Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Fruitteelt
     
Fruitteelt
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
Select an indicator
Contactpersoon
Bert Smit
0320-293528
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Fruitteelt
 • Melkveehouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Milieubelastingspunten - Fruitteelt

Milieubelasting door gewasbescherming licht gedaald
10/6/2020

Vermindering van drift van gewasbeschermingsmiddelen heeft sinds 2006 geleid tot een sterke daling van de gemiddelde milieubelasting van het oppervlaktewater, de belangrijkste post bij de gewasbescherming in de fruitteelt. De laatste jaren is er sprake van een lichte daling.

De totale milieubelasting is in de fruitteelt in de periode 2016-2018 (bijna 13.000 mbp/ha) meer dan gehalveerd ten opzichte van 2006-2008 (41.000 mbp/ha). De laatste jaren is er nog sprake van een lichte daling. Deze ontwikkeling is onder andere te danken aan het gebruik van de tunnelspuit, waardoor middelen minder verwaaien. In de Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming heeft de overheid de ambitie uitgesproken om de drift verder te beperken. Dat kan door het middelengebruik verder te reduceren en (nog meer) met driftreducerende doppen te werken. Er zijn grote stappen gezet, maar ten opzichte van bijvoorbeeld de akkerbouwsector (gemiddeld 2.000 mbp/ha) is de milieubelasting hoog. Inmiddels is er een tussenevaluatie door PBL verschenen (2019), waarin onder andere gesteld wordt dat de waterkwaliteit nog onvoldoende verbeterd is. Ook zou geïntegreerde teelt verder gestimuleerd moeten worden.

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page