Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Noord-Holland
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu & Ruimte

 
   
Inkomen uit bedrijf - Vollegrondsgroenteteelt (Noord-Holland)

Inkomensdaling na extreem droge jaren
6/30/2022
Het inkomen uit bedrijf per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) op de vollegrondsgroentebedrijven schommelt fors over de jaren. Dit is het gevolg van fluctuaties in de kg-opbrengsten en de prijsvorming van de diverse gewassen. Na de schaarste in de extreem droge en warme zomers van 2018 en 2019 lagen de kg-opbrengsten en prijzen in 2020 over het algemeen weer op een normaal niveau. Het inkomen in Noord-Holland in 2020 lag met gemiddeld ongeveer 50.000 euro per onbetaalde aje daardoor beduidend lager dan in beide voorgaande jaren.

De spreiding in inkomens tussen de vollegrondsgroentetelers is groot. In 2020 was het inkomen op 20% van de bedrijven in Noord-Holland meer dan 110.000 euro per onbetaalde aje, terwijl op de 20% minst presterende bedrijven het inkomen minder dan 40.000 euro per onbetaalde aje bedroeg.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Kies een regio

Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven