Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Netto resultaat - Mosselcultuur

Seizoen 2020/2021 beter door gestegen prijzen
30-9-2022
In het seizoen 2020/2021 steeg de totale waarde van de geproduceerde mosselen licht met 7% ten opzichte van het jaar ervoor. Dit was te danken aan de bogere prijzen, de productie lag op een zeer laag niveau. Samen met de iets gedaalde kosten leverde dit een netto resultaat op van 8 mln. euro, een stuk beter dan in het seizoen ervoor, waarin het netto resultaat maar net positief was. 

De afgelopen jaren waren voor veel mosselkwekers economisch gezien geen goede jaren. Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van -2 mln. euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers en 2017 was niet veel beter met een totale winst van 2 mln. euro. Het seizoen 2018/2019 was door de iets toegenomen productie (+12%), vrijwel gelijk gebleven prijzen en licht gedaalde kosten (-4%) een beter jaar met een nettoresultaat van 9 mln. euro, terwijl het resultaat van het seizoen 2019/2020 weer daalde.tot iets boven de nullijn. In het laatste seizoen lag het netto resultaat met 8 mln. euro weer hogen en ook voor seizoen 2021/2022 zijn de verwachtingen beter door de toename in de totale omzet van de sector. De slechte economische resultaten hebben de afgelopen jaren geleid tot een groeiend aantal overnames en samenwerkingen in de sector.Met name (kleine) familiebedrijven die niet verticaal geïntegreerd zijn, staan onder druk. In periodes waarin mosselprijzen relatief hoog zijn, worden door de handelstak van de geïntegreerde bedrijven bij voorkeur mosselen die afkomstig zijn van de eigen mosselpercelen gekocht, waar in periodes met relatief lage mosselprijzen, mosselen meer gekocht worden van percelen van andere kwekers. De handel buiten de afslag om is in de afgelopen jaren toegenomen en in seizoen 2020/2021 zijn alle mosselen via private transacties verhandeld. Hierdoor is niet meer transparant hoe de mosselprijzen tot stand komen.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven