Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Barometer agrarische sectoren > Sectors > Vleesvarkenshouderij
     
Vleesvarkenshouderij
Select a theme
Economie

Select an indicator
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens ruim 9.000 euro gedaald door lagere prijzen
10/1/2020

In augustus kwam het maandsaldo van het vleesvarkensbedrijf 9.100 euro lager uit dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat is 35% lager doordat de opbrengsten sterker daalden dan de kosten. De resultaten zijn berekend voor een gestandaardiseerd bedrijf met 2.300 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.

Lagere opbrengstprijzen door coronacrisis
Vanaf de tweede helft maart zijn de opbrengstprijzen flink gezakt door de uitbraak van corona. Vooral de vleesexport stond lang onder druk door de beperkende coronamaatregelen die effect hebben op de consumptie. De toerismebranche is zwaar getroffen door de coronacrisis, waardoor er minder vraag naar vlees is in Zuid-Europa. Door de sluiting van de horeca is ook de binnenlandse afzet ingestort. Het herstel komt langzaam op gang. Daar tegenover staat een hogere afzet naar de supermarkten. De tijdelijke sluiting in mei en juni van enkele Nederlandse varkensslachterijen door besmettingsgevallen bij werknemers verminderde de slachtcapaciteit. Door de besmettingsgevallen legde China een importverbod op aan een aantal slachterijen. De Chinese overheid wil er zeker van zijn dat het coronavirus zich niet via voedsel verspreidt. Producten die eerder naar China gingen, worden nu als petfood tegen lagere prijzen verkocht op andere markten. De koppen en staarten zijn hier een afvalproduct, maar in China een premium product. Aanvankelijk werden de opbrengstprijzen nog wel ondersteund door de grote vraag uit China als gevolg van de gekrompen varkensstapel door Afrikaanse varkenspest. In juli heeft China een recordhoeveelheid varkensvlees ingevoerd. De export van de EU naar China ondervindt wel veel concurrentie. China importeert veel laaggeprijsd varkensvlees uit de VS.

Mede door de gedaalde vleesvarkensprijzen daalden ook de prijzen van biggen sinds maart flink. De biggenprijs van 36,50 euro (inclusief toeslagen) is 21 euro lager dan in augustus vorig jaar. Die lagere bigkosten kunnen de opbrengstderving voor de vleesvarkenshouder lang niet opvangen, waardoor de omzet van het vleesvarkensbedrijf in augustus bijna 9.000 euro lager was dan augustus vorig jaar.

De voerkosten waren in augustus 2% hoger dan vorig jaar. Begin vorig jaar waren de voerkosten aanzienlijk hoger door de prijsstijging van vooral granen als gevolg van de droge zomer in 2018. De prijs van varkensbrok daalde tot oktober 2019, gevolgd door een stijging tot mei en daarna een lichte daling. Voortschrijdend jaarsaldo daalt, maar ligt op een hoog niveau
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens ligt in augustus ruim 60.000 euro boven het langjarig gemiddelde, vooral dankzij de gunstige saldi in het afgelopen jaar. Het recordniveau van maart is achter de rug, maar het jaarsaldo is in de afgelopen maanden het hoogst sinds vele jaren.

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page