Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwensindex melkveehouders 1 punt lager
5/28/2019

Het vertrouwen van melkveehouders is in het eerste kwartaal van 2019 iets lager dan in het vierde kwartaal van 2018. Maar veel leverde de index niet in. De stemmingsindex en de verwachting op de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex verbeterde iets terwijl de index voor de middellange termijn juist omlaag ging.De stemmingsindex steeg 1 punt tot ruim 27 punten. Na een kleine dip in het tweede en derde kwartaal van vorig jaar, vermoedelijk veroorzaakt door de droge periode, ligt de index nu boven de totale land- en tuinbouw stemming. Ondanks deze stijging van de stemming over de huidige situatie op het bedrijf kijken ondernemers niet op een positievere manier terug op de laatste 12 maanden. De terugkijkende conjunctuurindex werd wel iets minder negatief (3 punten). Maar nog altijd zijn er meer melkveehouders die negatief terugkijken op het vorige jaar. Het vorige jaar ging gepaard met een lange droge periode. Eigenlijk volgen alle achterliggende indexen de totale index op de kosten na. Daar is men negatiever over geworden.

De index die de verwachte bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft, daalde met 2 punten en staat nu op 8 punten en dat is precies het landelijk gemiddelde.

Iets meer ondernemers hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden naar boven bijgesteld. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) stijgt met bijna 1 punt en hierdoor zijn er net iets meer ondernemers die hun bedrijfssituatie positief ervaren dan negatief. De achterliggende factoren zijn, op de opbrengstprijs en winst na, allemaal iets positiever gewaardeerd. Maar de mutaties van deze indexen veranderden niet veel te opzichte van een kwartaal eerder.

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page