Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Arbeidsopbrengst - Kottervisserij

Verwachte arbeidsopbrengst in 2021 fors lager dan in 2020 en daarvoor
24-10-2022
De geraamde totale arbeidsopbrengst in de kottervisserij is in 2021 gedaald naar rond 60 mln. euro (-20%). Dat is bijna 15 mln. euro minder dan in 2020 toen dit nog bijna 75 mln. euro was. In de jaren 2019 en 2018 kwam de arbeidsopbrengst nog uit op respectievelijk 80 mln. euro en 144 mln. euro.

De totale arbeidsopbrengst bestaat uit de deellonen (waaronder de sociale lasten) van de opvarenden, plus het nettoresultaat van de vloot. De geraamde deellonen inclusief sociale lasten kwamen in 2021 uit op 63 mln. euro; dat is 10% lager dan in 2020.

Het geraamde nettoresultaat kwam in 2021 uit op circa -3 mln. euro, In 2020 was dat nog +5 mln. euro. In de periode 2015-2018 werden elk jaar winsten geboekt die (flink) hoger lagen dan het langjarig gemiddelde. Deze hoge winsten waren mogelijk dankzij relatief goede visprijzen, lage olieprijzen, een hogere aanvoer en energiezuinige vismethoden. Tegenvallende vangsten, gestegen olieprijzen en het intrekken van de pulsontheffingen met als gevolg hoger brandstofverbruik (overschakeling naar boomkor) zijn de voornaamste oorzaken van de winstdaling in de afgelopen jaren.Naar verwachting zal in 2022 de trend van lagere aanvoer doorzetten. De visprijzen zullen fors hoger uitvallen, tientallen procenten hoger dan in de afgelopen jaren. Dat komt deels door het beƫindigen van de Corona maatregelen waardoor de vraag naar vis weer aantrok, en deels door het lagere aanvoervolume. De sterk toegenomen brandstofprijs en het hogere verbruik ervan door het volledig wegvallen van de pulsvisserij maken met name de platvisvisserij per saldo verliesgevend.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven