Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinbouwondernemers stabiel gebleven
5/28/2019

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het eerste kwartaal van 2019 min of meer stabiel. De index steeg nog geen punt. Het vertrouwen is sinds 2016 langzaam tanende. Dit keer is er dus een kleine opleving. Zowel de stemmingsindex als de index van de verwachtingen van ondernemers voor over 2 à 3 jaar steeg met nog geen punt. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.
De stemmingsindex staat in het eerste kwartaal van 2019 op ruim 29 punten. Een stijging met 0,9% ten opzichte van een kwartaal eerder. De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers al geruime tijd positief en schommelt de laatste jaren rond de 30 punten.

Hoewel de stemmingsindex dus ruim boven het nulpunt blijft en redelijk stabiel is, blijken net zoveel ondernemers positief als negatief over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, steeg tot iets boven nul. Twee jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. Vooral de index van de productie kwam hoger uit. Tevens was men voorzichtig positiever over de opbrengstprijs. Wel zijn ondernemers steeds negatiever over de kosten van de afgelopen 12 maanden. De winst en omzet is hoger uitgevallen.

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) is in het eerste kwartaal van 2019 tevens met een klein punt gestegen. De index staat nu op 7,5 punt.

Over de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) zijn glastuinbouwondernemers minder positief. De index staat op -7 punten en daalde een punt. De vijf indicatoren lieten een wisselend beeld zien.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page