Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinbouw omhoog
3/3/2020

Opengrondstuinders hebben in het vierde kwartaal van 2019 aan vertrouwen in hun eigen onderneming gewonnen. De index steeg 6 punten. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. De stemming steeg met 10 punten. De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn nam 2 punten toe.De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg met 10 punten naar 28 punten en is samen met de varkenshouderij en glastuinbouw vrij hoog. Het langlopende gemiddelde van de stemmingsindex bedraagt namelijk 18 punten. Ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij- , opengrondsgroenten- en fruitsector zijn dan ook in het vierde kwartaal positiever dan de gemiddelde land- en tuinbouwondernemer.

Net als bij de stemmingsindex blikken ondernemers positiever terug op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex laatste 12 maanden) dan dat ze een kwartaal geleden deden. De index steeg van -6 punten in het derde kwartaal naar ruim 1 punt in het vierde kwartaal van 2019. Er zijn dus net iets meer ondernemers in het vierde kwartaal van 2019 positiever dan negatief over de bedrijfssituatie. De index steeg met name omdat ondernemers beter te spreken waren over de opbrengstprijzen die ze voor hun producten ontvingen. De index steeg daar met ruim 16 punten. Ook de omzet en winst bewogen die kant op omdat de kosten nagenoeg gelijk werden beoordeeld.

De verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers net iets beter beoordeeld als een kwartaal eerder. De index steeg met 2 punten naar 11,5 punt. Hoewel de index dus weer wat omhoog ging ligt dit niveau nog sterk onder het langlopende gemiddelde van 19 punten.

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde opnieuw met ruim 2 punten en is hiermee onder het nulpunt gekomen. Ondernemers zijn iets somberder geworden over de komende 12 maanden op hun bedrijf. Ondernemers verwachten een iets lager opbrengstprijs waardoor omzet en winst kelderen. Van de productie hebben ze betere verwachtingen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page