Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanvoer en besomming - Mosselcultuur

Hogere omzet door gestegen prijs
30-9-2022
De aanvoer in het seizoen 2021/2022 was met 33,4 mln. kg de iets hoger dan het seizoen ervoor (1,9 mln kg), maar nog steeds zeer laag voor de laatste jaren. De gemiddelde mosselprijs steeg dit seizoen verder tot 1,97 euro per kilo (+37% ten opzichte van vorig seizoen). Dankzij de grote toename in de prijzen steeg de totale waarde van de aangevoerde mosselen van 45,3 mln. euro naar 65,9 mln. euro. 

De mosselen uit Zeeland waren dit jaar gemiddeld een stuk duurder (2,12 euro) dan de mosselen van het Wad (1,56 euro).De lage aanvoer in de laatste seizoenen wordt in verband gebracht met achterblijvende groei van de mosselen. Daardoor konden veel kwekers minder mosselen leveren.Mosselzaad wordt in Nederland op verschillende manieren verkregen. Naast de traditionele mosselzaadvisserij worden in toenemende mate mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) ingezet. De ontwikkeling van MZI’s hangt samen met het Mosselconvenant tussen de mosselsector, de overheid en ngo’s uit 2008. In 2020 is dit convenant met 10 jaar verlengt. In het convenant is opgenomen dat de traditionele mosselzaadvisserij geleidelijk zal worden afgebouwd en dat MZI’s als alternatief ingezet zullen worden.

De totale aanvoer van mosselzaad kwam in 2021 met 33,7 mln. kg ruim 28% hoger uit dan de productie van vorig jaar. De productie uit mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) was dit seizoen succesvol en kwam met 21,4 mln. kg iets lager uit dan vorig jaar. Door een goede beschikbaarheid van bodemzaad (12,3 mln kg) daalde het aandeel van het zaad dat werd verkregen met behulp van MZI’s wel naar 63 % van het totaal. 


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven