Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Mosselcultuur

Aanvoer stijgt licht na historisch dieptepunt
30-9-2022
De aanvoer van mosselen in Nederland fluctueerde in de periode van 2006/2007 en 2020/2021 tussen 30 mln. kg (2006/2007) en 57 mln. kg (2010/2011). De aanvoer in het seizoen 2021/2022 was met 33,4 mln. kg de iets hoger dan die in het seizoen ervoor, maar was nog steeds relatief laag.

De zaadproductie die 2 tot 3 jaar voor de productiedatum plaatsvindt is medebepalend voor de aanvoervolumes van mosselen. Zo heeft de relatief lage zaadproductie in 2011/2012 (10,1 mln. kg) een belangrijke rol gespeeld bij de lage productie van consumptiemosselen in 2013/2014. De laatste jaren waren echter de lage groei van mosselen op het Wad, de sterke aantasting door zeesterrenvraat en de sterfte in de Oosterschelde als gevolg van de schuim-alg de voornaamste veroorzakers van de lage aanvoer van mosselen.In de afgelopen jaren kromp de actieve mosselvloot naar 48 kotters in totaal. Mede door de extra kosten en werkzaamheden rondom de exploitatie van de MZI,s is de samenwerking in de sector toegenomen. Mogelijk mede door de lage aanvoer (33,4 mln. kg.) van mosselen in 2021/2022 nam de prijs verder toe (1,97 euro). Daardoor lag de totale opbrengst van de mosselen bijna 50% hoger dan voorgaand seizoen (66 mln. euro).


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven