Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex op laagste niveau in afgelopen drie jaar
8/27/2019

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het tweede kwartaal van 2019 gedaald. De Agro Vertrouwensindex nam met 5 punten af ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De stemmingsindex, die inzicht geeft in de huidige situatie op het bedrijf, daalde met 4 punten en de toekomstverwachting voor het bedrijf op de middellange termijn nam met bijna 6 punten af. Beide indicatoren bepalen het vertrouwen van ondernemers in de land- en tuinbouw.De Agrovertrouwensindex daalde tot 10 punten en is door deze daling op het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2016. Het vertrouwen is vooral gedaald onder ondernemers in de varkenshouderij (-15 punten). Het vertrouwen daalde echter in bijna alle hier getoonde sectoren. De daling varieerde van 5 tot 8 punten. De glastuinbouw was hierop de enige uitzondering. In deze sector steeg de index met 2 punten tot bijna 20 punten en is hiermee ook de sector waar ondernemers het meeste vertrouwen hebben. De indexen voor akkerbouw, melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en opengrondgroenten liggen tussen de 10 en 15 punten.

Stemmingsindex
In het tweede kwartaal is de stemmingsindex van de land- en tuinbouw met bijna 4 punten gedaald. Hierdoor staat de stemmingsindex, waar ondernemers hun mening geven over de huidige situatie op het bedrijf, nu op 18,5 punt. Vooral onder akkerbouwers is de stemming sterk gedaald (-12 punten). Maar ook bij de andere grondgebonden sectoren is de stemming lager. Zowel bij de opengrondtuinbouw als de melkveehouderij daalde de stemming met 8 punten. Ook de varkenshouderij boette aan vertrouwen in. Daarentegen is In de glastuinbouw en pluimveehouderij de stemming marginaal verbeterd.

De conjunctuurindex (van de laatste 12 maanden) waarbij ondernemers terugkijken is nagenoeg onveranderd gebleven in het tweede kwartaal van 2019 (-13 punten). Sinds het eerste kwartaal van 2018 hebben ondernemers in de land- en tuinbouw een negatief beeld over de afgelopen 12 maanden. Vooral de kosten worden door veel ondernemers als de boosdoener gezien. De index hiervan bleef stabiel op -35 punten. Maar bij alle andere indicatoren zijn ondernemers van mening dat ze negatief hebben bijgedragen aan de bedrijfssituatie in de afgelopen 12 maanden. Bij deze meting was alleen bij de beoordeling over de productie een verbetering zichtbaar (+5 punten). 

Toekomstverwachting
De land- en tuinbouw ondernemers hebben hun mening over hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar naar beneden bijgesteld. De index nam met 6 punten af ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Ondanks deze daling blijven ondernemers voorzichtig positief. De index kwam uit op iets meer dan 2 punten. Per sector waren er wel verschillen. Zo daalde de verwachting van ondernemers in de varkenshouderij sterk (bijna 24 punten) en ook de ondernemers in de pluimveehouderij, opengrondtuinbouw en melkveehouderij noteerden een lagere toekomstverwachting. Daartegenover stelden akkerbouwers en in mindere mate glastuinbouwondernemers hun verwachtingen naar boven bij. De verwachtingen op de middellange termijn bij glastuinbouwondernemers is nu het hoogst met 10 punten. Andere sectoren zijn bijna allemaal voorzichtig positief over de middellange termijn. Pluimveehouders zijn juist voorzichtig negatief gestemd.

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex voor de komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers negatiever gestemd dan een kwartaal geleden. De index daalde met 7 punten en staat nu op -10. Vooral lagere opbrengstprijzen worden verwacht. Ook rekent men op een lagere productie. Duidelijk is dat dit zijn invloed heeft op de omzet en winst. De lagere veronderstelde kosten kunnen niet voorkomen dat de index sinds een jaar weer de 10 puntengrens bereikte.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page