Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Duurzame landbouw > Sectors > Glastuinbouw
     
Glastuinbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, areaal en omvang - Glastuinbouw

Areaal tuinbouw onder glas en aantal bedrijven
5/26/2021

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.
Bedrijven, areaal en omvang - Glasgroententeelt

Bedrijfsomvang glasgroente
5/26/2021

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde glasgroentenbedrijven. Zie voor meer informatie.Bedrijven, areaal en omvang - Pot- en perkplantenteelt

Areaal en aantal bedrijven met pot- en perkplanten
5/26/2021

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde pot- en perkplantenbedrijven. Zie voor meer informatie.


  Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page