Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Demersale vissoorten - Visserij

Voor veel doelsoorten quota lager gesteld in 2022 dan eerdere jaren
30-9-2022
Vangstrechten per land en per soort worden jaarlijks bepaald in de Decemberraad. Eerst wordt op basis van vangstadviezen van de Internationale Raad van Onderzoek aan de Zee (ICES) vastgesteld wat de TAC (Total Allowable Catch) per soort en beheergebied zal zijn. Daarna wordt onderhandeld over de verdeling van die TAC in quota per land. We noemen dat de vangstrechten voor uitruil. Na die onderhandelingen kunnen landen onderling gedurende het jaar nog quota ruilen. Zo ontstaan de vangstrechten na uitruil. Vaak worden die in het volgende jaar pas bekendgemaakt. Op dat moment kan ook pas de definitieve quotabenutting worden berekend.

De vangstrechten (voor uitruil) voor 2022 zijn lager vastgesteld dan de jaren ervoor, met name door lagere vangstadviezen vanuit de biologische wetenschap. Door de Brexit-deal die in december 2020 werd gesloten, worden quota voor meerdere commerciƫle doelsoorten van EU lidstaten jaarlijks gekort. In die Brexit-deal is vastgelegd dat de EU tot 2026 voor veel gequoteerde vissoorten vangstrechten zal moeten overdragen aan het Verenigd Koninkrijk. In 2021 gold nog dat niet voor alle vissoorten de impact van Brexit op de vangstrechten voor direct terug te zien was vanwege de relatief hoge TACs dat jaar voor die soorten. In 2022 werd de kortingen op quota voor platvissoorten als tong en schol nog beperkt voelbaar door een lage benutting van de quota. Voor 2023 zijn de voorlopige wetenschappelijke vangstadviezen voor tong nog weer lager gesteld dan 2022. Vermoedelijk zullen die vissers met tongquotum dit in combinatie met Brexit toch sneller ervaren dan voorgaande jaren.

Voor de Nederlandse vissers daalden de vangstrechten (voor uitruil) van de meeste gequoteerde commerciƫle vissoorten in 2022 vergeleken met 2021. De vangstrechten voor tong daalde met maar liefst 31% naar een totaal van 10.309 ton, schol daalde eveneens: met 10% naar 32.495 ton; tarbot en griet gezamenlijk -6% (naar 2.824 ton); tongschar/witje nam met 22% af tot 485 ton; en kabeljauw daalde met 2% (naar 1.131 ton).
Naast deze verlagingen namen de vangstrechten toe voor langoustine (+27%, naar 653 ton); rog (+5% naar 242 ton) en wijting (+20%, naar 1.288 ton). Voor een aantal soorten waarvoor in 2022 een aanlandplicht geldt, zijn top-ups vastgesteld. Deze top-ups bieden extra ruimte in het quotum voor ondermaatse vis die verplicht moet worden aangeland. De berekeningen van de top-ups zijn gebaseerd op teruggooicijfers van deze soorten uit de periode dat ze nog verplicht terug in zee gegooid moesten worden.

De vissoorten schar en bot hebben sinds 2018 geen quotumbeperking meer. Het totaal aan vangstrechten voor de andere belangrijke demersale vissoorten (inclusief top-ups) komt in 2022 op 49.427 ton (49,4 mln. kg), dat een daling betreft van 14% vergeleken met een jaar eerder. Deze totale vangstrechten bedroegen in 2017 nog 65,2 mln. kg en in 2016 zelfs 70,7 mln. kg.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven