Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Inzet - Kottervisserij

Vlootinzet in 2021 licht toegenomen
22-11-2022
In 2021 steeg dat aantal weer tot ruim 40 mln. (40,5 mln pk-dagen) en daarmee een lichte toename vergeleken met een jaar eerder (40,4 miljoen pk-dagen). Het uitgangspunt voor het bepalen van de omvang van de inzet is het motorvermogen zoals geregistreerd in het Nationaal Visserij Register. De motorvermogens zijn vermenigvuldigd met het aantal zeedagen van de kotters. De totale inzet van de kottervloot nam tot 2015 al jaren af tot ruim 33 mln. pk-dagen, maar ligt sindsdien weer op een hoger niveau. In 2019 werden ruim 38 mln. pk-dagen gerealiseerd, tegen 41 mln. in 2018.

In het afgelopen decennium is in de kottervisserij de boomkortechniek vervangen door in eerste instantie de sumwingtechniek en vervolgens door de pulstechniek (gericht op tong). Daarnaast heeft overschakeling naar twinrigvisserij (gericht op schol) en flyshootvisserij plaatsgevonden. In 2019 is echter de pulsvisserij in Europese wateren verboden. De ontheffingen op het verbod zijn gefaseerd ingetrokken. De laatste groep vissers moest medio 2021 met deze techniek stoppen. Door het beƫindigen van de pulsvisserij werd door een groot deel van de vissers weer omgeschakeld naar de boomkor- en sumwingtechniek.

In 2008 werd 77% van de inzet van de kottervloot (uitgedrukt in pk-dagen), bepaald door boomkorvisserij op platvis, in 2016 was dit nog maar 3% van de inzet. In 2014 was de pulstechniek in de platvisvisserij in een groot deel van de vloot doorgevoerd. Een aantal kotters viste toen tijdelijk of seizoensmatig alsnog met de boomkor. Nadat de eerste ontheffingen van het verbod op de puls in 2019 werden ingetrokken, is het gebruik van de boomkor weer gestegen. De inzet van de boomkortechniek bedroeg in 2019 38% van het totaal, ongeveer net zoveel als de inzet van de pulstechniek (39%). In 2021 bedroeg de inzet van de boomkor- en sumwingtechniek alweer 67% van het totaal.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven