Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Kosten - Grote zeevisserij

Hogere kosten in 2021
24-10-2022
Het kostenniveau van de trawlervloot daalde in 2019 ten opzichte van 2018, net als het aantal zeedagen en de besomming. De inkrimping van de vloot was hier de grootste oorzaak van. De totale kosten zullen naar verwachting in 2020 ook weer lager uitvallen, mede als gevolg van de afname van de vlootomvang.

Werkwijze
Het totaaloverzicht met cijfers van de onder Nederlandse vlag varende (pelagische) grote zeevisserijvloot is gebaseerd op bedrijfseconomische gegevens die door de rederijen verstrekt zijn, zoals inzet-, aanvoer-, opbrengsten-, kosten- en investeringsgegevens. De voorlopige resultaten voor het laatste jaar 2021 zijn schattingen op basis van informatie over inzet en vangsten vanuit de officiële logboeken en de kostenstructuur van het jaar ervoor. Het economisch resultaat wordt bepaald op basis van vaste verrekenprijzen voor de door-geleverde vis, zoals die door de rederijen worden gehanteerd.
De pelagische sector bestaat uit rederijen met geïntegreerde activiteiten, waarbij naast Nederlandse schepen, ook een aantal onder buitenlandse vlag varende schepen, belangen buiten Europa, visverwerkende bedrijven etc. tot het concern (kunnen) behoren. Het Bedrijveninformatienet richt zich alleen op de vangstactiviteiten van de Nederlandse aanvoersector en de bedrijfseconomische resultaten daarvan. Over de overige activiteiten van de rederijen worden geen bedrijfseconomische gegevens verzameld en gepresenteerd op Agrimatie.nl / Visserijincijfers.nl.

Naar aanleiding van een review van de gegevens zijn er in 2021 kleine aanpassingen gedaan in de historische dataset.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven