Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondtuinbouw kent sterkste daling van alle sectoren
5/28/2019

Opengrondstuinders hebben in het eerste kwartaal van 2019 iets aan vertrouwen verloren. De index daalde 3 punten en is hiermee de sterkste daler van alle sectoren die worden getoond. Ondanks deze daling is de Agrovertrouwensindex met ruim 22 punten een van de sectoren waar het vertrouwen in de eigen onderneming het hoogst is. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar.
Met name de index, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde. De stemmingsindex daalde met 4,4 punten naar 28 punten en is daarmee terug op het niveau van het derde kwartaal van 2018. Ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij- en opengrondsgroenten- en fruitsector zijn in het eerste kwartaal van 2019 niet meer de meest positieve ondernemers. De akkerbouw en glastuinbouw waren in het eerste kwartaal van 2019 net iets positiever.

Ondernemers die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex laatste 12 maanden) beoordeelden hun bedrijfssituatie ook iets gunstiger. Ondanks de stijging van de index met een half punt blijft de index die terugkijkt op de afgelopen 12 maanden negatief. Men kijkt iets positiever terug op de productie en de kosten. Hoewel ondernemers over de kosten nog altijd sterk negatief zijn. Maar opbrengstprijzen werden minder goed beoordeeld waardoor omzet en winst zakte.

De verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers iets lager ingeschat dan over het vierde kwartaal van 2018. De index daalde met 1 punt tot ruim 17 punten en is ten opzichte van andere sectoren al 2 jaar opvallend hoog. Dit keer waren alleen de varkenshouders positiever.

Ook de conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde beperkt met een half punt. De index blijft afgerond op 6 punten staan. Men is dus voorzichtig positief voor de komende 12 maanden. Ondernemers verwachten hogere kosten en een iets lagere opbrengstprijs. Wel zal de productie sterk verbeteren. De omzetverwachtingen zijn verhoogd maar dit resulteert niet in een hogere winst, volgens deze recentste meting.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page