Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Pelagische vissoorten - Visserij

Minder vangstrechten voor pelagische vissoorten in 2020
9/11/2020
In 2020 is er een lager quotum (voor uitruil) voor haring (-1%), horsmakreel (-39%) en zilvervis (-20%) beschikbaar ten opzichte van 2019. Voor makreel (+41%) en blauwe wijting (+2%) geldt het tegenovergestelde. Het totaalquotum voor de belangrijkste pelagische vissoorten komt in 2020 op 199.150 ton (199,2 mln. kg). Dat is 3% minder dan de 204.610 ton (204,6 mln. kg) dat voor 2019 was vastgesteld. In 2018 lagen de vangstadviezen met 246.935 ton (246,9 mln. kg) aanzienlijk hoger.

De afgenomen vangstmogelijkheden voor de pelagische soorten zal de Nederlandse pelagische trawlers doen overwegen meer buiten Europese wateren te gaan vissen. De in 2019 gesloten overeenkomst tussen Marokko en de Europese Unie biedt kansen om voor een periode van 4 jaar in de Marokkaanse wateren te vissen. De onzekerheid rondom de Brexit en de gevolgen voor toegang tot Britse wateren is daarentegen weer een bedreiging voor de pelagische sector . Van de pelagische trawlers komt ongeveer 60% van de besomming (opbrengst uit visvangsten) uit Britse wateren (Turenhout et al., 2017).

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven