Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Barometer agrarische sectoren > Sectors > Vleesvarkenshouderij
     
Vleesvarkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens in maart gehalveerd
5/5/2022

De vleesvarkenshouderij kampt met stijgende voerkosten. Het saldo in maart halveerde vergeleken met dezelfde maand vorig jaar tot 5.200 euro per bedrijf.


De opbrengsten zijn voldoende om de toegerekende kosten te dekken, maar er resteert nauwelijks een vergoeding voor de vaste kosten. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.600 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Voerkosten stijgen sterker dan de opbrengsten
De opbrengsten zijn 7% hoger dan in maart vorig jaar doordat een periode van erg lage prijzen werd afgesloten. Medio vorig jaar kwam de opbrengstprijs door de verzwakte export naar derde landen sterk onder druk en daalde tot 1,23 euro per kg in februari. Aan de malaise op de varkensmarkt kwam in maart een einde. In een paar weken steeg de varkensprijs een kwart en daarna met grote stappen verder omhoog. Door het afnemend aantal slachtrijpe vleesvarkens op de markt steeg de prijs tot gemiddeld 1,63 euro per kg in maart.

Het aantal varkensslachtingen in de EU steeg vorig jaar met bijna 2% naar een recordaantal van 250 miljoen stuks. Door een daling van de varkensstapel en een flinke daling van het aantal zeugen in Europa gaat het aanbod omlaag. Dit jaar zal het varkensaanbod naar verwachting 3% krimpen. De sterkste daling wordt verwacht in Duitsland, Polen en Roemenië omdat die landen kampen met Afrikaanse varkenspest. Spanje verwacht een bescheiden groei van 3%.

De aankoopprijs van biggen is in maart per saldo bijna gelijk aan maart vorig jaar. De voerkosten zijn in maart wel bijna 14.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. De stijging van de opbrengsten was de helft minder (7.500 euro), waardoor het saldo is gehalveerd. In het afgelopen jaar stegen de prijzen van de belangrijkste veevoergrondstoffen fors. Die prijsstijging werd versterkt door de oorlog in Oekraïne, een belangrijke exporteur van granen. Dit leidde tot een 30% hogere prijs van vleesvarkensbrok in maart vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.Voortschrijdend jaarsaldo zakt naar nieuw dieptepunt
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in maart ruim 80.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Door de lage maandsaldi in 2022 ligt het jaarsaldo nu op het laagste niveau sinds vele jaren. In maart lag het voortschrijdend jaarsaldo 31 euro onder het langjarig gemiddelde van 70 euro per vleesvarken per jaar.
ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page