016. 
Met name de index die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft steeg. De stemmingsindex steeg met 8,5 punt naar 36,5 punt. Nog niet eerder is er een betere stemming onder de ondernemers gemeten. Omdat deze sector uit vier subsectoren bestaat (bollen, bomen, groente, fruit) is het lastig precies aan te geven wat de oorzaak is van deze positieve beoordeling van de huidige situatie. De verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar werd door ondernemers nagenoeg gelijk beoordeeld. De index daalde slechts ruim 1 punt tot ruim 16 punten. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. 

Ondernemers die terugkeken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex laatste 12 maanden) beoordeelden hun bedrijfssituatie nagenoeg gelijk aan een kwartaal eerder. In het vierde kwartaal stond de index op 10,1 punten tegen 9,7 punten in het eerste kwartaal van 2018. Ondernemers beoordeelden de onderliggende indicatoren productie als kosten gunstiger dan een kwartaal geleden. Met name de opbrengstprijs en winst werden negatiever ingeschat dan in het vierde kwartaal van 2017. De index voor de omzet bleef nagenoeg gelijk

Ondernemers zijn, net als voor de middellange termijn, voor de komende 12 maanden weinig van mening veranderd. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) steeg beperkt (+3,5 punten) tot net onder het nulpunt: -3 punten. Ondernemers verwachten dat de opbrengstprijzen en productie iets zullen verbeteren. Maar dat de kosten toch nog iets meer op de bedrijfsvoering zullen gaan drukken. Veel veranderingen bracht dit dus niet teweeg.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page