Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders beperkt geslonken
8/23/2018


Opengrondstuinders hebben in het tweede kwartaal van 2018 iets minder vertrouwen gekregen in hun onderneming. De Agro Vertrouwensindex daalde naar 22 punten. De reden voor deze daling was vooral de afnemende stemming van de huidige situatie op het bedrijf (12 punten) bij een beperkte stijging van de index voor de middellange termijn (3 punten). De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar.
Met name de index die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft daalde. De stemmingsindex daalde met 13 punten naar 24 punten. Nadat opengrondstuinbouwondernemers in het eerste kwartaal van 2018 nog een recordhoge index lieten zien, zijn ondernemers uit de bloembollen, bomen en opengrondsgroenten en fruit in het tweede kwartaal minder positief. Omdat deze sector uit vier subsectoren bestaat is het lastig precies aan te geven wat de oorzaak is van deze correctie van de beoordeling van de huidige situatie. Ook de index over de afgelopen 12 maanden geeft hier geen duidelijkheid over.

Ondernemers die terugkeken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex laatste 12 maanden) beoordeelden hun bedrijfssituatie nagenoeg gelijk aan een kwartaal eerder. In het eerste kwartaal stond de index op 9,7 punten tegen 9,5 punten in het tweede kwartaal van 2018. Ondernemers beoordeelden de onderliggende indicatoren productie en opbrengstprijzen als minder gunstig dan een kwartaal eerder. De kosten werden echter positiever ingeschat, waardoor omzet en winst iets beter werden beoordeeld dan een kwartaal eerder. Al met al hielden deze resultaten elkaar dus nagenoeg in evenwicht.

De verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar werd door ondernemers iets beter ingeschat dan over het eerste kwartaal van 2018. De index steeg met 3 punten tot ruim 19 punten.

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) steeg echter minimaal (+0,3 punten). De index blijft hiermee net onder het nulpunt; -3 punten. Ondernemers verwachten dat met name de productie zal teruglopen (-21 punten). Inmiddels zijn er evenveel ondernemers positief als negatief over de productieverwachting. De opbrengstprijzen zullen volgens de telers licht toenemen, waarmee telers verwachten dat de omzet licht zal toenemen. Diezelfde telers verwachten dat de kosten minder zwaar op de bedrijfsvoering zullen rusten. De winst zal de komende 12 maanden nauwelijks veranderen, zo is de gedachte. Veel veranderingen bracht dit alles niet teweeg op de totale index die 12 maanden vooruitblikt.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page