Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
  • Akkerbouw
  • Glastuinbouw
  • Land- en tuinbouw
  • Melkveehouderij
  • Opengrondstuinbouw
  • Pluimveehouderij
  • Varkenshouderij

Alles over
  • Algemeen
    >
  • Economie
    >
  • Maatschappij
    >
  • Milieu
    >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwensindex melkveehouders sterk omlaag
8/27/2019

Het vertrouwen van melkveehouders was in het tweede kwartaal van 2019 duidelijk lager dan in het eerste kwartaal van 2019. De index daalde 7 punten. De stemmingsindex en de verwachting op de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex daalde met 8 punten en de index voor de middellange termijn ging omlaag met 6 punten.


De stemmingsindex kwam hiermee uit op 19,5. Dit is iets lager dan het tweede kwartaal vorig jaar, maar net is meer dan voor de totale land- en tuinbouw.

De meerderheid van de ondernemers kijkt nog altijd niet op een positieve manier terug op de laatste 12 maanden. De terugkijkende conjunctuurindex is al 5 kwartalen negatief. Ook in het tweede kwartaal van 2019 kwam hier geen verandering in. De index daalde met 2 punten naar -20. Het jaar 2018 ging gepaard met een lange droge periode. De verklarende indexen (opbrengstprijs, omzet en winst) bewegen in dezelfde richting als de totale index. Over de kosten en productie zijn ondernemers net iets positiever dan bij de vorige meting.

De index die de verwachte bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft, daalde met 6 punten en staat nu op 2 punten en dat is precies gelijk aan het tweede kwartaal van 2018.  

Meer ondernemers hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden naar beneden bijgesteld. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde met bijna 9 punten, waardoor meer ondernemers hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden negatief ervaren dan positief. De index staat op -9. De achterliggende factoren laten allemaal een negatiever beeld zien dan een kwartaal geleden. Met name verwachten ondernemers de komende 12 maanden een lagere opbrengstprijs.

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page