Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Kottervisserij

Voorzichtige toename in aantal kotters in 2020
9/24/2021
Het aantal schepen in de actieve Nederlands gevlagde kottervloot is in afgelopen jaren gestegen van 278 kotters in 2013 naar ruim 290 actieve kotters in 2020.

In 2003 bestond deze vloot nog uit 374 schepen. Onder meer door saneringsronden, (gedwongen) bedrijfsbeëindigingen en het naar buitenlands visnummer omvlaggen is de Nederlandse kottervloot sterk in aantal afgenomen. In 2020 zijn er 3 nieuwe kotters aan de vloot toegevoegd. Voor 2021 worden meerdere nieuwbouwkotters (onder vooral Belgische en Britse vlag) in de vaart verwacht, waarvan sommige vervanging van oudere schepen zijn.Van 2012 tot enkele jaren geleden kregen de visserijondernemers na een lange periode van mindere resultaten weer ruimte om te investeren: er kwamen nieuwbouwschepen in de vaart en ook werden eerder afgevoerde schepen weer aan de Nederlandse vloot toegevoegd. Die ruimte om te investeren kwam door de gemiddeld positieve nettoresultaten vanaf 2012. Lagere kosten (door met name relatief lage gasolieprijzen en energiezuinige vistuigen), toenemende vangstmogelijkheden en hogere opbrengsten zorgden bij veel bedrijven voor een betere financiële positie. Echter, sinds 2017 nemen de vangstvolumes van veel commerciële doelsoorten in de Noordzee af, en ondermeer de grote onzekerheden en ontwikkelingen rondom Brexit-deal na 2025, het pulsverbod per 1 juli 2021 voor alle visserijschepen in de EU, het Noordzeeakkoord met beperkingen in ruimtegebruik op de Noordzee (onder andere bouw windmolenparken en beschermde natuurgebieden) en de aanlandplicht zijn van remmende invloed op de innovaties en investeringen in nieuwe schepen.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven