Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Netto resultaat - Visserij

Nettoresultaat van de visserij in 2021 geraamd op 17 mln. Euro
24-10-2022
Het geraamde nettoresultaat in de Nederlandse zeevisserij (exclusief de schelpdierkweeksector) is voor 2021 met +17 mln. ongeveer 11 mln. euro lager dan het resultaat van 2020 (+28 mln. euro).

De kottersector boekt een (geraamd) nettoresultaat van -3 mln. euro; dat is 8 mln. euro lager dan in 2020. Het nettoresultaat van de grote zeevisserij komt uit op +5 mln.euro, 11 mln. euro lager dan in 2020. De overige kleine zeevisserij boekt een nettoresultaat van bijna +15 mln. euro.

Voor een toelichting op de berekening van de resultaten van de grote zeevisserij, kunt u rechts klikken op “deze informatie voor..., Grote zeevisserij”In de genoemde geraamde opbrengsten zijn de uitgekeerde vergoedingen in het kader van de zogenaamde Covid-19 steunmaatregelen niet meegenomen. Scheepseigenaren in de kottersector konden onder voorwaarden een vergoeding krijgen wanneer zij hun schip vanwege de scherp gedaalde visprijzen niet uit konden of wilden laten varen. De vergoedingen varieerden van 2.200 euro (kleine schepen tot 260 pk) tot 8.800 euro (schepen tussen de 300 en 2.000 pk) per week. In totaal is er door ongeveer 270 schepen gebruikgemaakt van deze regeling, met een totale vergoeding van ongeveer 6 mln. euro.

Ondernemers in de kleine zeevisserij kon onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen in verband met door corona veroorzaakte omzetverliezen.

Kostenramingen van het jaar waarvan de gegevens nog niet allemaal verzameld zijn (in dit geval 2020), worden gebaseerd op kostenstructuren in voorgaande jaren. Het feit dat de visserij de laatste jaren sterk van karakter veranderd is (de omschakeling van puls- naar andere vistechnieken, de stilligweken in de garnalensector, de invloed van corona op de visserijpatronen etc.), maakt het moeilijker om aan de hand van voorgaande jaren de kosten in 2020 in te schatten. Dit zorgt voor een grotere onzekerheidsmarge in de geraamde cijfers dan in voorgaande jaren. De cijfers over 2020 worden in 2022 definitief gemaakt.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven