Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Geen verandering in vertrouwen eigen glastuinbouwonderneming
8/23/2018


Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het tweede kwartaal van 2018 iets naar boven bijgesteld. De verandering bleef beperkt tot 1 indexpunt. De index is de afgelopen vijf kwartalen redelijk stabiel. Dit keer steeg de stemming over de huidige situatie iets, terwijl de verwachting van ondernemers voor over 2 à 3 jaar onveranderd bleef. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex van deze sector.
Sinds eind 2014 is de stemmingsindex gestaag gestegen tot het eerste kwartaal van 2017. Na een daling in het tweede kwartaal van 2017 lijkt deze nu al enkele kwartalen te zijn gestabiliseerd. De index begeeft zich de afgelopen vier kwartalen net onder de 30 punten. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg in het tweede kwartaal van 2018 met slechts 2 punten. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordelen over de huidige bedrijfssituatie.

Hoewel de stemmingsindex dus ruim boven het nulpunt blijft, blijken de ondernemers nog steeds minder tevreden over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, steeg wel met 1 punt maar blijft negatief (-9 punten). Dus zijn er meer ondernemers negatief over de laatste 12 maanden dan positief. Veel veranderde er echter niet. Ook niet bij de onderliggende verklarende factoren. De grootste verandering ten opzichte van een kwartaal eerder was een stijging van 2,3 punt bij de productie-index. Bij andere factoren wijzigde de mening van ondernemers zich minder.

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) is in het tweede kwartaal van 2018 bijna gelijk aan het eerste kwartaal van datzelfde jaar.

Over de komende 12 maanden zijn glastuinbouwondernemers een stuk positiever geworden dan in het eerste kwartaal het geval was. Nog altijd zijn er net iets meer ondernemers met negatieve dan positieve verwachtingen voor de komende 12 maanden. De index bleef daardoor net onder nul. Lagere kosten en productie en een flink betere opbrengstprijs zijn de verwachtingen van glastuinders voor de komende 12 maanden. Hierdoor zal volgens ondernemers de omzet weer een positieve invloed hebben op het bedrijfsresultaat.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page