Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

     
Mestbeleid LMM
Kies een thema
Algemeen

Bedrijfsvoering

Nutrienten

 
  
Nitraat - Derogatiebedrijven

Nitraatuitspoeling op derogatiebedrijven in alle regio’s onder de norm
9/9/2019
De gemiddelde uitspoeling van nitraat op de bedrijven van het Derogatiemeetnet is in alle regio’s gedaald vanaf 2007. Sommige individuele bedrijven hebben overigens nog wel een te hoge (boven de norm) nitraatuitspoeling. Het zwaartepunt van de daling ligt in de eerste jaren van het meetnet.

Sinds 2014 mogen derogatiebedrijven op zand- en lössgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, maximaal 230 kg N/ha graasdiermest gebruiken (Zand 230). Op zandgrond in de overige provincies (Zand 250), en op klei- en veengrond, mogen bedrijven maximaal 250 kg N/ha graasdiermest gebruiken.

In de Zandregio 230 en in de Lössregio zijn de bodems het gevoeligst voor uitspoeling en worden gemiddeld genomen ook de hoogste nitraatconcentraties gemeten. Toch zijn ook hier de concentraties afgenomen. De daling heeft er toe geleid dat vanaf 2015 de nitraatconcentratie lager is dan de EU-norm van 50 mg/l. In deze gebieden is de concentratie in het meest recente meetjaar wel weer wat toegenomen.

In de Kleiregio is de nitraatconcentratie ten opzichte van de eerste meetjaren gedaald maar er is veel natuurlijke variatie. Deze variatie (ook te zien in andere regio’s) wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door weersinvloeden. In de Veenregio is de nitraatconcentratie die uitspoelt uit de wortelzone het laagst van alle onderscheiden regio’s. Door de veel nattere omstandigheden in veenbodems wordt de omzetting van nitraat naar andere stikstofvormen bevorderd.
Kies een indicator
Deze informatie voor

Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archief


naar boven