Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwensindex melkveehouders herstelt zich
3/3/2020

Het vertrouwen van melkveehouders is in het vierde kwartaal van 2019 duidelijk hersteld ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De index steeg ruim 9 punten. De stemmingsindex en de verwachting op de middellange termijn vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex steeg met 7 punten en de index voor de middellange termijn steeg met 12 punten. Hiermee zijn beide indexen terug op het niveau van het tweede kwartaal van 2019.


Het vertrouwen onder melkveehouders is in het vierde kwartaal dan wel gestegen, het niveau van het langlopende gemiddelde in deze sector is nog niet bereikt. Dat staart namelijk op ruim 15 punten. Door deze stijging is wel het laagste niveau sinds begin 2013 verlaten.

De stemmingsindex neemt in het vierde kwartaal toe met ruim 6 punten tot ruim 20 punten. Hiermee ligt de stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf typeert, gelijk aan de totale land- en tuinbouwindex. Wel ligt de index nog wat lager dan gebruikelijk voor deze sector. De lange termijn gemiddelde ligt namelijk op 23 punten. 

Net als bij de stemmingsindex is er bij de terugkijkende conjunctuurindex een stijging waarneembaar in het vierde kwartaal van 2019. De index steeg 8 punten. Nog altijd zijn melkveehouders niet in meerderheid tevreden over de afgelopen 12 maanden. De index komt ondanks deze stijging nog op -14 punten. De achterliggende verklaring van de stijging ligt in het feit dat ondernemers de opbrengstprijzen betere hebben beoordeeld dan een kwartaal geleden. De opbrengstprijs steeg 20 punten en zorgde er ook voor, geholpen door een iets positiever beeld van de productie, dat omzet en winst toenamen. Wel werd de stijging afgezwakt door stijgende kosten.

De index die de verwachte bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft, is gestegen met 12 punten en staat nu weer boven het nulpunt. Wel is de index lager dan wat in deze sector gebruikelijk is. Het langlopende gemiddelde is namelijk 9 punten.  

Ondernemers hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden naar boven bijgesteld sinds het derde kwartaal van 2019. De index steeg sterk en kwam door een toename van ruim 9 punten weer boven het nulpunt uit (2 punten). De conjunctuurindex (komende 12 maanden) nam vooral toe door een hogere verwachting van de opbrengstprijzen. Maar ook de andere indicatoren, de kosten uitgezonderd, namen toe. Ondernemers verwachten dat de kosten fors zullen stijgen. De kostenindex ligt dan ook op een bijzonder laag niveau. Alleen bij de eerste meting in het derde kwartaal van 2012 lag deze verwachting lager. Hierdoor verwachten nog altijd meer ondernemers geen winst te zullen maken. 

 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page