Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Netto resultaat - Overige kleine zeevisserij

Gemiddeld winst voor overige kleine zeevisserij
30-9-2022
De totale kosten lagen in 2021 voor de andere kleine zeevisserij lager dan de opbrengsten, waardoor in deze groep een geschat positief resultaat werd behaald (in totaal 14,5 mln. euro). Dit was iveel hoger dan de geschatte winst van 2020 (rond de 6,6 mln. euro). 
De grote variatie in deze groep vaartuigen, qua visserijen en activiteitenniveaus, zorgt ervoor dat schattingen vrij onzeker zijn. Voor het totaal van de overige kleine zeevisserij (actieve en inactieve vaartuigen samen) was het nettoresultaat 12,8 mln. euro in 2021. Dit is het saldo van het positieve resultaat van de actieve vaartuigen en het negatieve resultaat van ongeveer 1,7 mln. euro voor de inactieve vaartuigen vanwege de ingeschatte kapitaalkosten (afschrijving en rente) voor deze groep waar geen opbrengsten tegenover stonden.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven