Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Jaarprijzen per sector - Akkerbouw

Prijsdaling akkerbouwgewassen door hogere productie
12/16/2019

Na het extreem droge jaar 2018, herstelde de productie van de akkerbouwgewassen zich.Aardappelen
Volgens de CBS-oogstraming ligt de productie van consumptieaardappelen bijna een kwart hoger dan in 2018. Dit heeft gevolgen voor het prijsniveau van de vrije aardappelen. Door de kleine oogst in 2018 schoot de prijs omhoog, maar deze zal als gevolg van de herstelde productiezakken. De contractprijzen voor consumptieaardappelen van oogst 2019 liggen ongeveer 15% hoger dan van oogst 2018. Ook de pootaardappelen kenden in 2018 een historisch hoog prijsniveau. De prijsverwachting voor 2019 ligt daar 25% onder als gevolg van een hogere productie. De productie van zetmeelaardappelen per hectare nam toe, maar het zetmeelgehalte van de aardappelen bleef wel achter op 2018. Voor de zetmeelaardappelen is een 10% lagere prijs geraamd, nadat Avebe in 2018/2019 een recordprestatieprijs heeft gerealiseerd. 

Suikerbieten
De wereldmarktprijs voor suiker herstelde zich in 2019. Dit was het gevolg van een lagere suikerproductie dan het seizoen 2018-2019. Vooral in India en Braziliƫ nam de suikerproductie af. In de EU werd iets meer suiker geproduceerd. Geraamd wordt een prijsstijging van 5% ten opzichte van oogstjaar 2018.
 
Zaaiuien
De uienproductie wordt door het CBS 65% hoger geraamd dan in 2018. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een uitbreiding van het areaal, maar vooral door een hogere productie per hectare. In 2018 had de uienoogst zwaar te leiden onder de droogte. Door de productiestijging daalt de uienprijs sterk: naar verwachting met ruim 60%.

Granen
De graanprijzen worden op een 20% lager niveau geraamd dan voor oogstjaar 2018. Door een hoge wereldwijde productie is er prijsdruk.


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page