Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouwers voorzichtig positiever
5/28/2019

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het eerste kwartaal van 2019 met 2 punten gestegen. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, veranderde in positieve zin sterk (11 punt) ten opzichte van een kwartaal gelden, terwijl de toekomstverwachting van de akkerbouwers opnieuw een achteruitgang kende (-5 punten).De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het bedrijf is met een stijging van 11 indexpunten in het eerste kwartaal van 2019 het hoogst van alle sectoren. Wel zitten veel sectoren qua index dicht bij elkaar.

Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) is men in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw negatiever geworden (-5 punten ten opzichte van het vierde kwartaal). De index is voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2016 weer onder nul gekomen. Er zijn dus meer ondernemers negatief dan positief over de bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar. Hiermee is het de enige sector waarvan de index onder het nulpunt is gedaald.

Akkerbouwers blijven negatief over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex (afgelopen 12 maanden) verbeterde wel weer. Dit keer met 10 punten en steeg naar -7. De verklarende factoren geven inzicht in waarom ondernemers positiever zijn over de afgelopen 12 maanden dan een kwartaal geleden. De kosten worden door veruit de meeste ondernemers nog altijd als negatieve factor aangeduid. De index verbeterde echter met ongeveer 6 punten. De productie-index verbeterde met 20 punten. Maar nog altijd kijken ondernemers hier sterk negatief op terug. Een en ander heeft vermoedelijk te maken met de droge periode van vorig jaar.

Akkerbouwers blijven ook voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex komende 12 maanden) negatief gestemd. De index daalde in het eerste kwartaal van 2019 verder met 3 punten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 en staat op -8 punten. Ondernemers verwachten dat de productie minder sterk zal groeien. Wel verwachten ondernemers dat de kosten minder zwaar op de bedrijfssituatie zullen drukken dan een kwartaal eerder. Ook de opbrengstprijzen worden minder negatief beoordeeld. Ondanks dat zullen de omzet en winst naar verwachting niet positief bijdragen aan de bedrijfssituatie.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page