Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Netto resultaat - Overige kleine zeevisserij

Winst overige kleine zeevisserij stijgt
9/11/2020
De totale geschatte kosten lagen in 2019 voor de andere overige kleine zeevisserij lager dan de opbrengsten, waardoor in deze groep een positief resultaat werd behaald (in totaal 5,8 mln. euro). De geschatte winst van 2019 is hoger dan de winst in 2018, toen deze uit kwam op 3,3 mln. euro. Gezien de grote variatie in deze groep vaartuigen, qua visserijen en activiteitenniveaus, zijn deze resultaten vrij onzeker. De kosten van de inactieve vaartuigen (1,2 mln. euro) zijn buiten dit resultaat gehouden. De kosten van deze laatste groep worden gevormd door de ingeschatte kapitaalkosten (afschrijving en rente) voor deze groep, waar geen opbrengsten tegenover stonden. Het netto resultaat van zowel de actieve als de inactieve vaartuigen bedraagt 4,6 mln. euro.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven