Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Boomkwekerij
     
Boomkwekerij
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

 
 
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Boomkwekerij
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Glastuinbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Bedrijven, areaal en omvang - Boomkwekerij

Areaal en aantal bedrijven
6/21/2022

Arealen
De figuur toont de bedrijven, arealen en arealen per bedrijf van alle bedrijven die het geselecteerde gewas telen, los van het bedrijfstype.
Specialisatiegraad
De figuur toont het aantal bedrijven, specialisatiegraad en arealen per bedrijf van de gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven. Zie voor meer informatie.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page