Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Pluimveehouderij
     
Pluimveehouderij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Geitenhouderij
 • Glastuinbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pluimveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Varkenshouderij
 • Vleeskalverhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Economische intensiteit - Pluimveehouderij

Pluimveehouderij vooral in zandgebieden
3/14/2019

De pluimveehouderij is van oudsher geconcentreerd op de zandgronden in het midden, zuiden en oosten van Nederland. Dat geldt vooral voor de leghennenhouderij. De vleeskuikenhouderij is meer verspreid over Nederland.

Regio’s met een zeer hoge concentratie van pluimvee zijn: de Gelderse Vallei, rondom de gemeente Venray (Noord-Limburg) en het gebied rondom Weert (Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant). Vooral de leghennenhouderij is sterk geconcentreerd in deze drie regio’s. De vleeskuikenhouderij is meer verdeeld over het zuiden, oosten en ook het noorden van het land. Een derde van de vleeskuikens wordt in de noordelijke provincies gehouden, mede doordat in de jaren tachtig en negentig akkerbouwers zijn begonnen met vleeskuikens als tweede tak op het bedrijf. Het bijvoeren van vleeskuikens met zelfgeteelde tarwe heeft aan die ontwikkeling bijgedragen. In het westen van Nederland komen nauwelijks pluimveebedrijven voor.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page