Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwensindex melkveehouders opnieuw sterk omlaag
11/25/2019

Het vertrouwen van melkveehouders is in het derde kwartaal van 2019 duidelijk lager dan in het tweede kwartaal van 2019. De index daalde 9 punten. De index is nog niet eerder zo laag geweest. De stemmingsindex en de verwachting op de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex daalde met 6 punten en de index voor de middellange termijn ging omlaag met 11 punten.


Het vertrouwen onder melkveehouders is in het derde kwartaal nog maar net positief. De index daalde met 9 punten en staat hiermee op 2 punten. Het laagste niveau sinds begin 2013 toen de meting begon.

De stemmingsindex daalde met 6 punten en kwam hiermee uit op 14 punten. Hiermee ligt de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf typeert, net iets lager dan de totale land- en tuinbouwindex. Hoewel er dus meer ondernemers positief dan negatief zijn, is een dergelijk lage score in 3 jaar tijd niet voorgekomen.

De meerderheid van de ondernemers kijkt nog altijd niet op een positieve manier terug op de laatste 12 maanden. De terugkijkende conjunctuurindex is al 6 kwartalen negatief. Ook in het derde kwartaal van 2019 kwam hier geen verandering in. De index daalde met 2 punten naar -22. De verklarende indexen (opbrengstprijs, kosten en winst) bewegen in dezelfde richting als de totale index. Over de productie en vooral de omzet zijn ondernemers positiever dan bij de vorige meting.

De index die de verwachte bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft, daalde met 11 punten en staat nu op -9 punten en dat is alleen in het vierde kwartaal van 2014 eerder voorgekomen.  

Ondernemers hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden nauwelijks aangepast sinds het tweede kwartaal van 2019. De index bleef onder het nulpunt (-7 punten). De conjunctuurindex (komende 12 maanden) neemt met minder dan een punt toe. Meer ondernemers zijn dus negatief over de komende 12 maanden dan positief. De achterliggende factoren laten enigszins zien waar dat negatieve beeld vandaan komt. De kosten blijven bijvoorbeeld zwaar op de bedrijfsvoering rusten. Wel verwachten ondernemers een wat betere opbrengstprijs dan een kwartaal geleden. Ondanks de stijging van de opbrengst-index komt deze nog niet boven het nulpunt uit. 

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page