Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Bloembollenteelt
 • Fruitteelt
 • Glasgroententeelt
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Pot- en perkplantenteelt
 • Snijbloementeelt
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Productieomstandigheden - Akkerbouw

Sterke daling productie door droogte
12/18/2018

Het voorjaar begon hier en daar met wateroverlast. Hoe anders was dat gedurende de rest van het groeiseizoen. Een record droge zomer zorgde voor een sterke daling van de productie per ha van de meeste gewassen. Alleen bij de granen konden betere productiecijfers dan in 2017 worden genoteerd. De regenhaspels draaiden, waar mogelijk, op volle toeren om de opbrengstdalingen te beperken. Op percelen waarop niet beregend kon worden, was de productiedaling per ha fors. De verschillen tussen de diverse akkerbouwgebieden zijn groot. Daarom wordt in onderstaande ingegaan op de gang van zaken in verschillende gebieden.


Zuidwestelijk kleigebied
In het Zuidwestelijk kleigebied is ongeveer een derde van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven gevestigd. In het Zuidwestelijk kleigebied, waar niet beregend kon worden als gevolg van zilt oppervlakte- en grondwater, was vooral de uienproductie bijzonder laag. Menig perceel werd ondergeploegd omdat de kosten van oogsten groter waren de verwachte opbrengst. Die uien waren te klein van maat om afgezet te worden. Gemiddeld wordt voor dit gebied gerekend met een 70% lagere productie per hectare. De productiedaling voor poot- en consumptieaardappelen en suikerbieten wordt op ongeveer 30% geraamd.

Centraal en Noordelijk kleigebied
Evenals in het Zuidwestelijk kleigebied is in het Centraal en Noordelijk kleigebied ongeveer een derde van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven gevestigd. In het Centraal en Noordelijk kleigebied kon er wel beregend worden, waardoor de schade minder groot was dan in het Zuidwesten. Bij de suikerbieten viel er zelfs een plusje te noteren in de suikerproductie per hectare mede als gevolg van veel zonuren en daardoor een hoger suikergehalte dan vorig jaar. De productiedaling per hectare van aardappelen (zowel poot- als consumptieaardappelen) wordt op 10 tot 15% geraamd. Door de droogte werden de pootaardappelen minder grof dan een jaar eerder. Hierdoor was een groter deel van de productie van de juiste maatsortering wat de achterblijvende productie iets compenseerde. De productiedaling voor uien lag in dit gebied naar verwachting op ongeveer 30% ten opzichte van 2017.

Veenkolonien en Noordelijk zand
De Veenkoloniƫn is het gebied waar het overgrote deel van de Nederlandse zetmeelaardappelen wordt geteeld en ongeveer 10% van de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven is gevestigd. Binnen het gebied zijn grote verschillen waargenomen, gemiddeld wordt gerekend met een productiedaling van 30% bij zetmeelaardappelen. Het zetmeelgehalte is wel hoger dan vorig jaar waardoor, naar verwachting, de daling van de hoeveelheid zetmeel per hectare net iets minder dan 30% zal bedragen. Ook de suikerbietenproductie bleef fors achter bij een jaar eerder; verwacht wordt een daling van ongeveer 25%.

Oostelijk, Centraal en Zuidelijk zandgebied
In de zandgebieden is erg veel beregend om de aardappeloogst (vooral consumptieaardappelen) nog enigszins te redden. Hier wordt gerekend met een productiedaling per hectare van 25%. De suikerbieten groeiden redelijk waardoor het verlies beperkt bleef tot ongeveer 10% ten opzichte van 2017.

ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page