Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Iets meer vertrouwen bij melkveehouders
11/22/2018


Er is een kleine opleving van het vertrouwen van melkveehouders in het derde kwartaal van 2018. De vertrouwensindex stijgt met ruim 1 punt naar ruim 12 punten. De stemmingsindex en de middellange termijn verwachting vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex daalt iets terwijl de verwachting van ondernemers voor over 2 à 3 jaar stijgt.
De stijging van het vertrouwen komt door de toename van de index van drie punten over de verwachting van ondernemers van hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalt met nog geen punt. Het merendeel van de ondernemers blijft positief over de huidige situatie op het bedrijf aangezien de index op ongeveer 20 punten is blijven staan. 

Ondanks de stijging van 3 punten blijven melkveehouders over de toekomstige situatie voor de middellange termijn het meest pessimistisch. De index staat in het derde kwartaal op ruim 5 punten. Pluimveehouders en akkerbouwers hebben wel nagenoeg hetzelfde beeld van de toekomst maar hun index van 6 punten is net iets hoger.  

Ondernemers zijn in het derde kwartaal van 2018 weer minder tevreden over de afgelopen 12 maanden dan een kwartaal eerder. De index zakt met 5 punten naar -22 punten. Vooral de ontwikkeling van de productie is negatiever beoordeeld dan een kwartaal geleden (-16 punten) en heeft nog niet eerder zo&39;n lage waardering van ondernemers gehad. Over de opbrengstprijs is men iets minder negatief. Maar de kosten nemen volgens ondernemers iets toe. Hierdoor is de omzet en winst lager. De index van de winst is in een jaar tijd met ruim 80 punten gedaald.  

Meer ondernemers hebben, ondanks dat de index nog negatief blijft, hun verwachtingen voor de komende 12 maanden naar boven bijgesteld. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) stijgt met 7 punten. Ondanks deze stijging bleven de meeste ondernemers negatief. De index staat in het derde kwartaal van 2018 op -7 punten. De stijging van de index is breed gedragen want alle onderliggende factoren laten een stijging zien. 
 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page