Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Kosten - Mosselcultuur

Totale kosten rond 48 mln. euro in 2018/2019
9/11/2020
De totale kosten kwamen in 2018/2019 uit rond de 48 mln. euro. De kosten bestaan voor ongeveer 30% uit loonkosten.

In februari 2008 is een convenant gesloten tussen de mosselsector, de overheid en ngo s. Het belangrijkste doel van dit mosselconvenant is de omschakeling van zaadvisserij als bron van grondstof voor de mosselkweek, naar zogenoemde mosselzaadinvanginstallaties. Sinds 2008 wordt steeds meer mosselzaad geproduceerd met mosselzaadinvanginstallaties . De laatste jaren steeg het aandeel van het zaad dat met mosselzaadinvanginstallaties wordt geproduceerd naar zo’n 40%. De productiekosten van MZI-zaad liggen ongeveer 4 keer hoger dan de verwervingskosten van zaad in de traditionele bodemzaadvisserij, waardoor de kosten van mosselzaad de laatste jaren ook zijn toegenomen.

Dit jaar is de berekening van de personeelskosten in de mosselsector bijgesteld om zodoende ook de kosten voor de directie van de bedrijven mee te nemen. Deze kosten bevatten zowel de werkelijk uitgekeerde kosten voor de directie van bv’s en managementfees, als ook de ingeschatte loonkosten voor de directieleden van firma’s. Voor de hele mosselsector betekent dit een extra kostenpost van ongeveer 4 mln. euro per jaar. Daardoor is het nu gepubliceerde nettoresultaat van de afgelopen jaren lager dan in voorgaande jaren gerapporteerd werd.


Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven