Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex opnieuw punt gedaald
5/17/2018


De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het eerste kwartaal van 2018 voor de vierde keer op rij licht gedaald. De Agro Vertrouwensindex daalde met ongeveer 1 punt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. In een jaar tijd daalde de index slechts 4 punten; 1 punt per kwartaal.De Agro Vertrouwensindex wordt bepaald door de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de toekomstverwachting voor over 2 à 3 jaar. De negatieve correctie bij de stemmingsindex van de land- en tuinbouwsector was ruim 5 punten. De index van de toekomstverwachting steeg met ongeveer 1,5 punt. Verschuivingen bij onderliggende sectoren houden de Agro Vertrouwensindex zo op een nagenoeg stabiele koers. De Agro Vertrouwensindex bedraagt in het eerste kwartaal van 2018 15 punten.

Agrovertrouwen
Vooral veel pluimveehouders verloren vertrouwen in hun eigen onderneming (-13 punten). Ook het vertrouwen van glastuinbouwondernemers en akkerbouwers is in het eerste kwartaal van 2018 iets gedaald (1 punt). Andere sectoren hebben juist meer vertrouwen gekregen in hun onderneming. Melkveehouders, opengrondstuinbouwondernemers en varkenshouders hadden meer vertrouwen, al bleef de stijging in deze sectoren beperkt tot maximaal 5 punten.  

Stemmingsindex
In het eerste kwartaal is de stemmingsindex van de land- en tuinbouw met 5 punten gedaald. Hierdoor ligt de stemmingsindex met 23 punten nagenoeg op gelijke hoogte als in het eerste kwartaal van 2017. De stemmingsindex daalde bij drie sectoren pluimvee, varkenshouderij en akkerbouw, terwijl de index bij melkveehouderij en glastuinbouw nagenoeg gelijk bleef. Van de getoonde sectoren waren de opengrondstuinbouwondernemers positiever over de huidige situatie op het bedrijf.

Net als de stemmingsindex daalde de conjunctuurindex (laatste 12 maanden). Meer ondernemers dan in het vierde kwartaal van 2017 gaven aan dat de opbrengstprijzen de afgelopen 12 maanden negatief hadden bijgedragen aan de bedrijfssituatie. Omdat de productie en de kosten nagenoeg onveranderd bleven, daalde ook de index voor omzet en winst. Hierdoor is de index die ondernemers laat terugkijken op de laatste 12 maanden opnieuw onder het nulpunt weggezakt. In het tweede, derde en vierde kwartaal van 2017 waren er nog meer ondernemers positief dan negatief.

Toekomstverwachting
De toekomstverwachting van ondernemers in de land- en tuinbouw zien hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar iets positiever in dan een kwartaal geleden. De stijging is echter niet groot. Dit komt omdat vooral pluimveehouders negatiever waren. Ook bij de opengrondstuinbouw- en glastuinbouwondernemers is de toekomstverwachting iets naar beneden bijgesteld. Duidelijke stijgingen van index van de sectoren varkenshouderij, melkveehouderij en in mindere mate akkerbouwers werden door deze daling nagenoeg tenietgedaan.

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers positiever gestemd dan bij de vorige meting. De index steeg met 4 punten. Dit was echter onvoldoende om de index boven het nulpunt uit te tillen. Ondernemers verwachten een lagere productie bij hogere opbrengstprijzen dan een kwartaal geleden. De index voor omzet en winst werden hierdoor ook minder negatief ingeschat. Nog altijd zijn er echter meer ondernemers die vinden dat deze factoren in de komende 12 maanden in negatieve zin zullen bijdragen aan de bedrijfssituatie.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page