Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Magere stijging vertrouwen bij glastuinbouwondernemers
3/3/2020

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het vierde kwartaal van 2019 met een krappe 2 punten gestegen. Net als het Agro Vertrouwen in deze sector steeg de stemmingsindex en de verwachte situatie met een krappe 2 punten. Zowel de stemmingsindex als de index van de verwachtingen van ondernemers op de middellange termijn (2 à 3 jaar) vormen samen de Agro Vertrouwensindex.
De Agro Vertrouwensindex staat in de glastuinbouwsector op 15 punten. Hiermee is het op de opengrondstuinbouw na de sector met het meeste vertrouwen in hun onderneming. Ondanks de voorzichtige stijging van de index ligt deze nog onder het langlopende gemiddelde van 16,5 punt.   

De stemmingsindex staat in het vierde kwartaal van 2019 op bijna 29 punten, een stijging van bijna 2 punten. Hiermee is de stemming onder ondernemers al langdurig goed te noemen. Al sinds 2016 ligt de stemming bij glastuinbouwbedrijven hoger dan het langlopende gemiddelde van 18 punten. 

In lijn met de gestegen stemmingsindex steeg ook de conjunctuurindex van de afgelopen 12 maanden in het vierde kwartaal van 2019. De index steeg 7,5 punt tot -4 punten. Hoewel de index dus nog negatief bleef, keken ondernemers positief terug als het ging om productie, opbrengstprijzen en omzet. Omdat men echter een stuk negatiever was over de kosten bleef de index over de winst negatief.

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) is in het vierde kwartaal van 2019 met 2 punten gestegen. De index staat nu op bijna 3 punten. De afgelopen tijd is deze index sterk gedaald. Voorlopig is hier dus een einde aan gekomen. Wel is de index nog ver verwijderd van wat er in de sector gebruikelijk is. Het langlopende gemiddelde voor de toekomstverwachting ligt op 14 punten. 

Over de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) zijn glastuinbouwondernemers voorzichtig positiever dan een kwartaal geleden (+3 punten). De index steeg van -8 punten naar -5 punten. Ook hier verwachten ondernemers hogere opbrengstprijzen en een hogere productie dan een kwartaal geleden. Mede door de verwachte stijgende kosten daalt echter de winstverwachting.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page