Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders na kleine opleving opnieuw omlaag
8/23/2018


Het vertrouwen van melkveehouders is in het tweede kwartaal van 2018 na een kleine opleving in het eerste kwartaal opnieuw gedaald. De vertrouwensindex daalde met 7 punten naar 11 punten. Zowel de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, als de verwachting voor over 2 à 3 jaar daalde.De daling van het vertrouwen heeft met name te maken met de naar beneden bijgestelde stemmingsindex. Deze daalde ruim 9 punten. Het merendeel van de ondernemers blijft echter positief over de huidige situatie op het bedrijf aangezien de index op ruim 20 punten bleef. De verwachting van ondernemers voor de komende 2 à 3 jaar daalde ook maar was beperkter van omvang (-5 punten). Wel zijn de melkveehouders over de toekomstige situatie voor de middellange termijn, op de varkenshouders na, het meest pessimistisch. De index bleef maar net boven nul, namelijk 2,3 punt. Samen vormen beide indexen de Agro Vertrouwensindex.

Ondernemers zijn in het tweede kwartaal van 2018 een stuk minder tevreden over de afgelopen 12 maanden dan een kwartaal eerder. Vooral de ontwikkeling van de opbrengstprijs werd negatief beoordeeld. Drie kwartalen geleden was de index voor de opbrengstprijs nog 75 punten. Door een daling van 32 punten tussen kwartaal één en kwartaal twee van 2018 is de index inmiddels gedaald naar -19 punten. Ook de index voor de productie daalde met 6 punten en de kosten zijn volgens ondernemers in het tweede kwartaal toegenomen. Hierdoor zijn omzet en winst ook sterk negatiever beoordeeld door ondernemers dan een kwartaal eerder. Voor alle indexen geldt dat meer ondernemers negatief zijn dan positief over het afgelopen jaar.

Mogelijkerwijs worden melkveehouders nog beïnvloed door de discussies over fosfaat.

Meer ondernemers hebben, ondanks dat de index nog negatief blijft, hun verwachtingen voor de komende 12 maanden naar boven bijgesteld. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) steeg met 6 punten. Ondanks deze stijging bleven de meeste ondernemers negatief. De index bedroeg -13 punten. De indexen van de opbrengstprijs, omzet en winst stegen. Meer ondernemers verwachten daarentegen dat de kosten zullen gaan stijgen.
 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page