Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Melkveehouderij
     
Melkveehouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders enigszins hersteld
5/17/2018


Het vertrouwen van melkveehouders is in het eerste kwartaal van 2018 enigszins hersteld van de sterke daling in het vierde kwartaal in 2017. De vertrouwensindex steeg 5 punten naar ruim 18 punten.De stijging van het vertrouwen heeft te maken met de positievere verwachtingen van ondernemers voor de komende 2 à 3 jaar. De index die de verwachtingen voor de bedrijfsvoering voor over 2 à 3 jaar weergeeft, steeg met ruim 9 punten. Hiermee herstelde de index zich na een sterke daling in het laatste kwartaal van 2017. De stemmingsindex bleef gelijk. De stemmingsindex blijft hiermee op een hoog niveau staan. Alleen de opengrondstuinbouwondernemers waren het eerste kwartaal van 2018 beter gestemd. Samen vormen beide indexen de Agro Vertrouwensindex. 

Ondernemers zijn in het eerste kwartaal van 2018 een stuk minder tevreden over de afgelopen 12 maanden dan een kwartaal eerder. Vooral de invloed van de opbrengstprijs op de bedrijfsvoering werd een stuk minder positief beoordeeld. Ook de index voor omzet en winst daalde. Hierdoor kwam de conjunctuurindex (laatste 12 maanden) dicht bij het nulpunt te liggen. Dit is het punt waar evenveel ondernemers positief als negatief zijn over de bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex die 12 maanden terugkijkt daalde met 30 punten tot 2 punten.

Meer ondernemers hebben, ondanks dat de index nog negatief blijft, hun negatieve verwachtingen voor de komende 12 maanden iets omhoog bijgesteld. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) steeg met 12 punten. Ondanks deze stijging bleven de meeste ondernemers negatief. De index bedroeg -19 punten. De stijging van de index had vooral te maken met het feit dat de verwachting is dat de opbrengstprijs een minder negatief effect op de bedrijfsvoering zal hebben. Hierdoor zullen ook omzet en winst minder negatief doorwerken, is de verwachting van ondernemers. Bij de vorige meting was de index naar een laagterecord gezakt. Deze daling had mogelijk te maken met de vermeende fraude die melkveehouders zouden hebben gepleegd met de boekhouding over het aantal koeien.    
 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page