Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Bedrijven en schepen - Kottervisserij

Verdere toename van bedrijven met meerdere kotters
4/5/2019
De actieve kottervloot bestond in 2018 uit 286 schepen. Er waren 31 bedrijven met meerdere kotters in gebruik. In 2017 waren dit 29 bedrijven met meerdere kotters en in 2016 nog slechts 24 bedrijven. Er vindt dus een concentratie plaats van grotere bedrijven met meerdere kotters. In 2018 exploiteerden 22 bedrijven 2 kotters en waren er 9 bedrijven met 3 kotters of meer. Het totaal aantal bedrijven is de laatste jaren afgenomen. 

Binnen de kottersector is ook een groei zichtbaar van het aantal bedrijven die hun oorsprong hebben in de handelssector of de pelagische sector. Hier is sprake van verticale (keten)integratie en/of samenwerkingsvormen. In 2018 zijn meerdere nieuwbouwschepen opgeleverd waarvoor in 2016 en 2017 de bouworders zijn afgegeven. In 2018 en begin 2019 zijn ook meerdere nieuwbouworders afgegeven door Nederlandse visserijbedrijven waaronder met name schepen uitgerust voor de vistuigen flyshoot en twinrig. Deze komen de komende periode in de vaart. Buitenlands gevlagde schepen zijn niet in deze cijfers opgenomen. Bedrijven uit Urk, Wieringen, maar ook uit Arnemuiden, Goedereede, Scheveningen en Katwijk exploiteren kotters onder Engelse, Duitse en Belgische vlag, al dan niet in combinatie met Nederlands gevlagde schepen.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven