Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Trend dalend vertrouwen akkerbouwers in vierde kwartaal voortgezet
3/3/2020

Het vertrouwen onder akkerbouwers is ook in het vierde kwartaal van 2019 met 3 punten gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde met 3,5 punt naar 16 punten. De toekomstverwachting van de akkerbouwers daalde ook met ruim 2 punten.De vertrouwensindex van de akkerbouwers is met 6 punten historisch gezien laag. Het langlopende gemiddelde van de Agro Vertrouwensindex in de akkerbouw is bijna 13 punten. Aan het begin van 2019 lag de index ongeveer nog op dat niveau. Maar is nu na driemaal een daling weggezakt. De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

De huidige stemming op het akkerbouwbedrijf daalde met 3 punten naar ruim 16 punten. De stemming in deze sector is in het vierde kwartaal van 2019 van alle sectoren in de land- en tuinbouw het laagst en is 10 punten lager dan het langlopende gemiddelde van de stemmingsindex in deze sector.

Akkerbouwers kijken opnieuw negatief terug op de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex (afgelopen 12 maanden) veranderde ten opzichte van een kwartaal geleden nauwelijks. De index bleef staan op -17 punten. Ook de verklarende factoren werden in het vierde kwartaal nagenoeg gelijk beoordeeld aan een kwartaal eerder.  

Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) zijn meer ondernemers negatief gestemd dan positief. De index lag bijna 3 punten onder het nulpunt. Ondernemers in deze sector zijn in de regel ook verdeeld over de toekomst van hun bedrijf op de middellange termijn. Het langlopende gemiddelde is 2 punten. Normaal gesproken zijn er dus net iets meer ondernemers positief dan negatief over de bedrijfssituatie voor 2 à 3 jaar. In het vierde kwartaal is dat dus net andersom.  

Hoewel de index voor de komende 12 maanden nog negatief is, steeg de index opnieuw: dit keer met 5 punten naar -10. De conjunctuurindex voor de komende 12 maanden is eigenlijk alleen in 2015 even boven het nulpunt uit gekomen. De huidige opwaartse mutatie komt vooral door de verwachting dat het komende jaar de opbrengstprijzen beter zullen worden. Hierdoor zullen ook omzet en winst toenemen, zo blijkt uit de cijfers. Deze verwachting heeft men ondanks dat de kosten verder zullen toenemen. Alleen de productie en de omzet zullen volgens de akkerbouwers een positieve bijdrage leveren aan hun bedrijfsvoering de komende 12 maanden. Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page