Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Boomkwekerij
     
Boomkwekerij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Opengrondstuinbouw
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Zetmeelbedrijven

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Inkomen uit bedrijf - Boomkwekerij

Inkomen in de boomkwekerij gemiddeld verbeterd
12/18/2017

Het geraamde gemiddelde inkomen uit bedrijf in de boomkwekerij wordt voor 2017 geraamd op circa 57.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2016. Deze gemiddelde stijging komt vooral door het herstel van de opbrengsten op de bedrijven.
Terwijl het inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid gemiddeld steeg, blijft er sectorbreed in de boomkwekerij ook in 2017 onderscheid tussen bedrijven die in hun continuïteit bedreigd worden en bedrijven met goede resultaten. Dit verschijnsel treedt in elke boomkwekerij-gewasgroep op. Vooral bedrijven met een assortiment dat aansluit bij de klantvraag en die dit kunnen combineren met goede contacten in de afzetketen, behalen betere resultaten. Er werd in 2017 meer geïnvesteerd. Deze investeringen waren divers: van bedrijfsovernames tot het wegwerken van onderhoudsachterstanden.
Referenties


Inkomen uit bedrijf - Opengrondstuinbouw

Hoger inkomen in fruitteelt, boomkwekerij en bloembollenteelt, lager inkomen in vollegrondsgroenteteelt
12/18/2017

Voor de fruitteelt en de boomkwekerij wordt voor 2017 ten opzichte van 2016 gemiddeld een bescheiden inkomenstoename geraamd van enkele duizenden euro's per bedrijf. Beide sectoren profiteren van gestegen opbrengstprijzen. Om dezelfde reden stijgen de inkomens in de bloembollenteelt gemiddeld met 10.000 euro per bedrijf. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt daarentegen een daling van gemiddeld een kleine 10.000 euro verwacht als gevolg van lagere productprijzen.In de fruitteelt en boomkwekerij wordt voor 2017 ten opzichte van 2016 een inkomenstoename verwacht van 41.000 naar 44.000 euro respectievelijk van 52.000 naar 57.000 euro. Op de vollegrondsgroentebedrijven wordt een inkomensdaling verwacht van 57.000 naar 48.000 euro en op de bloembollenbedrijven een stijging van 133.000 naar 143.000 euro. Het inkomen uit bedrijf blijft daarmee op de fruitteeltbedrijven op een relatief laag niveau, ondanks de toename in 2017. Ook op de vollegrondsgroentebedrijven zakt het gemiddelde inkomen onder 50.000 euro. Op de bollenbedrijven blijft het inkomen op een relatief hoog niveau in vergelijking met de andere opengrondsectoren, mede dankzij een inkomenstoename met 10.000 euro in 2017. De verschillen tussen de vier sectoren zijn groot, met name tussen de bloembollenteelt en de overige drie sectoren. Maar ook binnen de sectoren treden grote verschillen tussen bedrijven op, onder andere door verschillen in assortiment en handelsvaardigheden.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page