Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanlandplicht - Kottervisserij

Aanlandplicht
24-10-2022
De aanlandplicht houdt in dat alle gevangen vis van soorten waarvoor een vangstbeperking (TAC) geldt, moet worden aangeland. Ongeacht of de vis maats of ondermaats is. Het is dus verboden deze vis terug in zee te zetten. Op 1 januari 2014 is het nieuwe Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) ingevoerd. Een van de belangrijkste veranderingen in het GVB was invoering van de aanlandplicht.Onder het voorgaande GVB was het juist verboden om ondermaatse vis aan te landen en moest deze na vangst overboord gezet worden. De aanlandplicht geldt overigens niet voor niet-gequoteerde soorten. Ondermaatse vis van deze soorten mag nog steeds niet worden aangeland en moet dus na vangst weer terug in zee worden gegooid.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Referenties
De laatste informatie (ultimo 2021) over de aanlandplicht is terug te vinden op de site van de rijksoverheid in het Informatiebulletin
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven