Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Agro Vertrouwensindex akkerbouwers zet dalende lijn voort
12/9/2019

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het derde kwartaal van 2019 met ruim 2 punten gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, veranderde na een sterke daling in het tweede kwartaal niet verder. De toekomstverwachting van de akkerbouwers daalde wel en inmiddels zijn er net iets meer ondernemers negatief over de middellange termijn van hun bedrijf dan positief. De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het akkerbouwbedrijf is nagenoeg onveranderd gebleven ten opzichte van een kwartaal eerder en is met ongeveer 20 punten hoger dan de totale land- en tuinbouw.

Akkerbouwers zijn negatiever geworden over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex (afgelopen 12 maanden) veranderde sterk en daalde bijna 11 punten naar -17 punten. De verklarende factoren geven inzicht in waarom ondernemers over de afgelopen 12 maanden negatiever werden. De daling is vooral ingegeven door een hele sterke daling van de opbrengstprijzen (-48 punten). De productie maakte juist een tegengestelde beweging. Deze index steeg sterk (+41 punten). Over de kosten hebben ondernemers nog een gelijke mening als in het tweede kwartaal van 2019. Al met al beoordeelden akkerbouwers de omzet en winst sterk negatiever dan een kwartaal geleden toen beide indexen net boven het nulpunt uit kwamen.

Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) is men in het derde kwartaal van 2019 terug op het niveau van begin 2019. Ook toen was de index negatief maar nu bleef de index op -1 staan. Er zijn dus net iets meer ondernemers negatief dan positief over de bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar.   

Hoewel de index voor de komende 12 maanden nog negatief is, steeg de index wel met 3 punten tot -15. De conjunctuurindex komende 12 maanden is eigenlijk alleen in 2015 even boven het nulpunt uit gekomen. De huidige opwaartse mutatie komt vooral door de verwachting dat het komende jaar de opbrengstprijzen wat beter zullen worden. Hierdoor zullen ook omzet en winst toenemen, zo blijkt uit de cijfers. Deze verwachting heeft men ondanks dat er verwacht wordt dat de kosten verder zullen toenemen. Alle genoemde indicatoren worden nog altijd als negatieve invloed op de bedrijfsvoering ervaren, de productie uitgezonderd. Dit is de enige indicator die boven de nullijn staat.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page