Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Mosselcultuur

Aanvoer laagst in 10 jaar
9/11/2020
De aanvoer van mosselen in Nederland fluctueerde in de periode van 2008/2009 en 2019/2020 tussen 33 mln. kg (2019/2020) en 57 mln. kg (2014/2015). In het afgelopen jaar (2019/2020) was de aanvoer van mosselen de laagste in deze tijdsperiode. De zaadproductie die 2 tot 3 jaar voor de productiedatum plaatsvindt is mede bepalend voor de aanvoervolumes van mosselen. Zo heeft de relatief lage zaadproductie in 2011/2012 (10,1 mln. kg) een belangrijke rol gespeeld bij de lage productie van consumptiemosselen in 2013/2014. Het laatste jaar waren echter de lage groei van mosselen op het Wad en de sterfte in de Oosterschelde de voornaamste veroorzakers van de lage aanvoer van mosselen.

Afgelopen jaar kromp de actieve mosselvloot naar 48 kotters in totaal. Mede door de extra kosten en werkzaamheden rondom de exploitatie van de mosselinvanginstallaties is de samenwerking in de sector toegenomen. Mogelijk mede door de veel lagere aanvoer (33 mln. kg.) van mosselen in 2019/2020 ten opzichte van een jaar eerder (49 mln. kg) was de gemiddelde prijs ook iets hoger (1,28 euro). Deze hogere prijs kon de daling in aanvoer niet compenseren.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven