Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Aardappel
 • Van tarwe naar brood
 • Van rundvee naar rundvlees
 • Van varkens naar varkensvlees
 • Van vleeskuiken naar pluimveevlees
 • Eieren
 • Van melk naar melk en zuivel
 • Producten per schakel
 • Groenten
 • Fruit

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Actuele voedselprijzen - Varkensvlees

Voorzichtige daling producentenprijzen, stijgende consumentenprijzen
7/13/2022

De consumentenprijs van varkensvlees is in mei 2022 gestegen tot 131 punten (2015 =100), een stijging van 9% ten opzichte van maart. Sinds begin 2022 heeft de stijging van de consumentenprijzen een versnelling ingezet. Vanaf maart stegen ook de industrieprijs en af-boerderijprijs sterk. De indices van de industrieprijs en de af-boerderijprijs bereikten in april een niveau van respectievelijk 141 en 149 punten. Aan die stijging is een eind gekomen. In mei zijn de industrieprijs en af-boerderijprijs weer met 5% gedaald.Prijsontwikkeling
De consumentenprijs (CPI) vertoont sinds 2019 een stijgende trend die ook in de maanden april en mei van 2022 werd doorgezet. De consumentenprijs kwam in mei 2022 uit op 131 punten (2015 =100), een stijging van 9% ten opzichte van maart. In 2019 nam de vraag naar varkensvlees vanuit China sterk toe, wat het risico op krappe aanvoer voor de binnenlandse detailhandel deed toenemen met hogere prijzen als gevolg. In het eerste coronajaar en daarna bleef de consumentenprijs op niveau, terwijl de prijzen van de industrie en af boerderij dramatisch daalden.

Gedurende de eerste 4 maanden van 2022 stegen ook de industrieprijs en af-boerderijprijs sterk met circa 50%. De indices van deze prijzen bereikten in april een niveau van respectievelijk 141 en 149 punten. In mei zijn de industrieprijs en af-boerderijprijs echter weer met 5% gedaald. De industrieprijs index daalde naar 135 punten. In dezelfde lijn bewoog de af-boerderijprijs na de 149 punten van april naar 142 punten in mei.

Achtergrond keten en prijsvorming keten
Het varkensvlees wordt in de supermarkt of bij de slager gekocht. Supermarkten en slagers kopen varkensvlees van de vleesindustrie. Die bestaat uit slachterijen en vleesverwerkers. Slachterijen kopen vleesvarkens van veehouders rechtstreeks of via veehandelaren. Veehouders produceren vleesvarkens in gespecialiseerde bedrijven of gesloten bedrijven. Zeugenbedrijven zijn belangrijke toeleveranciers van biggen voor de gespecialiseerde bedrijven. De gesloten bedrijven produceren de eigen biggen.

Toelichting op drie niveaus
Circa 60% van het varkensvlees en 80% van de vleeswaren wordt in de supermarkt gekocht. Daarnaast loopt ongeveer 35% van het varkensvlees via de buitenhuishoudelijke markt (horeca, ziekenhuizen enzovoort). Consumenten kopen meer varkensvlees in januari, vaak aangemoedigd door reclameacties. Verder wordt meer vlees gekocht in het barbecueseizoen en is er een piek in december. Supermarkten kopen varkensvlees hoofdzakelijk van de Nederlandse vleesindustrie, zeker sinds alle retailers hebben toegezegd om per 2015 voor vers varkensvlees mee te doen met het programma Varkensvlees van morgen, dat van Nederlandse bodem is. Voor een deel wordt dat vlees echter betrokken van Duitse slachterijen die Nederlandse varkens slachten. De verwerking van varkensvlees is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de slachterijen. De grootste vier slachterijen hebben een aandeel van circa 90%. Er zijn in 2021 in Nederland circa 17,2 miljoen varkens geslacht. De vleesindustrie slacht en verwerkt de dieren tot vers vlees en vleeswaren, die voor een groot deel worden geëxporteerd. Voor de productie wordt ook varkensvlees geïmporteerd. De zelfvoorzieningsgraad van de Nederlandse varkensvleesketen ligt op ruim 300%. De in totaal circa 2.800 bedrijven met vleesvarkens produceren bijna 18 miljoen vleesvarkens. Hiervan worden ongeveer 0,8 miljoen dieren geëxporteerd. Daarnaast worden er 7,5 miljoen biggen over de grens verkocht.

Prijsvorming
De prijsontwikkeling van het pakket varkensvlees dat de consument in de supermarkt koopt, is opvallend vlak, zij het dat de gemiddelde prijs in het najaar, vooral in november, iets hoger ligt. De retail heeft een eigen prijsbeleid dat beperkt beïnvloed wordt door de inkoopprijs. Het prijsniveau bij concurrenten, promotieacties en de rol van vlees in het totale productassortiment van supermarkten spelen ook een rol. Prijsbewegingen van industrie (producentenprijs) en boeren (af boerderij) vertonen daarom nauwelijks samenhang met de consumentenprijs. Voor de handel tussen de slachterijen en supermarkten worden jaarcontracten gebruikt. Daarbinnen vindt per vier weken overleg plaats over reclameacties. Afhankelijk van onder andere het weer vinden dagelijks correcties plaats op de bestelde volumes. Slachterijen geven de prijsbewegingen op hun afzetmarkt door aan de varkenshouders. De markten voor varkens en varkensvlees in Noordwest-Europa zijn nauw met elkaar verweven. De prijsvorming is vrij. Door de seizoenseffecten in de afzet op detailhandelsniveau schommelen ook de wekelijkse slachterij- en handelsnoteringen of opbrengsten van vleesvarkens. De EU heeft de laatste jaren een flink gestegen zelfvoorziening in varkensvlees, wat betekent dat de prijsvorming in toenemende mate invloed ondervindt van de prijzen in derde markten buiten Europa.

Prijsindices
De consumentenprijsindex (CPI) is gebaseerd op varkensvlees bij supermarkten en slagers. De producentenprijsindex (PPI) is gebaseerd op de opbrengstprijzen van producenten van vers of gekoeld varkensvlees bij afzet naar het binnenland. De af-boerderijprijs is gebaseerd op de wekelijkse noteringen voor slachtvarkens.


Referenties
• Gegevens over de PPI 2012-heden van CBS Statline (Indices van laatste 5 maanden zijn voorlopige gegevens).
• Gegevens over de gebruikte PPI 2005-2012 van CBS Statline.
• Gegevens over de gebruikte CPI 2000-heden van CBS-Statline (indices van de laatste maand zijn voorlopige gegevens).
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page