Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vaartuigen en aanvoer - Visserij

Totale omvang van de visserijvloot stabiel; afname van aanvoer van vis
24-10-2022
Het aantal actieve visserijvaartuigen is de afgelopen tien jaar gedaald tot 597 vaartuigen. In de grote zeevisserij is het aantal vaartuigen in diezelfde periode aanzienlijk afgenomen van 14 naar 6 (gemiddeld over 2021) doordat meerdere trawlers onder buitenlandse vlag zijn gaan varen.

Vaartuigen
Omdat er gesaneerd is in de Waddenzee garnalenvloot kwam het aantal kotters in 2021 uit op 284 (293 in 2020). In de kottervisserij waren in de vijf jaren voor 2017 gemiddeld tussen de 275 en 280 kotters actief (peildatum vloot 31 december). Door goede resultaten in die jaren werden er sinds lange tijd weer nieuwbouworders verstrekt, waardoor eind 2020 dit aantal op 293 kwam. De mosselvloot kende een vloot van 48 schepen in 2021. De oestersector bleef stabiel qua omvang met een aantal van 26 schepen. Hierbij moet opgemerkt worden dat meerdere mosselkotters ook voor oestervisserij worden ingezet en vice versa. De toename van 19 naar 26 oesterschepen in eerdere jaren kan grotendeels door vermenging worden verklaard. Het aantal schepen in de kleinschalige zeevisserij daalt al een aantal jaar.Aanvoer vis
Van de totale aanvoer door de Nederlandse visserij werd in 2021 70% gevangen door de grote zeevisserij en 18% door de kottervisserij. Het overige deel bestond uit aanvoer vanuit de schelpdiervisserij (mossels en oesters) en overige kleine zeevisserij. De totale aanvoer kwam in 2021 uit op circa 299.000 ton vis (304.300 ton in 2020). Dat is 2% lager (levend aanvoergewicht). In 2018 was dit nog 406.000 ton vis. Voor bijna alle visserijtypen was er een afname. Voor de grote zeevisserij daalde de aanvoer licht. Voor de kotters nam de aanvoer flink af tot 58.000 ton, terwijl dit in 2020 nog 63.000 ton was.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven