Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen glastuinbouwondernemers al anderhalf jaar stabiel
11/22/2018


Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2018 iets naar boven bijgesteld. De verandering bleef beperkt tot 1 indexpunt. De index is het de afgelopen 6 kwartalen redelijk stabiel. Dit keer steeg de stemming over de huidige situatie met 3,5 punt, terwijl de verwachting van ondernemers voor over 2 à 3 jaar met 1 punt daalde. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.
De stemmingsindex begeeft zich sinds het tweede kwartaal van 2016 rond de 30 punten en is daarom onveranderd hoog. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg in het derde kwartaal van 2018 met 3,5 punten. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordeel hebben over hun huidige bedrijfssituatie.

Hoewel de stemmingsindex dus ruim boven het nulpunt blijft, blijken ondernemers nog steeds niet tevreden over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers 12 maanden laat terugkijken, bleef nagenoeg onveranderd op -8 punten staan. Dus zijn er meer ondernemers negatief over de laatste 12 maanden dan positief. De 5 onderliggende factoren veranderden wel. Vooral de opbrengstprijzen lijken zich iets te hebben hersteld ten opzichte van de vorige meting. De index steeg 6 punten. Toch blijven de meeste ondernemers van mening dat de opbrengstprijs negatief heeft bijgedragen aan de bedrijfssituatie de afgelopen 12 maanden. Door deze beter opbrengstprijs was men ook positiever over de winst. Maar omdat de productie wat terugviel en de kosten wat toenamen is de index over de winst toch nog negatief.  

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) is in het derde kwartaal van 2018 met een klein punt gezakt naar 10 punten. Hoewel deze nog positief is daalt deze index al sinds het tweede kwartaal van 2016 gestaag. 

Over de komende 12 maanden zijn glastuinbouwondernemers een stuk minder positief. Sinds begin van dit jaar is de index onder het nulpunt gedaald. De index zakte bij de meting in het derde kwartaal met 1,5 punt naar -2,5 punt. Er zijn dus net iets meer ondernemers negatief dan positief over de komende 12 maanden. Ondernemers verwachten een relatief sterke stijging van de kosten. De index daalde met 10 punten. Ook verwacht men dat de opbrengstprijzen de komende 12 maanden zullen afnemen. Over de productie en omzet is men positief gestemd. Voor beide factoren verwacht men dat die de komende 12 maanden zullen gaan toenemen. De winstverwachting is juist naar beneden bijgesteld.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page