Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinbouwondernemers iets gestegen
8/27/2019

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het tweede kwartaal van 2019 met 2 punten gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Het vertrouwen groeit sinds eind 2018 langzaam en gestaag. Zowel de stemmingsindex als de index van de verwachtingen van ondernemers op de middellange termijn (2 à 3 jaar) steeg. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.
De stemmingsindex staat in het tweede kwartaal van 2019 op 30 punten. Dit is een stijging met 0,8% ten opzichte van een kwartaal eerder. De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers al geruime tijd positief en schommelt de laatste jaren rond de 30 punten. Hiermee is de glastuinbouw het positiefst van alle land- en tuinbouw sectoren.

Hoewel de stemmingsindex ruim boven het nulpunt bleef en redelijk stabiel was, blijken ongeveer evenveel ondernemers positief als negatief over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, daalde dit keer tot iets onder nul. Op de kosten na was men op alle onderliggende factoren negatiever dan bij de vorige meting.

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) is in het tweede kwartaal van 2019 met 3 punten gestegen. De index staat nu op ruim 10 punten.

Over de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) zijn glastuinbouwondernemers positiever dan in het eerste kwartaal van 2019. De index steeg van -7 naar +4. De index staat hiermee sinds het vierde kwartaal van 2017 weer positief. Vooral over de opbrengstprijzen is men positiever en ook verwacht men een betere productie bij lagere kosten.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page