Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Sterk herstel vertrouwen glastuinbouwondernemers
7/27/2020

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben steeg in het tweede kwartaal van 2020 met 19 punten en weer ruim boven nul uitgekomen. Het vertrouwen in het eigen bedrijf is snel hersteld na de sterke terugval in het eerste kwartaal van 2020. Zowel de stemmingsindex (14 indexpunten) als de index van de verwachtingen van ondernemers op de middellange termijn (2 à 3 jaar) veerde op. Hoewel doorgaans geen onderscheid wordt gemaakt tussen het vertrouwen per glastuinbouwtype, blijkt uit de verzamelde data dat het vertrouwen bij sierteeltbedrijven sterk herstelde, maar bij glasgroentebedrijven onveranderd bleef. 
De Agro Vertrouwensindex in de glastuinbouwsector kwam na het tweede kwartaal op 14 punten. Daarmee werd de terugval in het eerste kwartaal min of meer ongedaan gemaakt. De index ligt op een haar na ook weer op het langjarige gemiddelde.

De stemmingsindex, die de huidige stemming op het bedrijf weergeeft, is in het tweede kwartaal van 2020 volledig hersteld. De index steeg van 3 naar 17 punten, wat maar net onder het langjarige gemiddelde is.    

De gestegen stemmingsindex is niet terug te vinden in de conjunctuurindex terugkijkend op de afgelopen 12 maanden. Deze nam af. Ondernemers hebben door lagere opbrengstprijzen een flinke deuk opgelopen in de omzet en winst. Deze indexen daalden tussen de 20 en 30%. Wel was men te spreken over de lagere kosten de afgelopen 12 maanden. Hiervan steeg de index met 16%.

Ondernemers schatten hun economische bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) sterk positiever in dan een kwartaal geleden. De index steeg met 24 punten tot 12 punten. Hiermee is het gelijk de meest positieve sector als het gaat om de middellange termijn verwachtingen. De index ligt ook dicht bij het langlopende gemiddelde van 13 punten voor deze sector. 

Over de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) zijn glastuinbouwondernemers, in lijn met de middellange termijn, veel positiever dan een kwartaal eerder. Na een dieptepunt van -36 punten herstelde de index zich tot -6 punten. Alle verklarende indicatoren werden sterk positiever ingeschat dan een kwartaal eerder. Wel vrezen ondernemers dat de kosten gaan stijgen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page