Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Aanlandplicht - Kottervisserij

Aanlandplicht
9/11/2020

Op 1 januari 2014 is het nieuwe Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) ingevoerd. Een van de belangrijkste veranderingen in het GVB is invoering van de aanlandplicht. De aanlandplicht houdt in dat alle gevangen maatse en ondermaatse vis van soorten waarvoor een vangstbeperking (TAC) geldt, moet worden aangeland. Het is dus verboden deze vis over boord te zetten.Onder het oude GVB was het juist verboden om ondermaatse vis aan te landen en moest deze na vangst overboord gezet worden. De aanlandplicht geldt overigens niet voor niet-gequoteerde soorten. Ondermaatse vis van deze soorten mag nog steeds niet worden aangeland en moet dus na vangst weer terug worden gegooid.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Referenties
De laatste informatie (ultimo 2019) over de aanlandplicht is terug te vinden op de site van de rijksoverheid in het Informatiebulletin
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven