Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Veehouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Aboluut PM10 - Veehouderij

Pluimveehouderij veroorzaakt twee derde van de fijnstofemissie uit de landbouw
12/20/2018

De fijnstofemissie vanuit de landbouw is voornamelijk afkomstig vanuit de pluimveehouderij. Tussen 1995 en 2010 trad er bijna een verdubbeling op van de emissie vanuit de pluimveehouderij als gevolg van de overgang van batterijhuisvesting naar grond- en volièrehuisvesting. De totale emissie stabiliseert vanaf 2011 op een niveau van bijna 6.500 ton.In de rundveehouderij is de fijnstofemissie tussen 1990 en 2005 met bijna 30% gedaald. De daling was met name het gevolg van een afname van het aantal dieren en van een afname van beweiding. De laatste jaren stijgt de emissie weer doordat het aantal dieren is toegenomen. In de varkenshouderij daalde de fijnstofemissie met een derde. Deze daling vond vooral na 2000 plaats. De belangrijkste oorzaak is een toename van het gebruik van luchtwassers in varkensstallen. De fijnstofemissies van overige bronnen uit de landbouw zijn vrijwel constant. Het betreft voornamelijk emissies die plaatsvinden bij het lossen, laden en aanwenden van kunstmest, het lossen van krachtvoer, het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en het oogsten van akkerbouwgewassen.ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page