Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Opengrondstuinbouw
     
Opengrondstuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders gecontinueerd
2/21/2019


Opengrondstuinders hebben in het vierde kwartaal van 2018 iets meer vertrouwen gekregen in hun onderneming. De Agro Vertrouwensindex stijgt naar 25 punten. De reden voor deze stijging is vooral de toename van de stemming van de huidige situatie op het bedrijf (4,5 punten) bij een beperktere daling van de index voor de middellange termijn (1,4 punt). De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar.
Met name de index, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, stijgt. De stemmingsindex stijgt met 4,5 punten naar 32 punten. Ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij- en opengrondsgroenten- en fruitsector zijn in het vierde kwartaal de meest positief. Omdat deze sector uit 4 subsectoren bestaat is het lastig precies aan te geven wat de oorzaak hiervan is. 

Ondernemers die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex laatste 12 maanden) beoordeelden hun bedrijfssituatie ook iets gunstiger. Ondanks de stijging van de index met ruim 1 punt blijft de index die terugkijkt op de afgelopen 12 maanden negatief. Een beperkte stijging van de opbrengstprijs en lagere kosten zorgden voor een hogere omzet en winst. Terwijl volgens ondernemers die 12 maanden terugkeken de productie minder gunstig bijdroeg aan de bedrijfssituatie dan een kwartaal geleden (-2 punten).     

De verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers iets lager ingeschat dan over het derde kwartaal van 2018. De index daalde met 1,4 punt tot ruim 18 punten en is ten opzichte van andere sectoren al 2 jaar opvallend hoog. 

Ook de conjunctuurindex (komende 12 maanden) stijgt beperkt met 2 punten. Hiermee zijn er meer ondernemers positief dan negatief. De index komt uit op 6 punten. Men is dus voorzichtig positief voor de komende 12 maanden. Ondernemers verwachten een hogere productie tegen lagere kosten dan een kwartaal geleden. De verwachtingen voor de opbrengstprijs zijn iets naar beneden bijgesteld. Maar de omzet en winstverwachtingen zijn verhoogd.  Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page