Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Land- en tuinbouw
     
Land- en tuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Vertrouwen agrarische ondernemers voorbij dieptepunt
7/27/2020

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de economische ontwikkeling van hun bedrijf is in tweede kwartaal van 2020 enigszins hersteld. De Agro Vertrouwensindex steeg met 8 punten van -4 tot +4. Zowel de stemmingsindex (+2 punten) als de index die de verwachting van de middellange termijn (+13 punten) weergeeft, stegen ten opzichte van de vorige meting. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex die eenmaal per kwartaal wordt gepubliceerd. De toekomstverwachting voor de middellange termijn in de land- en tuinbouw bleef echter negatief.  

In alle land- en tuinbouwsectoren van de monitor steeg het vertrouwen van boeren en tuinders ten opzichte van een kwartaal eerder, behalve in de varkenshouderij. Het herstel van vertrouwen was het grootst in de opengrondstuinbouwsectoren, de glastuinbouw en de melkveehouderij. Bij akkerbouwers en pluimveehouders nam het vertrouwen slechts beperkt toe.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, liet een verdeeld beeld zien. Zo was er een duidelijk betere stemming op opengrondstuinbouw- en glastuinbouwbedrijven. Maar bij de varkenshouderij daalde deze sterk. Bij de melkveehouderij, pluimveehouderij en akkerbouw werd een beperkte afname van de stemming genoteerd. Met name de stemmingsindex bij opengrondstuinbouw steekt er in het tweede kwartaal van 2020 bovenuit.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) nam de index af. De index staat nu op -22 punten door een daling van ruim 10 punten ten opzichte van het eerste kwartaal. Met name was men minder te spreken over de opbrengstprijs. Ook de productie nam iets af terwijl iets meer kosten werden gemaakt. Hierdoor kwamen ook omzet en winst lager uit.

De verwachting op de middellange termijn van ondernemers steeg met 13 punten nadat deze in het eerste kwartaal met 19 punten was gedaald. Door deze betere beoordeling is er wel herstel zichtbaar maar zijn er nog altijd meer ondernemers die negatieve verwachtingen hebben dan positieve over hun bedrijfsvoering voor de middellange termijn. Met name glastuinders en melkveehouders verwachten betere tijden. Ondanks deze stijging zijn melkveehouders verdeeld over hun situatie op de middellange termijn op het bedrijf. De index ligt hier net onder het nulpunt. Datzelfde geldt voor de varkenshouderij. De akkerbouwers zijn echter het minst positief. De index ligt hier op -20 punten.

Op korte termijn (conjunctuurindex vooruitkijkend) verwachten boeren en tuinders wel verbeteringen. De index die ondernemers 12 maanden vooruit laat kijken steeg met 14 punten maar bleef negatief (-17). Voor de totale land- en tuinbouw verwachten ondernemers een sterke stijging in de opbrengstprijs (29 punten) en een iets hogere productie (5 punten). De omzet en winstverwachtingen stijgen daarom ook. Maar ondanks deze toename blijft een meerderheid negatief over de verwachtingen voor de komende 12 maanden. De productie draagt als enige factor bij aan een positieve bedrijfsvoering, zo verwachten ondernemers in de land- en tuinbouw.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page