Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Opnieuw licht afnemend vertrouwen bij glastuinbouwondernemers
5/17/2018


Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben is in het eerste kwartaal in 2018 opnieuw beperkt naar beneden bijgesteld: de Agro Vertrouwensindex daalde met 1 punt. Zowel de huidige stemmingsindex als de index van de verwachtingen voor over 2 à 3 jaar is licht afgenomen.


Sinds eind 2014 is de stemmingsindex gestaag gestegen. Sinds het tweede kwartaal van 2017 lijkt deze nu te stabiliseren. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde maar beperkt. Resultaten van het eerste kwartaal van 2018 geven aan dat de index met 1 punt daalde. Er zijn nog altijd meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordelen over de huidige bedrijfssituatie. De index blijft hierdoor positief en is, historisch gezien, nog altijd vrij hoog met ruim 27 punten. 

De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, daalde 4 punten en is negatief (-10 punten). Meer ondernemers zijn negatief over de laatste 12 maanden dan positief. Met name de opbrengstprijzen werden minder goed beoordeeld dan een kwartaal geleden. De productie droeg, ook in het eerste kwartaal van 2018, positief bij aan de bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden maar daalde wel en staat met 4 punten nog net boven de nullijn. 

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting) is ten opzichte van het vierde kwartaal in 2017 nauwelijks veranderd. Na vier metingen waarbij de index rond de 20 punten schommelde, daalde de index in het tweede kwartaal van 2017 met een kleine zeven punten. Nu daalde de index verder en is met 10 punten op het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2013.

Voor de komende 12 maanden zijn glastuinbouwondernemers negatiever geworden. Er zijn inmiddels meer ondernemers met negatieve dan ondernemers met positieve verwachtingen voor de komende 12 maanden. Zowel de gemiddelde prijs als de productie hebben volgens de meeste ondernemers inmiddels een negatieve invloed op de bedrijfsvoering. In het vierde kwartaal van 2017 bleven deze indexen nog boven het nulpunt. Maar na het eerste kwartaal van 2018 daalden deze indexen met respectievelijk 17 en 6 punten. Hierdoor kwamen beide uit op een index onder het nulpunt. Ook zullen de kosten toenemen zo is de verwachting van meer ondernemers dan bij de vorige keer. Hierdoor daalde ook de indexen van omzet en winst. De totale index kwam hiermee voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2013 onder nul te liggen.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page