Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Opvarenden - Kottervisserij

Bemanningskosten kottervisserij in 2021 gedaald
24-10-2022
De geraamde bemanningskosten komen in 2021 uit op bijna 63 mln. euro, waar deze een jaar eerder nog op 70 mln. euro uitkwamen. Deze daling is te verklaren door hogere brandstofkosten in 2021.

Opvarenden verdienen een bepaald percentage van deze besomming. Deellonen bepalen ongeveer 86% van de bemanningskosten. De overige kosten die onder bemanningskosten vallen zijn: graailonen (2%), proviandkosten (4%) en sociale lasten (9%). Graailoon is de beloning die de bemanning ontvangt voor werkzaamheden die zij aan boord verrichten, maar waar geen beloning uit een besomming tegenover staat. Bijvoorbeeld tijdens een werfbeurt, of in weken dat de kotter niet vaart.

Voor het overgrote deel van de vloot geldt dat de bemanningsleden een maatschap vormen. Zij zijn dan zogenoemd deelvisser, waarvan de definitie luidt: degene die als lid van de bemanning van een vissersvaartuig aanspraak heeft op een aandeel in de besomming.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven