Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Vis- en schelpdieren - Mosselcultuur

Mosselprijs weer gestegen
9/11/2020
De gemiddelde mosselprijs nam in het seizoen 2019/2020 verder toe tot 128 euro per mosselton (100 kg), een stijging van 17% ten opzichte van 2018/2019. De stijging van de prijs valt samen met een sterke verlaging van de aanvoer van mosselen, maar het verband tussen deze twee zaken is niet evident. Opvallend was verder het grote verschil in prijs tussen de mosselen van het Wad (104 euro per mosselton) en de mosselen uit Zeeland (140 euro per mosselton). Dit is waarschijnlijk een gevolg van de langzamere groei van de wadmosselen in het afgelopen jaar.


In seizoen 2013/2014 lag de gemiddelde mosselprijs nog op 200 euro per mosselton. Sinds dat seizoen is de gemiddelde mosselprijs afgenomen met 60% (2016/2017) gevolgd door een lichte stijging daarna.Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven