Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Noord-Holland
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu & Ruimte

 
   
Inkomen uit bedrijf - Bloembollenteelt (Noord-Holland)

Hoge inkomens bloembollentelers sinds 2009
6/30/2022
Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) op gespecialiseerde bloembollenbedrijven schommelt fors. Dit is het gevolg van de fluctuaties in de fysieke productie van de gewassen en de prijsvorming bij die gewassen. Dit geldt zowel voor Noord-Holland als de rest van Nederland, waarbij overigens het inkomen in Noord-Holland in de periode 2001-2020 gemiddeld wel 13.000 euro per onbetaalde aje lager ligt dan in de rest van Nederland. Sinds 2009 is het gemiddeld inkomen van bloembollentelers in geheel Nederland elk jaar ruim boven modaal en in stijgende lijn tot meer dan een ton in de afgelopen jaren. Een goede afstemming tussen vraag en aanbod met als gevolg een stabiele prijsvorming lijkt hiervoor een essentiƫle voorwaarde.


Inkomensspreiding bloembollentelers groot
De inkomensspreiding tussen bloembollentelers is aanzienlijk. In de periode 2001-2020 bedroeg het inkomen van de doorsnee bloembollenteler in Noord-Holland 40.000 euro met een spreiding van 15.000 tot 80.000 euro tussen het 20%- en 80%-percentiel.Kies een indicator
Deze informatie voor

Kies een regio

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven