Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Visserij in cijfers
Kies een thema
Algemeen

Economie

Maatschappij

Milieu

 
  
  
   
   
   
Bedrijven en schepen - Kottervisserij

De grote meerderheid bestaat uit visserijbedrijven met één kotter
9/11/2020
De actieve kottervloot bestond in 2019 uit 291 schepen. Deze kotters waren in bezit van in totaal 239 bedrijven. Daarvan had de grote meerderheid (210 bedrijven) één kotter in bezit. Het aantal bedrijven met meerdere actieve kotters in gebruik was 29. In 2018 waren dit 33 bedrijven met meerdere kotters. In 2019 exploiteerden 20 bedrijven 2 kotters en waren er 9 bedrijven met 3 kotters of meer.

Binnen de kottersector is ook een groei zichtbaar van het aantal bedrijven die hun oorsprong hebben in de handelssector of de pelagische sector. Hier is sprake van verticale (keten)integratie en/of samenwerkingsvormen.
In 2019 zijn meerdere nieuwbouwschepen opgeleverd waarvoor in eerdere jaren de bouworders zijn afgegeven. In 2018 en begin 2019 zijn ook meerdere nieuwbouworders afgegeven door Nederlandse visserijbedrijven, met name voor schepen die uitgerust worden voor de flyshoot- en twinrigmethode. Buitenlands gevlagde schepen zijn niet in deze cijfers opgenomen. Bedrijven uit Urk, Wieringen, Arnemuiden, Goedereede, Scheveningen en Katwijk exploiteren kotters onder Engelse, Duitse, Franse en Belgische vlag, al dan niet in combinatie met Nederlands gevlagde schepen.

Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven