Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouwers wat omlaag
8/27/2019

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het tweede kwartaal van 2019 met bijna 2 punten gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 . De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, veranderde in negatieve zin sterk (12 punt) ten opzichte van een kwartaal geleden, terwijl de toekomstverwachting van de akkerbouwers toenam (7 punten).De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het akkerbouwbedrijf is met een daling van 12 indexpunten in het tweede kwartaal van 2019 het sterkst van alle sectoren. De index ligt nog wel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en is met een niveau van 18,8 nagenoeg gelijk aan het niveau van de totale land- en tuinbouw.  

Akkerbouwers blijven negatief over de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex (afgelopen 12 maanden) veranderde niet en bleef op -7 staan. De verklarende factoren geven inzicht in waarom ondernemers over de afgelopen 12 maanden negatief blijven. De kosten hebben nog sterker dan een kwartaal geleden een negatieve bijdrage geleverd aan de bedrijfssituatie. De index daalde verder met 8 punten naar -39. Ook over de opbrengstprijzen was men minder tevreden, maar de index lag nog wel boven het nulpunt. Verder was men over de productie minder negatief maar bleef deze index ver onder het nulpunt steken (-26). Een en ander heeft vermoedelijk te maken met de droge periode van vorig jaar.

Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) is men in het tweede kwartaal van 2019 weer iets positiever geworden (+7 punten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019). Sinds de index in het derde kwartaal van 2016 weer onder nul gekomen was, is de index nu weer net positief. Er zijn dus net meer ondernemers positief dan negatief over de bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar.   

Steeds meer akkerbouwers zijn negatiever over de komende 12 maanden (conjunctuurindex komende 12 maanden). De index daalde in het tweede kwartaal van 2019 met 10 punten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 en staat nu op -18 punten. Ondernemers verwachten de komende 12 maanden op alle onderliggende factoren (productie, opbrengstprijzen, omzet, winst en kosten) een verdere teruggang en zijn daardoor somberder gesteld.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page