Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Leeftijd schepen - Mosselcultuur

Mosselvloot verouderd verder
30-9-2022
De veroudering van de mosselvloot is het afgelopen jaar verder doorgezet. Eind 2021 was de gemiddelde leeftijd van de schepen gestegen naar 37 jaar.

Van de actieve mosselkotters is slechts 4% 11-20 jaar oud; de overige 96% van de vloot is ouder dan 20 jaar. Naast deze productieschepen zijn er ook schepen in gebruik als walschip en als MZI-vaartuig.In 2020/2021 is de vloot van actieve mosselproductieschepen gelijk gebleven op 48 kotters. In de jaren 2017 en 2018 nam het aantal productieschepen licht toe, maar nu lijkt de trend die gold tot 2016 (een afname van het aantal schepen) weer terug te zijn.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven