Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectoren > Varkenshouderij
     
Varkenshouderij
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

  
   
   
   
   
Kies een indicator
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Barometer: resultaten per maand - Vleesvarkenshouderij

Saldo vleesvarkens iets hoger dan vorig jaar
15-5-2023

Voor de vleesvarkenshouderij is het nieuwe jaar sterker begonnen dan vorig jaar. In maart 2023 lag het saldo van vleesvarkens met een niveau van 11.700 euro per bedrijf bijna 6.000 euro hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat was te danken aan de opbrengsten die sterker stegen dan de kosten van voer en biggen. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met 2.700 gemiddeld aanwezige vleesvarkens.


Opbrengsten stijgen sterker dan de kosten
In maart 2023 waren de opbrengsten 36% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Die sterke verbetering was te danken aan stijging van de vleesvarkensprijs naar een recordniveau van 2,21 euro per kg. De varkensprijzen stegen in de maanden februari en maart fors, mede door het krappe aanbod van slachtrijpe varkens in de EU-landen. De gemiddelde prijs lag in maart 2023 36% hoger dan maart vorig jaar.

Het aanbod van vleesvarkens in de EU wordt in 2023 4% lager geraamd dan vorig jaar. In 2022 daalde het aantal slachtingen in de EU al met 4,6%. De grootste daling was te zien in Duitsland en België. In Nederland bleef de daling in 2022 van het aantal slachtingen beperkt. In bijna alle EU-landen zal de productie van vleesvarkens dit jaar dalen. Volgens ramingen zal in Nederland de krimp beperkt blijven, maar in bijvoorbeeld Duitsland zal de daling van de varkensstapel voortzetten door de Afrikaanse varkenspest, strengere milieu- en dierenwelzijnsregels en de hoge kosten voor voer en energie. In Denemarken is de varkensstapel ook gekrompen door de relatief lage opbrengstprijzen en de hoge financieringslasten.

Ook de biggenprijs was in maart 2023 fors gestegen. Daardoor namen de aankoopkosten van biggen toe met ruim 30.000 euro per bedrijf. Ook de voerkosten lagen veel hoger. Vleesvarkensbrok was in maart 9% duurder dan dezelfde maand het jaar ervoor. De al in 2021 ingezette prijsstijging van veevoergrondstoffen werd vorig jaar versterkt door de oorlog in Oekraïne, een belangrijk exporterend land van granen. De voerkosten piekten in juni. Daarna volgde een lichte prijsdaling dankzij het graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne, waardoor de graanexport uit Oekraïne via de Zwarte Zee weer kon worden hervat. Alhoewel de prijs van graan is gedaald, zijn de prijzen van soja en raapschroot nog erg hoog. De voerkosten waren in maart 2023 bijna 6.000 euro hoger dan in maart 2022. Vooral dankzij de ruim 42.000 euro hogere opbrengsten is het saldo bijna 6.000 euro hoger dan in maart vorig jaar.Voortschrijdend jaarsaldo klimt omhoog
Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkens lag in maart 81.000 euro onder het langjarig gemiddelde. Het dieptepunt werd bereikt in juli 2022, waarna een herstel volgde. Daardoor lag in maart 2023 het voortschrijdend jaarsaldo per vleesvarken per jaar 30 euro onder het langjarig gemiddelde saldo van 75 euro.
Referenties


Barometer: resultaten per maand - Zeugenhouderij

Saldo zeugen verdrievoudigd door hogere biggenprijs
15-5-2023

Voor de zeugenhouderij is het jaar sterk begonnen, voornamelijk als gevolg van forse stijgingen in de prijs voor biggen. In maart 2023 lag het maandsaldo, met 138.500 euro per bedrijf, 97.000 euro hoger dan in maart vorig jaar. Deze stijging werd gedreven door een toename van 70% in de opbrengsten. Het saldo was hiermee ruim tweemaal zo hoog als het langjarig gemiddelde voor deze maand. Ook de overige kosten werden ruim gedekt door de opbrengsten. De resultaten zijn berekend voor een bedrijf met gemiddeld 1.000 zeugen.

Opbrengsten fors hoger dan vorig jaar
Na enkele zware jaren voor de zeugenhouderij is het saldo dit jaar sterk verbeterd. In maart 2023 werden alle kosten ruim gedekt door opbrengsten. De voerprijzen waren nog hoog, maar zijn wel gedaald sinds het bereiken van een piek in juni 2022. De biggenprijs was in maart 2023 70% hoger dan vorig jaar en lag hiermee bijna 40 euro boven het langjarig gemiddelde van 2013-2022. Het aanbod van biggen is krap terwijl er voldoende vraag is vanuit het buitenland. De biggenprijzen zijn ook gestegen door de seizoensgebonden hogere vraag. In Zuid-Europa is de voorjaarsopleg in volle gang zodat in het toeristenseizoen kan worden voldaan aan de vraag naar varkensvlees. In navolging van de hogere vleesvarkensprijs was de prijs van slachtzeugen in maart 2023 52% hoger dan vorig jaar.

De voerkosten zijn in maart 2023 hoger dan dezelfde maand in 2022. De prijzen van het zeugenvoer en biggenvoer samen zijn in maart van dit jaar 9% hoger dan vorig jaar. De oorlog in Oekraïne zorgde vorig jaar voor een grote verstoring van de handelsstromen en onrust op de granenmarkt, waardoor de voerprijzen sterk stegen. Alhoewel de prijs van graan in 2023 weer is gedaald, zijn de prijzen van soja en raapschroot nog erg hoog. De prijs van soja wordt opgedreven door de droogte in Argentinië die een negatieve impact heeft op de sojabonenoogst.Voortschrijdend saldo in rap tempo uit het dal
Het voortschrijdend jaarsaldo van zeugen lag in maart 2023 voor het eerst sinds twee jaar weer boven het langjarig gemiddelde. In juli 2022 werd het dieptepunt bereikt van 518.000 euro per bedrijf (518 euro per zeug) onder het langjarig gemiddelde. Dankzij het flinke herstel in de afgelopen maanden kwam het voortschrijdend jaarsaldo in maart 2023 uit op bijna 17.000 euro boven het langjarig gemiddelde. Het jaarsaldo in maart dit jaar bedroeg 507 euro per zeug, tegen een langjarig gemiddelde van 490 euro per zeug.
Referenties
 • Prijzeninformatiedesk, Agrarische prijzen
 • BINternet: Technisch resultaat, prijzen en saldo (exclusief btw) en kengetallen van zeugenbedrijven.
 • Agrimatie: Prijs van biggen
 • Het gestandaardiseerde bedrijf heeft 1.00 gemiddeld aanwezige zeugen. Meer informatie over de uitgangspunten is opgenomen bij de toelichting op deze indicator
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd. Een toelichting bij de figuren is opgenomen bij de toelichting op de indicator. Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Naar boven