Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouwers drie kwartalen op rij stabiel
8/26/2021

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het tweede kwartaal van 2021 min of meer stabiel gebleven. De index steeg slechts met 1 punt en kwam uit op 6,5 punten. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, steeg met 7 punten. De situatie op de middellange termijn werd minder gunstig ingeschat (-4 punten). Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.De vertrouwensindex van de akkerbouwers is met net iets meer dan 1 punt gestegen en kan daarom vanaf het vierde kwartaal van 2020 als min of meer stabiel worden bestempeld. Nog altijd ligt de index lager dan voor de sector gebruikelijk is.

De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, verbeterde met 7 punten. Ondanks deze verbetering is de stemming nog altijd het laagste van alle getoonde sectoren in de land- en tuinbouw, hoewel het verschil met andere sectoren wel is verkleind. Het langlopende gemiddelde van de stemmingsindex is ongeveer 23 punten en wordt met de huidige 11 punten nog lang niet gehaald.

Akkerbouwers kijken iets positiever terug op de afgelopen 12 maanden dan een kwartaal eerder. De conjunctuurindex terugkijkend steeg met 4 punten. Maar door deze stijging is de index nog altijd negatief, namelijk -23,8, en ligt ook lager dan het langlopende gemiddelde. De minder lage score kwam vooral doordat de opbrengstprijzen en productie hoger werden ingeschat dan een kwartaal eerder. De kosten werden hoger ingeschat.

Akkerbouwers zijn negatiever gestemd over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). De index daalde met ruim 4 punten tot nog geen 2 punten in totaal en komt hiermee dicht bij het langlopende gemiddelde van 0.

Ook de conjunctuurindex die 12 maanden vooruitkijkt daalde iets. De index kwam door een daling van 5,8 punten weer onder het nulpunt te liggen. Alle achterliggende indicatoren werden lager beoordeeld dan een kwartaal eerder. Met name de kosten worden hoger ingeschat. Deze kostenindex ligt bijna op meest negatieve niveau sinds het begin van de Agrovertrouwensindex.

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page