Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex versneld omlaag
8/23/2018


De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het tweede kwartaal van 2018 voor de vijfde keer op rij gedaald. De Agro Vertrouwensindex daalde met ongeveer 2,5 punt ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. De daling lijkt zich nu te versnellen.De Agro Vertrouwensindex wordt bepaald door de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de toekomstverwachting voor over 2 à 3 jaar. De negatieve ontwikkeling van de stemmingsindex voor de land- en tuinbouwsector was ruim 4 punten. De index van de toekomstverwachting daalde ook met bijna een 1 punt. Vier van de zes getoonde sectoren lieten een meer of mindere daling van het vertrouwen zien. De Agro Vertrouwensindex bedraagt in het tweede kwartaal van 2018 krap 13 punten en daalde ruim 2,5 punt. In de voorgaande drie edities bleef de daling beperkt tot ongeveer 1 punt. De daling is dus nu sterker.

Agrovertrouwen
Vooral veel varkenshouders verloren vertrouwen in hun eigen onderneming (-16 punten). Ook het vertrouwen van melkveehouders (7 punten), opengrondstuinbouwondernemers (5 punten) en akkerbouwers (1 punt) is in het tweede kwartaal van 2018 gedaald. Eigenlijk is alleen het vertrouwen onder pluimveehouders gestegen, vooral onder invloed van de vleeskuikenprijzen. Het Agro Vertrouwen in de glastuinbouw fluctueert de laatste kwartalen nauwelijks.

Stemmingsindex
In het tweede kwartaal is de stemmingsindex van de land- en tuinbouw met ruim 4 punten gedaald. Hierdoor ligt de stemmingsindex nu op 19 punten. De stemmingsindex daalde vooral bij de varkenshouderij en de opengrondstuinbouwsector. Maar ook nam de stemming af bij ondernemers in de akkerbouw (-4 punten). Bij de pluimveehouderij nam de stemming juist sterk toe. Die index steeg 20 punten en kwam hiermee op 42 punten en is daarmee het hoogste van alle getoonde sectoren in de land- en tuinbouw.

Net als de stemmingsindex daalde de conjunctuurindex (laatste 12 maanden). Meer ondernemers dan in het eerste kwartaal van 2018 gaven aan dat de opbrengstprijzen de afgelopen 12 maanden negatief hadden bijgedragen aan de bedrijfssituatie. Omdat ook de productie afnam en de kosten nagenoeg onveranderd bleven, daalde ook de index voor omzet en winst. Hierdoor is de index die ondernemers laat terugkijken op de laatste 12 maanden verder onder het nulpunt weggezakt (-14 punten). In het vierde kwartaal van 2017 waren er nog meer ondernemers positief dan negatief over de afgelopen 12 maanden.

Toekomstverwachting
De toekomstverwachting van ondernemers in de land- en tuinbouw zien hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar iets minder positief in dan in het eerste kwartaal van 2018. De daling is echter niet groot (1 punt). De daling komt vooral omdat ondernemers in de varkenshouderij negatiever waren. Ook bij de melkveehouderij is de toekomstverwachting iets naar beneden bijgesteld in het tweede kwartaal van 2018 (-5 punten). Stijging van de index voor de sector pluimveehouderij en in mindere mate voor opengrondstuinbouw en akkerbouw konden niet voorkomen dat de index voor de totale land- en tuinbouw iets afnam.

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers positiever gestemd dan bij de vorige meting. De index steeg met ruim 2 punten. Dit is echter nog altijd onvoldoende om de index boven het nulpunt te brengen. Ondernemers verwachten hogere opbrengstprijzen bij een lagere productie dan een kwartaal geleden. De index voor omzet en winst werden hierdoor ook positiever ingeschat. Maar omdat de kosten beperkt zullen toenemen zijn er nog altijd meer ondernemers die vinden dat de omzet en winst in de komende 12 maanden in negatieve zin zullen bijdragen aan de bedrijfssituatie.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page