Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Vollegrondsgroenteteelt
     
Vollegrondsgroenteteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
 
  
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, areaal en omvang - Vollegrondsgroenteteelt

Areaal vollegrondsgroenten en aantal bedrijven
5/26/2021

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.


Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde vollegrondsgroentenbedrijven. Zie voor meer informatie.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page