Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Noord-Holland
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu & Ruimte

 
   
Inkomen uit bedrijf - Glastuinbouw (Noord-Holland)

Gemiddeld inkomen uit bedrijf gestegen en spreiding is toegenomen
6/30/2022
Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid laat in Noord-Holland ongeveer hetzelfde patroon zien als in de rest van Nederland en vertoont in de periode 2013-2016 een sterke stijging. Dit laatste hangt samen met een betere prijsvorming en besparing op bepaalde kostenposten (onder andere energie). Na een lichte daling in 2017 en 2018 is het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid in Noord-Holland in 2020 gestegen naar gemiddeld 206.000 euro. Voor de rest van Nederland is de stijging wat groter met een inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid van bijna 239.000 euro in 2020. De spreiding in inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid is in Noord-Holland na een daling in 2017 vanaf 2018 toegenomen. In 2020 had 20% van de bedrijven een inkomen uit bedrijf van meer dan circa 307.000 euro (80% percentiel), terwijl bij 20% van de bedrijven het inkomen uit bedrijf lager was dan circa 35.000 euro (20% percentiel). De mediaan (50% percentiel) lag op ruim 71.000 euro. Het gemiddeld inkomen uit bedrijf per arbeidsjaareenheid is ruim tweemaal zo hoog als dat van de mediaan, omdat de groep (zeer) grote bedrijven het gemiddelde inkomen uit bedrijf sterk omhoog trekt.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Kies een regio

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven