Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Quotahuur - Kottervisserij

Weinig quota huurtransacties
24-10-2022
In 2021 waren de quota voor tong en schol voldoende voor de gehele vloot. Er was in 2021 zeer weinig vraag naar quotum voor deze soorten (huur). Door lage aanvoer was er een forse onderbenutting van beide quota. Dat is een trend die al een paar jaar zichtbaar is.
Huurprijzen voor tong en scholquota in 2021 zijn niet bekend. De hoogste gemiddelde huurprijs voor tongquotum die ooit werd genoteerd was in het tweede kwartaal van 2015, destijds 3,35 euro per kg. De huurprijs van scholquotum is vanaf begin 2017 stabiel en komt niet hoger uit dan 0,02 euro per kg. Door het geringe aantal transacties in 2021 is de prijs ook daarvan moeilijk met zekerheid te bepalen. De visserijondernemers laten voortdurend weten dat de vangbaarheid van schol slecht is, waardoor het quotum niet volledig benut kan worden.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven