Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondtuinbouw nagenoeg stabiel
11/25/2019

Opengrondtuinders hebben in het derde kwartaal van 2019 weinig aan vertrouwen ingeboet ten opzichte van een kwartaal eerder. De index daalde 1 punt. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. De stemming daalde iets, terwijl de verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn nagenoeg gelijk bleef.De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde met ruim 2 punten naar 18 punten en komt daarmee precies uit op het langlopende gemiddelde. Ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij- , opengrondsgroenten- en fruitsector behoren sinds eind 2018 niet meer tot de meest positieve ondernemers in de land- en tuinbouw. De index is nog wel iets hoger dan het landelijke gemiddelde.

Op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex laatste 12 maanden) kijken ondernemers in het derde kwartaal van 2019 iets negatiever terug dan 3 maanden eerder. De index daalde met 4 punten en zakte verder onder het nulpunt. Op de productie na werden alle achterliggende verklarende factoren negatiever ingeschat dan een kwartaal eerder.

De verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers nagenoeg hetzelfde beoordeeld als een kwartaal eerder. De index bleef op ongeveer 9 punten staan.

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde met ruim 2 punten en staat zo goed als op het nulpunt. Ondernemers zijn iets somberder geworden over de komende 12 maanden op hun bedrijf. Ondernemers verwachten een iets betere productie te kunnen behalen, maar zijn negatiever geworden over de kosten-, opbrengstprijzen-, omzet- en winstverwachting. Ondanks deze ontwikkelingen zijn, de kosten uitgezonderd, alle indexen die 12 maanden vooruitkijken nog positief.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page