Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Sectors > Akkerbouw
     
Akkerbouw
Select a theme
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
   
   
   
Select an indicator
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Deze informatie voor andere sectoren
 • Akkerbouw
 • Land- en tuinbouw
 • Leghennenhouderij
 • Melkveehouderij
 • Schapenhouderij
 • Vleeskuikenshouderij
 • Vleesvarkenshouderij
 • Zeugenhouderij

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >

Jaarprijzen per sector - Akkerbouw

Prijzen akkerbouwgewassen hoog, suikerbieten blijven achter
12/18/2018

De door de droogte veroorzaakte lage productie van de meeste akkerbouwgewassen zorgt voor hoge prijzen op de vrije markt. De prijs voor suikerbieten blijft achter ten opzichte van vorig jaar.Aardappelen
De landelijke productie van consumptieaardappelen ligt ongeveer 25% lager dan in oogstjaar 2017. Dit resulteert in hoge prijzen voor aardappelen op de vrije markt. Veel aardappelen worden echter onder contract verhandeld. De contracten worden aan het begin van het jaar opgesteld toen nog niet voorzien kon worden dat de productie sterk zou achterblijven. De contractprijs ligt daardoor onder het prijsniveau van 2017. De prijsstijging ten opzichte van 2017 voor consumptieaardappelen (contract en vrij) wordt op 50% geraamd. De prijs van pootaardappelen ligt op een hoog niveau en kan naar verwachting de recordprijs uit 2016 (bijna 30 euro per 100 kg) evenaren of zelfs verbeteren. Voor zetmeelaardappelen wordt gemiddeld een 10% hogere prijs geraamd, door een hoger zetmeelgehalte van de aardappelen vergeleken met 2017.

Suikerbieten
In 2017 werd er erg veel suiker geproduceerd in Nederland als gevolg van areaaluitbreiding en goede suikergehaltes. Door het, eveneens, grote aanbod uit andere EU-landen en bijvoorbeeld India nam de wereldsuikervoorraad toe. Het gevolg is een sterke prijsdaling op de wereldmarkt. Voor 2018 is daarom een 20% lagere bietenprijs geraamd dan in 2017.
 
Uien
Kwalitatief goede grove uien zijn schaars waardoor de prijs hoog ligt. Veel uien blijven echter achter qua maat en zijn als gevolg van trips van mindere kwaliteit. Gemiddeld wordt voor oogstjaar 2018 een prijs geraamd die meer dan het dubbele is van de prijs die in 2017 werd gerealiseerd.

Granen
Een kleiner Europees graanareaal in combinatie met sterke productiedalingen zorgde voor een laag graanaanbod in 2018. De graanprijzen konden daardoor stijgen tot ruim boven het niveau van de afgelopen jaren. Er is een prijsstijging geraamd van 25% ten opzichte van 2017. 


ReferentiesMeer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


Top of page