Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Opbrengsten - Overige kleine zeevisserij

Opbrengsten overige kleine zeevisserij stijgen weer in 2021
30-9-2022
De totale opbrengsten van de overige kleine zeevisserij kwamen in 2021 uit op rond 27 mln. euro, een stijging van 10 mln. euro. Vooral de overige schelpdiervloot behaalde een hogere opbrengst.

Het aandeel van de staandwantvisserij in de inkomsten is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Daarom wordt sinds 2017 niet meer apart over deze groep gerapporteerd, maar zijn de gegevens van deze visserij opgenomen in die van de andere overige kleine zeevisserij.De totale ingeschatte kosten voor 2021 voor alle kleine zeevisserijsegmenten samen (totaal 14 mln. euro) kwamen uit op ongeveer hetzelfde niveau als in 2020, waardoor een positief resultaat werd behaald van 13 mln. euro. De kosten en opbrengsten voor 2021 zijn ingeschat op basis van de trends in aanlandingen, inspanning, visprijzen en de kostenstructuur in 2020.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven