Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agro Vertrouwensindex > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Opengrondstuinbouw
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Vertrouwen - Glastuinbouw

Vertrouwen bij glastuinbouwondernemers in vrije val
5/11/2020

Het vertrouwen dat glastuinbouwondernemers in hun bedrijf hebben, is in het eerste kwartaal van 2020 met 20 punten gedaald. De index is nu negatief en staat op -4 punten. Net als het Agro Vertrouwen in deze sector daalde de stemmingsindex (-27 indexpunten) en de verwachte situatie (-14,5 indexpunten). Zowel de stemmingsindex als de index van de verwachtingen van ondernemers op de middellange termijn (2 à 3 jaar) vormen samen de Agro Vertrouwensindex. Hoewel er normaal gesproken geen uitsplitsing van sierteelt- en glasgroentebedrijven wordt weergegeven, blijkt uit de verzamelde data dat bij sierteeltbedrijven het vertrouwen sterker daalt dan bij de glasgroentebedrijven. 
De Agro Vertrouwensindex staat in de glastuinbouwsector op -5 punten. Hiermee is het, op de akkerbouw na, de sector met het minste vertrouwen in de eigen onderneming. Bij de vorige meting, na het vierde kwartaal van 2019, was het vertrouwen bijna het hoogste van alle land- en tuinbouwsectoren. De Agro Vertrouwensindex is ook sterk lager dan het langlopende gemiddelde van deze sector van bijna 16 indexpunten.   

De stemmingsindex, die de huidige stemming op het bedrijf weergeeft, is in het eerste kwartaal sterk gedaald. De index daalde met 27 punten.De index ligt nu maar net boven het nulpunt. Hierdoor zijn er maar net meer ondernemers positief dan negatief. Hiermee is de stemming het laagst van alle getoonde sectoren. Al sinds 2016 was de stemming bij glastuinbouwbedrijven hoger dan het langlopende gemiddelde van 18 punten. Hier is nu een abrupt einde aan gekomen.   

In lijn met de gedaalde stemmingsindex nam ook de conjunctuurindex terugkijkend op de afgelopen 12 maanden af. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is in het eerste kwartaal van 2020 de index gedaald met  9 punten tot -13 punten. Op de kosten na werden alle onderliggende verklarende factoren negatiever beoordeeld. 

Ondernemers schatten hun economische bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting 2 à 3 jaar) sterk negatiever in. De index daalde onder het nulpunt waardoor er in het eerste kwartaal dus meer ondernemers negatieve verwachtingen hebben dan positief. De index daalde met 14 punten naar -12. Maar is hiermee niet de meest pessimistische sector. Het langlopende gemiddelde voor de toekomstverwachting van ondernemers in de glastuinbouw ligt op 12 punten. 

Over de komende 12 maanden (conjunctuurindex komend jaar) zijn glastuinbouwondernemers, in lijn met de middellange termijn, sterk negatiever dan een kwartaal eerder. Nog niet eerder stond de index op -36 punten. Alle verklarende indicatoren werden sterk negatiever ingeschat dan een kwartaal eerder. Alleen de kosten lijken een klein lichtpuntje. Ondernemers verwachten dat de kosten zullen dalen.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page