Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Kosten - Mosselcultuur

Totale kosten rond 42 mln. euro in 2020/2021
30-9-2022
De totale kosten kwamen in 2020/2021 uit rond de 42 mln. euro. Ongeveer 30% daarvan bestaat uit loonkosten.

In 2008 is een convenant gesloten tussen de mosselsector, de overheid en ngo,s. Het belangrijkste doel van dit Mosselconvenant is de omschakeling van de traditionele Mosselzaadvisserij als bron van grondstof voor de mosselkweek naar zogenoemde mosselzaadinvanginstallaties (MZI,s). Sinds 2008 wordt steeds meer mosselzaad geproduceerd met MZI,s. In 2020 is een akkoord bereikt over gezamenlijke vervolgstappen (addendum), waarbij de traditionele mosselzaadvisserij in de Waddenzee zal worden afgebouwd via een 50%-sluiting in 2022 en een 65%-sluiting in 2026. De percentages hebben betrekking op het areaal waar mosselzaad gevist mocht en mag worden. De ambitie is om het definitieve besluit tot 100% sluiting in 2029 te nemen.

In het seizoen 2021/2022 bedroeg het aandeel MZI-zaad 63%, en dat van het bodemvisserijzaad 37%. De productiekosten van MZI-zaad liggen ongeveer 4 keer hoger dan de verwervingskosten van zaad in de traditionele bodemzaadvisserij.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven